Övervakning av invasiva främmande arter, handläggare, Naturvårdsverket

 

Handläggare övervakning av invasiva främmande arter, Naturvårdsverket

 
Vill du vara med oss och driva och utveckla arbetet med invasiva främmande arter i Sverige och inom EU?

Till Artenheten på Naturavdelningen söker vi nu en handläggare till sakområdet invasiva främmande arter. Enheten ansvarar för införandet av EU-förordningen om invasiva främmande arter i Sverige och vi är i en kunskapsuppbyggande och verksamhetsutvecklande fas. Många vägval är kvar att göra och arbetsstrukturer behöver byggas. Arbetet syftar till att förebygga, minimera och mildra de negativa effekterna på biologisk mångfald av såväl avsiktlig som oavsiktlig introduktion och spridning av invasiva främmande arter inom Sverige och unionen.

I övrigt hanterar Artenheten bl.a. artskydd, Cites, biologisk växtskydd, Nagoyaprotokollet, Cartagenaprotokollet, Art- och habitatdirektivet, samt fågeldirektivet.

 

Dina arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ansvara för frågor som rör övervakning av invasiva främmande arter. Du kommer att utveckla system för insamling av data gällande utbredning och förekomst, samt utveckla möjligheterna till rapportering och insamling av data för åtgärder. Du kommer även att i samverkan med bl. a. artexperter driva processen för att ta fram hanteringsprogram och beredskapsplaner för de enskilda arterna samt vägleda om invasiva främmande arter.

Vidare beställer du underlag från externa aktörer och arbetar med kunskapsuppbyggnad och forskningsbehov. En viktig del i arbetet är att analysera rapporter och forskningsrön för att omsätta dessa till åtgärder och aktiviteter. Du kommer att bidra i arbetet med rutiner och stöd för nödåtgärder.

Under de år det är aktuellt kommer du att ansvara för återrapportering av det nationella arbetet till EU. Du kommer också att löpande bidra till EU:s vetenskapliga forum genom att samordna riskanalyser.

Arbetet ställer stora krav på samarbete och du kommer dagligen att samverka med dina kollegor, andra myndigheter och intressenter. Det kan t.ex. innebära att du bidrar med sakstöd till regeringen, samverkar med andra myndigheter och intresseorganisationer, samt representerar Naturvårdsverket på konferenser och möten.

 

Din kompetens

Vi söker dig som har en akademisk examen inom naturvetenskap med inriktning mot biologi/ekologi/artskydd. Du har sakkunskap inom exempelvis invasiva främmande arter, systemteori, analys och/eller riskbedömning. Du ska tidigare ha arbetat 3-5 år på en myndighet eller motsvarande och är väl insatt i strategiskt arbete med övervakning av arter.

Det är viktigt att du kan läsa, tolka och förstå lagrummen, bl.a. Miljöbalken, Artskyddsförordningen och EU-förordningen om invasiva främmande arter (1143/2014). Du har mycket god förmåga att förstå och uttrycka dig väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska och du ska känna dig trygg med att kunna representera Sveriges syn på sakfrågan nationellt och internationellt.

Du har stor egen drivkraft och förhåller dig flexibel när förutsättningarna förändras. Du tänker och agerar strategiskt och har ett brett perspektiv, exempelvis genom att löpande omvärldsbevaka ditt sakområde. Du har också god förmåga att samla in och hantera stora mängder information, t.ex. geografisk information, och kan använda de program som krävs för det. Du kan också enkelt analysera, syntetisera och sammanställa dessa data på ett pedagogiskt sätt.

Du har förmågan att samarbeta effektivt i grupp och du delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information.

Det är meriterande om du känner till olika EU-processer och hur Sverige samverkar med EU-kommissionen, samt EU-rapportering inom området biologisk mångfald.

 

Övrigt om tjänsten

Anställningen är en visstidsanställning, 18 månader på heltid, med möjlighet till förlängning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten innebär resor inom och utanför Sverige. Resorna utanför Sverige är främst till Bryssel, Belgien. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Självklart delar du vår värdegrund lyhörd, professionell och offensiv. Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2018-03-19 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

Välkommen in med din ansökan senast 19 mars!

 

 

 

 


Handläggare övervakning av invasiva främmande arter, Naturvårdsverket! Sök jobbet som Övervakning av invasiva främmande arter, handläggare på Naturvårdsverket via Aktuell Hållbarhet senast 19 mars!

Placering: Stockholm eller Östersund

Yrkeskategori: Övervakning av invasiva främmande arter, handläggare

Verksamhetsområde: Artenheten på Naturavdelningen

Omfattning: Visstidsanställning 18 månader, heltid, dagtid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Jobb-id/referensnr: NV-07725-16

Sista ansökningsdatum: 2018-03-19

Information om tjänsten:
Tf enhetschef Artenheten
Mette Svejgaard
010-698 10 00

Projektledare för arbetet med invasiva arter
Sara Hommen
010-698 10 00
 

Fackliga representanter:
Saco
Helene Lindahl
010-698 10 00

ST
Annika Karlsson
010-698 10 00


Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.