Johan Rockström kritiserar Framtidskommissionen

(Uppdaterad) Regeringens Framtidskommission får kritik av flera medverkande ledamöter. Redan under arbetets gång framförde flera ledamöter till Fredrik Reinfeldt ett missnöje med processen och förslag på ett mera involverande arbetssätt, bland dem Johan Rockström, Lars Trädgårdh, Klas Eklund, Helena Jonsson och Pekka Mellergård.

– Jag var tidigt av den starka åsikten att vi skulle skriva en gemensam rapport, men arbetet har inte varit tillräckligt integrerat, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, till Miljöaktuellt.
– Partiledarna stannade vid en diagnos av  utmaningarna utan att ta fram en vision för framtiden och föreslå lösningar.

Johan Rockström ville skriva en berättelse för en möjlig hållbar framtid, med ett mer holistiskt synsätt än det stuprörstänkande som enligt honom präglar slutrapporten. Där beskrivs miljöfrågorna ”konventionellt och gammaldags, som ett särintresse vid sidan om”, säger Johan Rockström.

– Sverige borde vara pionjär i god välfärd och hållbar utveckling, men Kommissionen valde att sära på miljö och tillväxt, ja det är nästan så att de i vissa delar av rapporten framför att tillväxt är en förutsättning för en god miljö, fastän det inte finns några vetenskapliga belägg för detta.

Det hade varit ett gyllene tillfälle att plocka fram en grön vision till 2050. Men efterhand blev det uppenbart att de externa ledamöterna inte skulle få någon större påverkan på det slutliga innehållet. ”Vi känner att de borde har utnyttjat oss mer”, säger Johan Rockström till Miljöaktuellt idag.

Överläkaren Pekka Mellergård, en annan extern ledamot i kommissionen, skriver i debattartikel i Sydsvenskan att regeringen inte vill omsätta analyserna i handling och att man inte är beredd att minska konsumtionen. Inte heller ekonomen Klas Eklund på SEB tycker att man nådde ända fram.

– Själva slutrapporten är en gedigen sammanfattning av en rad diagnoser. Däremot ger den ju inte så många ledtrådar vad gäller recept. Vi var några ledamöter som drev på för djärvare och mer sammanhållna analyser som också borde staka ut en tydligare viljeinriktning, men de fyra partiledarna ville inte ha det så. Och vi visste ju från början att slutrapporten bara skulle undertecknas av politikerna, så det är bara att gilla läget, säger Klas Eklund till MIljöaktuellt.