Professor i fysisk planering inriktning miljövetenskap, Blekinge tekniska högskola

 

BTH söker Professor i fysisk planering inriktning miljövetenskap

 
Ämnesområdet för professuren avser miljövetenskap med fokus på planering. Vi söker en tvärvetenskaplig kompetens som spänner över miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder och mera samhällsvetenskaplig tillämpning på planeringsfrågor. Ämnesområdet omfattar miljövetenskapliga fält av olika slag:

 • Kunskap om den fysiska planeringens förutsättningar och restriktioner inom områdena
  klimat, miljö och hälsa.
 • Kunskaper och kritisk reflexion runt miljöstyrning som teori, institution och hållbar utveckling, särskilt de miljövetenskapliga momenten av hållbarhet.
 • Kunskap om instrument inom miljöstyrning och fysisk planering och områdets regelstyrning exempelvis miljöbedömning, miljökonsekvensanalys, åtgärdsprogram, EU-direktiv, normer och riktvärden mm.
 • Förståelse av styrning och målkonflikter inom området miljö och fysisk planering.
 • Förmåga att hantera verktyg för miljöanalys för fysisk planering.

 

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen ska bedriva forskning och undervisning inom såväl grundutbildning som på mastersnivå (50:50). Detta gäller såväl undervisning och handledning som medverkan i lärarlag och utveckling av utbildningen. Innehavaren förutsätts med finansiering av egen forskningstid som bas bygga upp externfinansierad forskning och forskningsgrupp med doktorander.

 

Behörighetskrav:

Behörig att anställas professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika vikt kommer att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För vidare information om behörighetskraven se ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”.

 

Meriterande kvalifikationer

 • Nationellt och internationellt, tvärvetenskapligt nätverk inom miljövetenskap och fysisk planering
 • Kvalificerad praktisk erfarenhet från planerings- eller miljöförvaltning eller konsultverksamhet
 • Erfarenhet av samverkan med samhällsinstitutioner inom området miljö och fysisk planering.
 • Dokumenterad erfarenhet av utveckling av tvärvetenskaplig utbildning inom områdena miljövetenskap eller fysisk planering
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning på alla utbildningsnivåer.

 

Avvägningen mellan kvalifikationerna

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området för miljövetenskap med inriktning mot planering värderas i lika mån. Därutöver beaktas samverkan och praktisk erfarenhet av betydelse för anställningen.

 

Övrigt om tjänsten

Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna eller direkt till diarium@bth.se märkt med Diarienr BTH 3.1.1-0149-2017 senast 2017-08-29 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/lediga-tjanster eller kan fås från HR-avdelningen, tfn 0455-38 50 68.

 

Välkommen in med din ansökan senast 29 augusti!

 

 

 

 


BTH söker Professor i fysisk planering inriktning miljövetenskap! Sök jobbet som Professor i fysisk planering inriktning miljövetenskap på Blekinge tekniska högskola via Aktuell Hållbarhet senast 29 augusti!

Placering: Karlskrona

Yrkeskategori: Professor i fysisk planering inriktning miljövetenskap

Verksamhetsområde: Institutionen för fysisk planering

Omfattning: Tillsvidare, heltid, dagtid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Jobb-id/referensnr: Diarienr: BTH 3.1.1-0149-2017

Sista ansökningsdatum: 2017-08-29

Information om tjänsten:
Prefekt
Abdellah Abarkan
0455- 38 53 55
 

Fackliga representanter:
SACO
Mikael Åsman
0455- 38 57 20

OFR
Carina Petersson
0455-38 50 28

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.


Om Blekinge tekniska högskola

Blekinge tekniska högskola är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.