Ekotransport

Exklusiva analyser och omvärldsbevakning som samlar det viktigaste inom hållbara transporter. Teckna din prenumeration här.

Analys: Trump, Tesla och klimatet

Risken är stor att ”Make America great again” kommer att eka i tomma bilfabriker i Detroit när elbilarna byggs i Kina. Det skriver Björn Anderberg, producent för konferensen Ekotransport, i en exklusiv analys.

Analys: Hållbara transporter, smarta städer och framtidens jobb – allt hänger ihop

I en växande stad som ska vara attraktiv för människor att leva och bo i måste den tekniska möjligheten ges en chans. Då spelar mobilitet, baserat på digitalisering, automation och delningsekonomi roll. Fler kan resa hållbart i en smartare använd stad. Det skriver Catharina Elmsäter Swärd, Catharina Elmsäter-Svärd, tidigare Infrastrukturminister och nu ordförande för Drive Sweden, i en analys för Ekotransport.

Analys: Biodrivmedel, knäckfrågorna och vägen framåt

Allt fler förefaller nu vara överens om att en reduktionsplikt för bensin och diesel skulle vara att föredra istället för dagens styrmedel för biodrivmedel. En avgörande fråga kommer bli nivån för reduktionsplikten och i vilken takt minskningen ska ske. Det skriver Sara Anderson, partner och expert inom drivmedel och transporter på konsultföretaget 2050, i en ny analys.

Analys: Bonus malus ger ingen klimateffekt, helt enligt planen

Nu skjuter regeringen upp bonus malus-systemet ytterligare ett halvår. Utredningens förslag, som tar bort begreppet ”miljöbil”, ger ingen klimateffekt. Men det var inte heller beställarens mål, avslöjar Ronny Svensson i en exklusiv analys för AH Ekotransport.