Det här är Nordens bästa miljöteknikbolag

De 25 bästa nya nordiska miljöteknikbolagen har utsetts i tävlingen Nordic Cleantech Open. Nio bolag är svenska. - Det är kul att se att de kommer från lite nya håll, säger Alexander Lidgren på Cleantech Scandinavia.

Nordic Cleantech Open avslöjar idag de 25 finalisterna i den nordiska miljötekniktävlingen. ”Finalisterna representerar en mycket stor bredd då det gäller industrier och teknologier. Artificiell intelligens, robotar, nanoteknik och bytesservice för begagnat är sida vid sida med etablerade cleantech-sektorer som belysning, vind-, våg- och solkraft”, skriver tävlingsarrangören i ett pressmeddelande.
– Det är ett bra gäng bolag varav en ganska stor del är tidigare relativt okända för den breda massan, säger Alexander Lidgren på Cleantech Scandinaiva som arrangerar företagstävlingen.

För de 25 bolagen väntar nu ett program vars syfte är att hjälpa företagen att förbättra sina affärsidéer. Vid ett evenemang i Köpenhamn kommer en slutlig vinnare att utses som ska representera Norden i Cleantech Open i Kalifornien.

Det här är de 25 bolagen:

 • Akkuser, Finland, Batteriåtervinning
 • Applied Surfaces, Sverige, Beläggning med låg friktion
 • BT Wood, Finland, Miljövänliga impregneringsmedel för trävirke
 • Cortus, Sverige, Förgasarteknik för grön energi.
 • Ecospark, Sverige, LED-belysning
 • Enevo, Finland, Energihanteringsservice
 • Ensol, Norge, Solcellsteknik
 • Gridmanager, Danmark, Paketlösning för energieffektivitet
 • Inno Wind, Norge, Rotorkonstruktion för vindkraft
 • Justcommonsense, Sverige, Organsik, mekanisk ogräsbekämpning
 • MHG Systems, Finland, Tjänst för global bioenergi- och biomassaövervakning
 • Mzymes, Finland, Biologisk sanering av förorenad mark
 • Netcycler, Finland, Bytestjänst för secondhandvaror
 • Oricane, Sverige
 • Pontoon Power, Norge, Vågkraftstation för öppet hav
 • Rehact, Sverige, Ventilations- och värmeväxlarenhet för byggnader
 • Remake Electric, Island, Energihanteringssystem
 • Scandinavian Energy Efficiency Co, SEEC, Sverige, Geotermisk energilagring
 • Seaweed Energy Solutions, Norge , Lösning för storskalig produktion av alger
 • Sorbwater Technology, Norge, Vattenrening
 • Sorubin, Sverige, Syresättning av vatten
 • Svenska Aerogel, Sweden, Material för filtrering eller isolering
 • Vigor Wave Energy, Sverige, Vågenergiomvandlare
 • WindFlip, Norge, Pråm för transport och installation av flytande vindkraftverk
 • ZenRobotics, Finland, Robotiserat avfallssorteringssystem