Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Miljöchef, Ragn-Sells

Ragn-Sells | Sollentuna | Sista datum 2017-06-19
Du ska tillsammans med ditt team stödja och utveckla organisationen och dess affärer i miljörelaterade frågor. Du planerar, leder och följer upp arbetet i gruppen och har arbetsmiljö- och personalansvar

Handläggare stora industriverksamheter, Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen Västra Götaland | Göteborg, Vänersborg eller Mariestad | Sista datum 2017-05-29
Du genomför tillsyn av stora anläggningar i länet exempelvis processindustrier, förbränningsanläggningar och avfallsanläggningar. I arbetet ingår Sevesotillsyn samt yttrande i domstolsförhandlingar.

Engagerad MKB-/miljöutredare, WSP

WSP | Göteborg | Sista datum 2017-06-11
Du kommer att leda och samordna teknikområdet miljö i stora och medelstora multidisciplinära uppdrag, likväl som att driva egna mindre uppdrag med potentiellt arbetsfält i hela vår verksamhetskedja.

Handläggare, Förvaltare inom naturvård, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Stockholm eller Östersund | Sista datum 2017-06-07
Du kommer att vägleda länsstyrelserna i förvaltning av naturtyper och arter i skyddade områden samt arbeta med framtagande av och implementering av vägledningar om förvaltning av dessa.

Strategisk miljöhandläggare, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Stockholm eller Östersund | Sista datum 2017-05-31
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ansvara för Miljömålsrådets kansli och utveckla och genomföra vägledningsaktiviteter och kommunikation kring miljömålssystemet.

Erfaren projektledare, Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut | Linköping | Sista datum 2017-05-29
Du ansvarar för vidareutveckling av utlysningsprogrammet inom förorenade områden genom framtagande av en strategisk forskningsagenda, till utlysningar och utvärderingar av ansökningar till programmet.

Strateg samhällsplanering, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Östersund / Stockholm | Sista datum 2017-05-28
Du kommer att vara med och utveckla arbetet med fysisk planering och stärka användningen av fysisk planering som ett verktyg för att åstadkomma ett hållbart samhälle.

Planetskötare hållbar infrastruktur, WSP

WSP | Stockholm | Sista datum 2017-05-29
Arbeta i nära samarbete med beställare med såväl bygg- och infrastrukturprojekt som tillverkande-/tjänsteföretag, från första idéstadiet till den färdiga slutprodukten och själv styra arbetsuppgifterna

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Nyköpings kommun

Nyköpings kommun | Nyköping | Sista datum 2017-05-26
Du är med och förbättrar miljön och människors hälsa genom att arbeta med ärenden och bedriva tillsyn enligt miljöbalken. Du besöker verksamheter, ger råd, kontrollerar brister och följer upp.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.