Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Projektledare/forskare hållbara energisystem, IVL

IVL | Stockholm, Göteborg eller Malmö | Sista datum 2017-08-06
Vi söker en erfaren person inom energisystemmodellering. Du bör ha en god förståelse och intresse för energisystemet och vad som styr dess utveckling ur ett tekniskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv.

Miljö- och samhällsplanerare, Ekologigruppen

Ekologigruppen | Stockholm | Sista datum 2017-08-31
Du arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete som miljömålsarbete, miljöprogram, hållbarhetsstrategier, liksom i vårt arbete med planstöd inom översiktsplanearbete, detaljplanearbete och miljöbedömning.

Miljöstrateg, Returpack

Returpack AB | Norrköping | Sista datum 2017-08-27
Du är med och leder och samordnar vårt strategiska miljöarbete. Du bevakar aktivt frågor, trender och remisser rörande cirkulär ekonomi och pantlagstiftning på nationell, nordisk och europeisk nivå.

Energicoach, Stockholms Stad

Stockholms Stad | Stockholm | Sista datum 2017-08-13
Du ska tillsammans med coachen i Sundbyberg genomföra aktiviteter i de olika faserna i det 3-åriga coachningsprogrammet för energieffektivisering riktat till små och medelstora företag.

Hållbarhetschef, Stockholmsmässan

Stockholmsmässan | Stockholm | Sista datum 2017-08-10
Du är vår hållbarhetsambassadör internt och externt, är ute och föreläser, sköter omvärldsbevakningen inom området och informerar internt, och arbetar tvärfunktionellt inom organisationen.

Hållbarhetschef, Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall | Stockholm | Sista datum 2017-08-30
Som chef för hållbarhetsenheten och dess olika specialistområden som driver processutveckling med fokus på hela hållbarhetsperspektivet ansvarar du för att leda och utveckla bolagets hållbarhetsarbete.

Kanslichef Klimatpolitiska rådet, Regeringen

Regeringen | Stockholm | Sista datum 2017-07-30
Du kommer att leda arbetet i Klimatpolitiska rådets kansli, såsom att förbereda rådets arbete och möten, identifiera frågor intresse, bereda underlag, analyser och rapporter samt kommunikationsmaterial.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.