Så avskaffade Trump USA:s klimatarbete på två dagar

Bara några minuter efter det att Donald Trump svurit presidenteden försvann underrubriken ”klimatförändringar” från Vita husets hemsida. Istället publicerade den nya regeringen en energiplan där man satsar på kol, olja och oljeskiffer.

Inför en bryggskrotningspremie!

DEBATT Sverige har inget system för att ta hand om gamla betongbryggor med cellplast som flyt-medium, som sprider plastpartiklar i havet. En bryggskrotningspremie skulle vara till stor hjälp, skriver Christer Ulfvengren, vd AlfaBryggan.