5 steg till mer hållbara investeringar.


Vägledning för dig som vill klimat- och hållbarhetsanpassa er organisations ägda kapital.

De flesta svenska organisationer och företag har i kölvattnet av Parisavtal och de 17 globala hållbarhetsmålen (SDG:erna), ambitiösa klimat och hållbarhetsmål för sin verksamhet. Men man glömmer ofta bort sin kanske största klimatpåverkare, nämligen det kapital som man äger och förvaltar.

I takt med att de hållbara placeringsalternativen blir fler öppnar det upp stora möjligheter, både för de som äger kapitalet och kapitalförvaltare, att styra om sina investeringar från fossilbolagen mot de företagen som är en del av lösningen på klimat- och andra hållbarhetsutmaningar.

I detta dokument bjuder SPP på konkret vägledning för dig som vill klimat- och hållbarhetsanpassa er organisations ägda kapital.

OBS! För att få tillgång till detta dokument som PDF, helt kostnadsfritt, vänligen ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så skickas det per automatik till din e-post adress.


Pris:
Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Format: PDF
Filstorlek: 1,43 MB (1 505 490 byte)
Publicerat: 2017-05-23
Presenteras av: SPP Fonder

Beställ dokumentet här!
Lämna dina uppgifter nedan så skickar vi dig dokumentet till din e-postadress