Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Verksamhetschef, Skellefteå kommun

Skellefteå kommun | Skellefteå | Sista datum 2017-09-24
I rollen som verksamhetschef med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen har du ansvar för ekonomi, ett 20-tal medarbetare och en verksamhet där du planerar, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Du arbetar nära både medarbetare och politiker och fungerar som ett bollplank och ett kunskapsstöd.

Konsultchef, Enetjärn Natur

Enetjärn Natur | Enligt överenskommelse | Sista datum 2017-09-24
Vi söker en erfaren innovationsdriven konsultchef med hjärtat i hållbarhetsarbetet, som bottnar djupt i sakfrågorna och kan ta ett ansvar i att driva affärerna med fullt resultatansvar för affärsområdet.

Miljöutredare inriktning vatten, Ramböll

Ramböll | Enligt överenskommelse | Sista datum 2017-09-30
Du medverkar i både tekniska utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar i projekt i olika utredningsfaser och arbetar i projektgrupper där projektörer, specialister och kunden driver projektet framåt.

Erfaren MKB-samordnare, Ramböll

Ramböll | Enligt överenskommelse | Sista datum 2017-09-30
Du kommer beroende på erfarenhet, att få driva eller medverka i större och mindre projekt inom infrastruktur och stadsutveckling i utredningsfaser från lokalisering till projektering och genomförande.

Enhetschef Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne | Malmö | Sista datum 2017-09-24
Du ska leda, utveckla och driva arbetet med dina parkchefer, naturumföreståndare och medarbetare samt berörda enheter för att säkerställa allmänna intressen och de svenska miljömålen i verksamheten.

Hållbarhetskonsult, Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildning
Vi söker nu dig som på konsultbasis vill vara med och utveckla en verksamhet baserad på företagsanpassade utbildningar och andra konsultuppdrag främst inom allmän hållbarhetskunskap, strategiarbete, kommunikation och hållbarhetsredovisning.

Vikarierande miljösamordnare, MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB | Malmö | Sista datum 2017-10-09
MKB Fastighets AB letar efter dig med engagemang och passion för miljöarbete? Vill du jobba med miljöarbete inom bostadsbranschen? Vill du jobba inom ett företag som värderar miljöarbetet högt? Vi letar efter en miljösamordnare som är handlingsinriktad och lyhörd med ett stor intresse för miljö och bostäder.

CSR- och miljöspecialist, Fortum

Fortum | Stockholm | Sista datum 2017-09-24
Hos oss kommer du att bidra till att våra biobränslen kommer från hållbara källor. Du ska bli vår expert på hållbarhetsfrågor kopplat till biobränslen. Ditt uppdrag blir omvärldsbevakning och analys av lagkrav, andra intressentkrav och miljöfrågor inom området. Du kommer även att arbeta med våra bränsleleverantörer.

Bullersakkunnig handläggare, Stockholms Stad

Stockholms Stad | Stockholm | Sista datum 2017-10-02
Enheten Inomhusmiljö, en del av avdelningen Hälsoskydd, behöver nu förstärka gruppen med kompetens inom bullerområdet för att bedriva tillsyn av miljön i bostäder och allmänna lokaler med fokus på störningar. Du kommer att handlägga, utreda och bedöma olägenhetsärenden med särskild fokus på bullerstörningar i bostäder.

Miljöingenjör inriktning miljökemi, Käppalaförbundet

Käppalaförbundet | Stockholm | Sista datum 2017-09-23
Vill du bli vår nya miljöingenjör och arbeta med en bred miljöfråga? Vår uppströmsenhet söker dig som vill arbeta utåtriktat och i en expertroll inom miljökemi med utredningar och tillståndsärenden.

Miljökonsult fokus tillståndsprövningar, ÅF

ÅF | Placering enligt överenskommelse | Sista datum 2017-09-24
Vi behöver nu förstärka vårt team som jobbar med tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och med tekniska beskrivningar.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.