Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Förbundschef / Miljöchef, Miljösamverkan östra Skaraborg

Miljösamverkan östra Skaraborg | Skövde | Sista datum 2017-02-06
Du ansvarar för att planera, leda och utveckla kommunalförbundets verksamhet och medarbetare. Du får en viktig funktion i relation till politiker, företag, enskilda och andra myndigheter.

Rådgivare energieffektivisering brf, Stockholms Stad

Stockholms Stad | Stockholm | Sista datum 2017-01-22
Du kommer främst att arbeta med rådgivning till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsföretag men även rådgivning till hushåll och andra företag kommer att ingå i arbetsuppgifterna.

Företagscoach energi och klimat, Stockholms Stad

Stockholms Stad | Stockholms | Sista datum 2017-01-22
Dina huvuduppgifter att tillsammans med coachen i Sundbyberg genomföra den kommunala energi- och klimatrådgivningens fem faser. Du har stor möjlighet att påverka arbetsmetoder och tillvägagångsätt.

Kemist, Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen | Sundbyberg | Sista datum 2017-01-19
Utföra bedömningar av byggvaror, sköta kontakter med producenter och användare, hålla i utbildningar och utföra fördjupade utredningar kring förhållningssätt till olika material.

Miljöspecialist, Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen | Sundbyberg | Sista datum 2017-01-19
Utföra bedömningar av byggvaror, sköta kontakter med producenter och användare och jobba med vidareutveckling av BVB:s kriterier.

Projektledare Finansieringsenheten, WWF

WWF | Solna | Sista datum 2017-02-10
Du ansvarar för koordinering och processer för att söka finansiering från offentliga källor. Där ingår att ta fram ansökningar, leda projektteam samt förhandla med strategiska partners och finansiärer.

Handläggare tillsyn handel utsläppsrätter, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Stockholm eller Östersund | Sista datum 2017-01-23
Gruppen du ingår i arbetar med tillsyn och tilldelning inom handel med utsläppsrätter. Där ingår bland annat att hantera återkommande rapporteringen av utsläpp, ansökningsgranskningar och vägledning.

Senior Hållbarhetsutvecklare, ICA

ICA | Solna | Sista datum 2017-01-18
I rollen som senior hållbarhetsutvecklare arbetar du i en projektledande roll med både operativa, taktiska och strategiska frågor, som exempelvis analyser, utveckling av processer, metoder och verktyg.

Miljöplanerare, Täby kommun

Täby kommun | Täby | Sista datum 2017-01-30
Du leder arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor i spännande stadsbyggnadsprojekt. Du kommer också vara delaktig i kommunens arbete med Citylab action och arbetar även med utredningar och bedömningar.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.