Forskning: Därför blir människor klimatskeptiker

Att störa människors inbyggda uppfattning att världen är rättvis kan få dem mindre benägna agera mot klimatförändringen. Nu tror sig forskare ha en förklaring till varför vissa människor vägrar tro på klimathotet.

Det är New Scientist som berättar om nya forskningsrön från Berkeley-universitetet i Kalifornien som förklarar varför vissa människor vägrar att tro på uppenbara vetenskapliga bevis. För det är ett allvarligt problem – trots att de vetenskapliga bevisen för att klimatförändringen är skapad av människan ökar lavinartat dag för dag så är det allt färre människor som tror på dessa bevis.

Forskarna vid Berkeley slår fast att hemska och ödesdigra budskap ofta är kontraproduktiva. Att dessutom berätta att klimatförändringens främsta offer är barnen som ska växa upp utmanar människans tendens att förutsätta att världen är en fundamentalt rättvis och stabil plats. Det har visat sig att då man underminerar denna förutsättning så tenderar människor  att ignorera verkligheten.

I en studie lät forskarna människor bygga meningar av specifika ord som till exempel "Rättvisan segrar i längden" och "Ofta, så skipas ingen rättvisa". Därefter fick försökspersonen svara på en enkät som mätte hur skeptiska de var till klimatförändringen. Slutligen fick de se filmer med kraftiga buskap om klimatförändringen – bland annat en film om en liten flicka framför ett framrusande tåg.

Studien visade att de personer som hade en starkare tro på en rättvis värld var 29 procent mer skeptiska till klimatforskning och 21 procent mindre villiga att minska sin egen klimatpåverkan än de som trodde mindre på en rättvis värld. Slutsaterna som forskarna drog var att "starka budskap" bara fungerade på redan engagerade personer – och kanske bör man alltså ändra på sättet som klimathotet kommuniceras.