Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Ansvarig för Miljöpolicys, Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv | Stockholm | Sista datum 2017-03-31
Miljöfrågor är en självklar och viktig del av näringslivets verksamhet. Vi söker dig som har en god förståelse för näringslivets villkor och kombinerar detta med ett gediget miljökunnande.

Miljörådgivare till Bromma Stockholm Airport, Swedavia

Swedavia | Bromma | Sista datum 2017-04-13
Du arbetar med miljöfrågor inom i första hand mark och vatten är en samordnande länk mellan flygplatsens ledning och utvecklingsprogrammet Future Bromma för att säkerställa att rätt miljökrav ställs.

Miljörådgivare Fastighetsutveckling, Swedavia

Swedavia | Stockholm | Sista datum 2017-04-13
Du driver, utvecklar och kvalitetssäkrar miljöarbetet i projekt inom fastighetsutveckling. Du bevakar att fastställda miljökrav dokumenteras och fullföljs och säkerställer kommunikationen i projekt.

Energi- och klimatrådgivare, Huddinge kommun

Huddinge kommun | Huddinge | Sista datum 2017-04-09
Du ska på ett enkelt och pedagogiskt sätt kunna förmedla kunskap inom energieffektiviseringsområdet till privatpersoner, företag och lokala organisationer per telefon, e-post, besök, möten och i projekt.

Handläggare Naturskydd, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Stockholm eller Östersund | Sista datum 2017-04-04
Genom bl.a. vägledning till andra myndigheter, prövning av ärenden och föreskriftsarbete ska du bl.a. hantera ärenden om dispenser och tillstånd som berör skyddade områden, skyddsvärd natur och myggbekämpning.

Enhetschef för Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne | Malmö | Sista datum 2017-04-02
Du ansvarar för din enhets verksamhet med att skydda värdefull natur i Skåne. Du har fullt resultat-, personal- och budgetansvar och ingår i ledningsgruppen där du arbetar strategiskt med övriga chefer.

Tekniskt råd, Växjö tingsrätt

Växjö tingsrätt | Växjö | Sista datum 2017-04-02
Du är domare i mark- och miljödomstolen tillsammans med lagfarna domare och även särskilda ledamöter. Du har teknisk eller naturvetenskaplig högskoleexamen och mångårig erfarenhet av miljövårdsarbete.

Rådgivare kemikalieregler, Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen | Sundbyberg | Sista datum 2017-03-19
Genom att svara på frågor, skriva informationsmaterial och arrangera eller delta i evenemang kommer du att stötta och underlätta för företag att följa de gällande kemikaliereglerna.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.