Chef funktionen naturförvaltning, Länsstyrelsen i Kronobergs län

 

Länsstyrelsen Kronoberg söker Chef funktionen naturförvaltning

 
Om jobbet | Vem är du? | Vi erbjuder | Om Länsstyrelsen i Kronobergs län | Kontaktuppgifter för frågor

 
Miljövårdsenheten verkar för en ekologisk hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljö samt värna, vårda och visa naturen. Miljövårdsenheten svarar för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet. Uppgifterna genomförs så att nationella mål får genomslag samtidigt som hänsyn tas till våra regionala förhållanden och förutsättningar.

Inom enheten finns fem funktioner: funktionen för naturförvaltning, miljöskydd, naturskydd, vattenvård och miljöstrategiska funktionen. Tillsammans har funktionerna ca 50 medarbetare. Cheferna för funktionerna utgör tillsammans med Miljövårdsdirektören enhetens ledningsgrupp.

På funktionen för naturförvaltning leds, samordnas och genomförs arbete som rör länets skyddade natur. Det är ett brett arbetsområde som spänner från fastighetsförvaltning till skötsel av skyddade skogar, slåtterängar och betesmarker. Upphandlingar och avtal av skötsel och anläggningar utgör en del av funktionens arbete. I det dagliga arbetet ingår kontakter med såväl entreprenörer, markägare som brukare. En viktig del i funktionens arbete är också att kommunicera värdet av skyddad natur till exempel genom att ta fram informationsskyltar.

De arbeten som funktionen genomför i länets skyddade natur värnar artrikedomen samtidigt som de främjar såväl landsbygdens utveckling som allmänhetens tillgång till ett rikt friluftsliv. Kommande år förväntar vi oss beslut om ny nationalpark, vid sjön Åsnen. Det innebär ökat fokus på skötsel till följd av naturturism och olika intressen som ska samsas. Idag bedrivs arbete i sjön genom den s.k. Åsnentillsynen, som kontrollerar att friluftslivet och fisket i sjön utövas på ett riktigt sätt. Funktionen deltar också i stora projekt, naturvårdsbränning av skog inom det s.k. Life-Taiga är ett aktuellt sådant.

Funktionen består av cirka tio medarbetare som har en stor vilja att göra nytta. Det finns ett behov av att strukturera och utveckla arbetsformer och processer på funktionen. Det är ett variationsrikt arbete och en grupp med stor kreativitet som behöver en chef.

 

Vi erbjuder

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Kunskaper i minioritetspråk är av stort värde.
 

Arbetsbeskrivning

Som chef på naturförvaltningen är du beslutande i majoriteten av de ärenden som rör funktionens verksamhet. Tillsammans med medarbetarna planerar, strukturerar och följer du upp funktionens arbete. Det är viktigt att fokusera och prioritera mellan insatser. Du kommer att vara ansvarig för samverkan med andra funktioner inom länsstyrelsen samt med externa aktörer. Som chef har du personalansvar, budget- och ekonomiansvar och arbetsmiljöansvar. Ekonomisk redovisning och uppföljning är viktigt. Redovisning av vad som görs, ekonomi och behov ska ske detaljerat enligt instruktioner från Naturvårdsverket. Arbetsmiljöansvaret är särskilt viktigt eftersom funktionen bedriver ett omfattande fältarbete. Eget operativt fältarbete kan bli aktuellt.

Du ingår i enhetens ledningsgrupp där du är med och utvecklar enhetens arbete. Ledningsgruppen utvecklar sin samverkan. Alla chefer på Länsstyrelsen är förordnande som chefer i 4 års perioder.

För att kunna utveckla verksamheten krävs en person som är trygg i sitt ledarskap och har potential att utvecklas tillsammans med de förändringar som kan ske i verksamheten. Medarbetarna har hög kompetens inom olika områden och det är viktigt att ledaren kan ta tillvara potentialen och medarbetarnas engagemang.

 

Kvalifikationer

Du ska ha minst treårig högskoleutbildning. Om du varit chef, projekt- eller arbetsledare och haft budgetansvar eller har ledarskapsutbildning är det erfarenheter som vi ser som meriterande. Vi värdesätter om du har erfarenhet av naturvård och förvaltning av mark, natur eller fastigheter liksom arbete inom offentlig förvaltning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du kan vara en ledare som blir en naturlig referenspunkt och förstärker engagemenag och delaktighet inom funktionen. Du måste ha förmågan att organisera och strukturera arbetet inklusive intresse för och förmåga att sköta ekonomisk redovisning och uppföljning. Du ska kunna se utvecklingsmöjligheter och söka nya angreppssätt. Du ska vara strategisk och ha ett helhetsperspektiv där du kan sätta funktionens arbete i ett större sammanhang.

 

Övrigt om tjänsten

Körkort för bil är nödvändigt och resor ingår i tjänsten. Placering Växjö.

 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2017-09-29 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

Välkommen in med din ansökan senast 29 september!

 

 

 

 


Länsstyrelsen Kronoberg söker Chef funktionen naturförvaltning! Sök jobbet som Chef funktionen naturförvaltning på Länsstyrelsen i Kronobergs län via Aktuell Hållbarhet senast 29 september!

Placering: Växjö

Yrkeskategori: Chef

Verksamhetsområde: Funktionen naturförvaltning på Miljövårdsenheten

Omfattning: Tillsvidare, heltid, dagtid, 6 mån provanställning

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Jobb-id/referensnr: 112-4150-17

Sista ansökningsdatum: 2017-09-29

.

Information om tjänsten:
Länsstyrelsen Kronoberg söker Chef funktionen naturförvaltning! Sök jobbet som Chef funktionen naturförvaltning på Länsstyrelsen i Kronobergs län via Aktuell Hållbarhet senast 29 september!
Miljövårdsdirektör och enhetschef
Martin Sjödahl
010-223 70 00
 

Fackliga representanter:
SACO
Malin Fernholm
010-223 70 00
 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.


 

Om Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 180 anställda. Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar.