Enhetschef för Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Skåne

 

Länsstyrelsen Skåne söker Enhetschef för Naturskyddsenheten

 
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 500 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är ”Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon”.

 

Arbetsuppgifter

Länsstyrelsen söker en enhetschef till vår enhet Naturskyddsenheten, med placering i Malmö och med hela Skåne som arbetsfält. Naturskyddsenheten är en av åtta enheter på Miljöavdelningen och består av ca 24 medarbetare med kompetenser inom biologi, marinbiologi, limnologi och ekologi. Verksamheten finansieras av såväl förvaltningsanslag, sakfinansierade anslag som projektmedel.

Enhetens uppdrag är att skydda värdefull natur i Skåne genom att arbeta med frågor som rör bl.a. terrestra, limniska och marina områdesskydd, Natura 2000, vilt- och rovdjursförvaltning, grön infrastruktur, ekosystemtjänster, lokala naturvårdsprojekt (LONA), åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), invasiva arter m.m.
Som chef för enheten ansvarar du för att leda, utveckla och driva arbetet tillsammans med dina medarbetare och andra berörda enheter inom länsstyrelsen så att de allmänna intressena och de svenska miljömålen får genomslag i verksamheten såväl internt som externt. Miljöavdelningen har under de senast två åren arbetat LEAN-inspirerat i syfte att arbeta med ständiga förbättringar avseende kvalitet och effektivitet och att fortsätta det arbetet är också en del av ditt chefsuppdrag.

Som chef hos oss ansvarar du för din enhets verksamhet och resultat och har fullt personal- och budgetansvar. Det är också viktigt att du väger in hela myndighetens perspektiv i din verksamhet då många sakområden tangerar varandra. Du ingår i miljöavdelningens ledningsgrupp och driver det strategiska arbetet på avdelningen tillsammans med övriga chefer i ledningsgruppen. Du rapporterar direkt till avdelningschefen för Miljöavdelningen.

 

Kvalifikationer

För att bli framgångsrik i chefsrollen utvecklar och driver du verksamheten tillsammans med dina medarbetare och kollegor och skapar en arbetsmiljö där våra medarbetare gör sitt bästa. Din enhet präglas av hög kompetens och självständighet och som chef är du stöttande, drivande och ansvarstagande samt har god förmåga att prioritera mellan olika strategiska och operativa frågeställningar i det löpande arbetet.

Du är öppen och respektfull beträffande andras synsätt, kunskaper och erfarenheter, värnar om ett bra arbetsklimat och leder på ett tydligt sätt som anpassas efter verksamhetens behov. Du är en van beslutsfattare som ser till att de beslut som fattas i din verksamhet också får önskad effekt. Du bör ha god vana vid kontakter med media.

Vi söker dig som har för området relevant högskoleexamen och har dokumenterad erfarenhet av såväl sakområdet som arbete i ledande position med såväl personal som budgetansvar. Har du erfarenhet av att handlägga ärenden inom sakområdet är det meriterande, eftersom du kommer att ha en viss operativ roll. Erfarenhet av att arbeta operativt med områdesskydd, restaurering, naturvårds- och/eller viltförvaltning inom statlig myndighet eller annan offentlig förvaltning är meriterande.

Som person är du trygg, stabil samt har en god självinsikt och integritet. Du är en god kommunikatör och förstår vikten av ett bra bemötande, inte minst gentemot våra externa kontakter. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper där även lyhördhet och förändringsbenägenhet är viktigt.

 

Övrigt om tjänsten

Uppdraget som chef för Naturskyddsenheten är liksom Länsstyrelsens övriga chefsförordnanden tidsbegränsad inom ramen för en tillsvidareanställning.

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2017-04-02 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet. Intervjuer sker under vecka 16 och 17.

 

Välkommen in med din ansökan senast 2 april!

 

 

 

 


Länsstyrelsen Skåne söker Enhetschef för Naturskyddsenheten! Sök jobbet som Enhetschef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne via Aktuell Hållbarhet senast 2 april!

Placering: Malmö

Yrkeskategori: Enhetschef för Naturskyddsenheten

Verksamhetsområde: Naturskyddsenheten, en del av Miljöavdelningen

Omfattning: Tillsvidare, heltid, dagtid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Jobb-id/referensnr: 112-5512-17

Sista ansökningsdatum: 2017-04-02

Information om tjänsten:
Avdelningschef Miljöavdelningen
Annelie Johansson
010-224 1403
 

Fackliga representanter:
SACO
Johan Niss
010-224 15 26

OFR/ST
Esmaeil Salehi
010-224 16 22


Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.