Här är Naturvårdsverkets lista över Sveriges besvärligaste arter

Cirka 170 arter finns på Naturvårdsverkets lista över icke-önskvärda arter.

Listan över främmande växt- och djurarter som etablerat sig i Sverige blir längre för varje månad. Naturvårdsverket har nu börjat ta fram en svartlista över de arter som är ett hot mot den inhemska floran och faunan eller är giftiga. I den preliminära listan finns idag 179 arter.

I EU-projektet
Nobanis listas alla växt- och djurarter som invaderat EU. Av dem är det cirka 2000 arter som har nått Sverige. Av dessa har Naturvårdsverket hittills valt ut 179 arter som av ekonomiska eller hälsoskäl utgör ett problem i Sverige.

Planen
ligger på regeringens bord, men regeringen avvaktar att EU ska utarbeta en gemensam strategi.

Naturvårdsverkets har nu tagit fram en preliminär lista på "skadliga arter"  som betraktas som hota biologisk mångfald, socioekonomiska värden och/eller människors hälsa. Direktören för Naturresursavdelningen, Melanie Josefsson, påpekar
att detta inte är någon svartlista. Istället menar hon att den kan ses som en förstudie till arbetet med att ta fram en svartlista. Observeras bör också att vissa arter, som gran och brännässlor lever naturligt i vissa delar av landet, men som idag sprider sig till andra biogeografiska områden där de tidigare inte hittats naturligt.

Listan över Sveriges främmande "skadliga" arter:

 • Jätteloka
 • Sibirisk björnloka
 • Pestskråp
 • Gråbinka
 • Bolltistel
 • Gängel
 • Gullris
 • Höstgullris
 • Sandsallat
 • Hårgängel
 • Blå bolltistel
 • Grå bolltistel
 • Jättebalsamin
 • Tysklönn, Sykomorlönn
 • Palsternacka
 • Odört
 • Kirskål
 • Vild persilja
 • Hårkörvel
 • Tromsöloka
 • Mästerrot
 • Skunkkalla
 • Storbladig murgröna
 • Parksallat
 • Gråbo
 • Boerstånds
 • Blekbalsamin
 • Strandfräne
 • Ryssgubbe
 • Fläder
 • Sommarfläder
 • Druvfläder
 • Snöbär
 • Rödnarv
 • Knipparv
 • Såpnejlika
 • Våtarv
 • Nattglim
 • Amerikansk grovsnärja
 • Grovsnärja
 • Klöversnärja
 • Videkornell
 • Kolokvint
 • Blomsterlupin
 • Vattenpest
 • Smal vattenpest
 • Sjögull
 • Syren
 • Amerikansk dunört
 • Kermesbär
 • Dårrepe
 • linrepe
 • Jättegröe
 • Engelskt marskgräs
 • Stor ormrot
 • Parkslide
 • Jätteslide
 • Hybridslide
 • Vildportlak
 • Vårsköna
 • Praktlysing
 • Trädgårdsstormhatt
 • Äkta stormhatt
 • Häggmispel
 • Vresros
 • Rönnspirea
 • Glanshägg
 • Eldtorn
 • Småsnärjmåra
 • Pukvete
 • Liten fingerborgsblomma
 • Gul fingerborgsblomma
 • Bolmört
 • Spikklubba
 • Belladonna
 • Dårört
 • Änglakornett
 • Mexikansk spikklubba
 • Brännässla
 • Etternässla
 • Havsborstmask
 • Havsborstmask
 • Brödbagge
 • Hoppkräfta
 • Signalkräfta
 • Slät havstulpan
 • Tysk kackerlacka
 • Orientalisk kackerlacka
 • Amerikanska kackerlacka
 • Australisk kackerlacka
 • Brunbandad kackerlacka
 • Risvivel
 • Pälsängar
 • Amerikansk änger
 • Kinesisk ullhandskrabba
 • Vit potatiscystnematod
 • Gul potatiscystnematod
 • Rotgallnematod
 • Röd pungräka
 • Glansbagge
 • Dallerspindel
 • Rovvattenloppa
 • morotbladloppa
 • varroakvalster
 • Svartsvan
 • Amerikansk kopparand
 • Kanadagås
 • Nilgås
 • Gräsand
 • Stadsduva
 • Rapphöna
 • KapmossaHårkvastmossa
 • Nässeldjur
 • Sötvattensmaneter
 • Amerikansk kammanet
 • kontortatall
 • Gran
 • Mossbräken
 • Karp
 • svartmunnad smörbult
 • Bäckrödning
 • Regnbåge
 • Kanadaröding
 • Sugmask
 • Sugmasken
 • rostsvamp
 • potatiskräfta
 • Lärkskål
 • almsjuka
 • Kräftpest
 • Perukalg
 • Japantofs
 • Klykalg
 • Klykalg
 • Ostrontjuv
 • Japanplym
 • Sargassosnärjan
 • fjällräven
 • bäver
 • dovhjort
 • kronhjort
 • bisam
 • fälthare
 • vildkanin
 • vitsvanshjort
 • Svart råtta
 • Brun råtta
 • Husmus
 • Mink
 • Vildsvin
 • Furunkulos
 • Japansktjätteostron
 • spansk skogsnigel
 • ostronpest
 • Zebramussel, Vandringsmussel
 • Tusensnäcka
 • Rakknivsmussel
 • Skeppsmask
 • Kinesisk dammussla
 • Ålnematod
 • kiselalg

Läs mer: EU-projektet Nobanis listar alla främmande arter.