Sverige och Danmark i samtal om att tillta fiske i skyddat omrde

Men den svenska regeringen har nnu inte tagit stllning i frgan.

img-2275
Foto: Anders Hellberg

Danmarks milj- och livsmedelsministerEva Kjer Hansen samtaladehromveckan med Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) nr de bda mttes i Bryssel. De pratade d, enligt dendanska tidningen Fiskeritidende,om det omrde i Kattegatt som har varit stngt fr fiske sedan 2009 i syfte att skydda torskbestndet som lnge varit nra att kollapsa.Miljaktuellt kunde redan i augusti frra ret bertta att det iDanmark finns en vilja frn mnga hll att ppna upp omrdet fr fiske igen, och i artikeln i Fiskeritidende r det tydligt att ven den danska regeringen driver p fr detta (ven om det br tillggasatt just Eva Kjer Hansen avgick i slutet av frra veckan efter att flera partier hotade medmisstroendevotum mot henne med anledning av tvivelaktiga uppgifter som hon lmnattill det danska parlamentet om effekterna av ett nytt lagpaket p milj- och jordbruksomrdet).

I Sverige r det mnga som tvrtom menar att det vore ytterst problematiskt om omrdet ppnas upp fr fiske p nytt.Dels har lnsstyrelserna i Skne och i Halland gjort klart att fiskeregleringarna varit framgngsrika d de gynnat fiskebestnden i Kattegatt, meneftersom ven bottenmiljerna skyddats frn fysisk pverkan i form av trlning har den biologiska mngfalden p bottnarna i det stngda omrdet ocks gynnats.

venKattegatts kustvattenrd har i en skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och klimat- och miljminister sa Romson (MP) slagit fastattekosystemet i Kattegatt behver fortsatt skydd och ansvarsfull frvaltning.Bland undertecknarna finnsHalmstads,Laholms ochBstads kommun, trans och Nissans vattenrd, Halmstads och Hallands naturskyddsfrening,Sportfiskarna i Halland, Vnsterpartiet i Laholm och Miljpartiet i Halland.

ven riksdagsledamoten Jens Holm (V) har i en skriftlig frga till sa Romsongjort klart att han och partiet vill se ett fortsatt skydd av omrdet och att man ”ser med oro p att en av de f platserna i Europa som har bottnar som inte frstrts av bottentrlning nu kan g frlorad”.

Frn den svenska regeringens sida har man dockinte haft ngon direkt position i frgan hittills d man avvaktar flera pgende processer. Landsbygdsministern harhnvisat till en teknisk arbetsgrupp somSverige och Danmark har tillsatt i syfte att fresl tgrder fr att minska fiskeddlighet och utkast av torsk i Kattegatt. Arbetsgruppen, dr ocks Tyskland ingr, har nnu inte lmnat sitt frslag till respektive departement fr vidare stllningstagande.

Klimat- och miljministern har sin sida, i sitt svar till Jens Holmi september, hnvisat till Havs- och vattenmyndigheten som arbetar med att analysera inventeringar frn omrdet fr att dels vrdera behov av skyddstgrder och dels ta fram frslag till process fr skydd av vrdefulla bottenmiljer. I decembergav regeringen dessutom Havs- och vattenmyndighetenett nytt uppdragsom ska redovisas i oktober i r och som rr eventuella skyddsbehov av omrden just med mjukbotten i Kattegatt. Samma mnadpublicerade myndigheten en annanrapport som kan f betydelse,om hurbottensamhllen i olika omrden r sammanlnkade via larvspridning, dr just delar av sydstra Kattegatt pekas ut somde hgst prioriterade fr skydd.

Med anledning av artikeln i Fiskeritidende – dr den danska (nu fre detta) ministern gr klart att hon och den svenska landsbygdsministern ska diskutera frgan igen p nsta rdsmte som hlls den 14mars -hrde Miljaktuellt av sig tillIngela Nilsson, pressekreterare t landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Hon svarar i ett mejl att landsbygdsminister mycket riktigt hade en kort avstmning med Eva Kjer Hansen p rdsmtet fr jordbruk och fiske den 15 februari, men att den svenska regeringen nnu inte har ngon frdig position. Ingela Nilsson skriver i sitt mejl till Miljaktuellt:

”Frgan rrde de omrdes- och redskapsregleringar som infrdes 2009 i syfte att terhmta torskbestndet i Kattegatt. Sedan 2012 har det pgtt diskussioner mellan Sverige och Danmark om att se ver dessa regleringar. Under 2015 tillsattes en arbetsgrupp mellan Sverige, Danmark och Tyskland som skulle ta fram en rekommendation om hur man ska minska fiskeriddlighet och utkast av torsk i Kattegatt genom en versyn av existerande redskaps- och omrdesbestmmelser. Rapporten frn arbetsgruppen har dragit ut p tiden och drfr har Sverige inte kunnat ta stllning till frgan nnu. Det var det besked som ocks lmnades till den danska ministern. S fort rapporten skickats till respektive departement kommer frgan att beredas och drfr har Sverige inte ngon position i nulget.”