Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Inspektör, vikariat, Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen | Sundbyberg, Stockholm | Sista datum 2017-03-03
Du kommer att arbeta med att kartlägga marknaden, ta fram och vidareförmedla information inför kommande tillsynsprojekt och kolla att tillverkare och importörer tar sitt ansvar enligt kemikalielagstiftningen.

Hållbarhetskonsult, Narva

Narva | Stockholm | Sista datum 2017-03-05
Du arbetar brett inom hållbarhetsområdet med analys, rapportering och kommunikation. Rollen är projektledare med möjligheter att utveckla både nya och befintliga kundrelationer.

CSR Manager, GANT

GANT | Stockholm | Sista datum 2017-02-24
You will be responsible for driving and implementing the CSR strategies globally. You will be managing the supplier base from a CSR perspective and implement the strategies in product development.

Erfaren sötvattenbiolog, Enetjärn Natur

Enetjärn Natur | Placering enligt överenskommelse | Sista datum 2017-03-12
Du har uppdrag som rör sötvattenmiljöer. Provtagning av både kemisk och biologiska värden ingår, med perioder av fältarbete. En viktig del av arbetet är att analysera stora datamängder och dra slutsatser.

Landskapsarkitekt eller motsvarande, Stockholms stad

Stockholms Stad | Stockholm | Sista datum 2017-03-05
Du jobbar med genomförandet av bostadsmålet via förstärknings- och kompensationsåtgärder som ska kunna användas i fysisk planering och vid annan utveckling och förvaltning av stadens gröna områden.

Seniorkonsult terrester ekologi, Enetjärn Natur

Enetjärn Natur | Placering enligt överenskommelse | Sista datum 2017-03-12
Du kan arbeta med paketering, kvalificerad rådgivning och processledning från ax till limpa i sådana utmanande miljöprövningar där fokus är arter och naturtyper.

Verksamhetschef, CSR Västsverige

CSR Västsverige | Göteborg | Sista datum 2017-02-28
Du kommer att planera, styra och utveckla verksamheten utifrån stadgar, strategi- och årsplaner. Du har ekonomi- och medarbetaransvar och rapporterar till föreningens styrelse.

Energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen Västra Götalands län | Göteborg | Sista datum 2017-02-26
Du kommer att ansvara för att driva Länsstyrelsens arbete med Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 i dialog med bland andra Utvecklingsledaren för tvärgrupp Miljömål.

Miljöstrateg, Västerås stad

Västerås stad | Västerås | Sista datum 2017-03-05
Som miljöstrateg i Västerås stad kommer du att leda och driva klimat- och miljöarbetet inom Sveriges bästa miljö- och energikommun. Hos oss får du arbeta brett inom klimat- och miljöfrågorna!

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.