Därför litar inte konsumenterna på företagens klimatlöften

Pratar ditt företag om att ni klimatkompenserar eller är klimatneutrala? En ny undersökning visar att ni bör sluta med det.

Konsumenter litar inte på klimatlöften från företag i deras reklam. Det visar en ny svensk undersökning som intervjuat över 1000 svenskar.

I Undersökningen, som gjorts på uppdrag av Yttra Konsumentkommunikation, har man testat vanligt förekommande miljöuttalanden på de tillfrågade konsumenterna. Allra minst trovärdigt tyckte konsumenterna att det var då företag pratade om "klimatkompensation" och att de var "klimatneutrala" – bara en av tio tillfrågade upplever att sådana uttalande används på ett trovärdigt sätt.

Mest trovärdigt tyckte man att de var då företagen använde mer faktabaserade uttalanden som "komposterbar" eller "tillverkad av återvunnet material".
– Vill man nå de miljömedvetna konsumenterna ska man ha i åtanke att vaga miljöuttalanden med svepande formuleringar har låg trovärdighet, säger Lars Jonsson som är vd på Yttra.

Sex av tio
i undersökningen ansåg att uttalanden som "klimatneutral" och "klimatkompensation" används på ett förvirrande sätt eller att företagen till och med missbrukar dessa formuleringar.
– En möjlig orsak till den låga trovärdigheten kan vara att många företag som säger sig vara klimatneutrala saknar ett helhetsgrepp när det gäller sin övriga miljöpåverkan, säger Lars Jonsson och konstaterar också att många företag också är otydliga i sina beskrivningar av hur de klimatkompenserar.