Enhetschef Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne

 

Länsstyrelsen Skåne söker Enhetschef Naturvårdsenheten

 
Länsstyrelsen söker en chef till naturvårdsenheten med placering i Malmö och med hela Skåne som arbetsfält.

Naturvårdsenheten är en av åtta enheter på Miljöavdelningen och består f.n. av ca 70 medarbetare, varav ca hälften är säsongsanställda. Medarbetarna är stationerade på kontoren i Malmö och Kristianstad, samt på våra platskontor och naturum på Kullaberg, Söderåsen (Skäralid) och Stenshuvud. Som chef för enheten har du cirka 20 medarbetare som rapporterar direkt till dig, varav tre är parkchefer. Dessa parkchefer har i sin tur ansvar för personalen på parkerna.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av sakfinansierade anslag och projektmedel främst från EU.
Enhetens huvuduppdrag är att genom förvaltning och skötsel, vårda och tillgängliggöra statligt skyddade naturområden i Skåne (f.n. tre nationalparker, ca 270 naturreservat, ca 50 naturminnen, ca 20 växt- och djurskyddsområden, samt ca 90 i övrigt oskyddade Natura 2000-områden), att bedriva naturpedagogisk verksamhet och guidning av besökare vid tre naturum (Kullaberg, Söderåsen och Stenshuvud) samt ansvara för samordningen i länet av regeringens friluftslivspolitik.

I enhetens arbete ingår bl.a. fastighetsförvaltning (inkl. ansvar för byggnader, arrenden och nyttjanderätter), planering, genomförande och uppföljning av skötselåtgärder i de skyddade områdena (inkl. upphandling av entreprenader och andra tjänster), arbete med skyltning och annan naturinformation, genomförande av restaureringsåtgärder i såväl terrestra som limniska miljöer, samt aktiv samverkan med andra naturvårdsaktörer i länet.

 

Arbetsbeskrivning

Som chef för enheten ansvarar du för att leda, utveckla och driva arbetet tillsammans med dina parkchefer, naturumföreståndare och medarbetare samt andra berörda enheter inom länsstyrelsen. Utgångspunkten är att säkerställa att allmänna intressen och de svenska miljömålen får genomslag i verksamheten såväl internt som externt. Som chef hos oss ansvarar du för din enhets verksamhet och resultat och har fullt personal- och budgetansvar. Det är också viktigt att du väger in hela myndighetens perspektiv i din verksamhet då många sakområden tangerar varandra.

Du ingår i miljöavdelningens ledningsgrupp och driver det strategiska arbetet på avdelningen tillsammans med övriga chefer i ledningsgruppen. Du rapporterar direkt till avdelningschefen för Miljöavdelningen.

 

Kvalifikationer

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

För att bli framgångsrik i chefsrollen utvecklar och driver du verksamheten tillsammans med dina medarbetare och kollegor och skapar en arbetsmiljö där våra medarbetare gör sitt bästa. Din enhet präglas av personligt engagemang, samarbete och service. Som chef är du stöttande, drivande och ansvarstagande samt har god förmåga att prioritera mellan olika strategiska och operativa frågeställningar i det löpande arbetet.

Du är öppen och respektfull beträffande andras synsätt, kunskaper och erfarenheter, värnar om ett bra arbetsklimat och leder på ett tydligt sätt som anpassas efter verksamhetens behov. Du är en van beslutsfattare som ser till att de beslut som fattas i din verksamhet också får önskad effekt. Du bör ha god vana vid kontakter med allmänhet och media.

Vi söker dig som har för området relevant högskoleexamen och har dokumenterad erfarenhet av såväl sakområdet som arbete i ledande position med personal- och budgetansvar. Har du erfarenhet av lagen om offentlig upphandling, EU-finansierade projekt och markägarkontakter är det meriterande, eftersom du kommer att ha en viss operativ roll. Likaså är erfarenhet av att arbeta operativt med förvaltning och restaurering av skyddade områden inom statlig myndighet eller annan offentlig förvaltning meriterande.

Som person är du trygg, stabil samt har en god självinsikt och integritet. Du är en god kommunikatör och förstår vikten av ett bra bemötande, inte minst gentemot våra externa kontakter. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper där även lyhördhet och förändringsbenägenhet är viktigt.

 

Övrigt om tjänsten

Intervjuer 1 sker under vecka 40-41 och intervju 2 (för de som går vidare i processen) sker under vecka 42-43.

Uppdraget som chef för Naturvårdsenheten är liksom Länsstyrelsens övriga chefsförordnanden tidsbegränsad inom ramen för en tillsvidareanställning. Länsstyrelsen tillämpar sex månaders provanställning.

 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2017-09-24 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

Välkommen in med din ansökan senast 24 september!

 

 

 

 


Länsstyrelsen Skåne söker Enhetschef Naturvårdsenheten! Sök jobbet som Enhetschef Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Skåne via Aktuell Hållbarhet senast 24 september!

Placering: Malmö

Yrkeskategori: Enhetschef Naturvårdsenheten

Verksamhetsområde: Naturvårdsenheten

Omfattning: Tillsvidare, heltid, dagtid, sex månaders provanställning

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: 1 mars 2018 eller enligt överenskommelse

Jobb-id/referensnr: 12-19010-2017

Sista ansökningsdatum: 2017-09-24

Information om tjänsten:
Avdelningschef Miljöavdelningen
Annelie Johansson
010-224 1403
 

Fackliga representanter:
Fackförbundet ST
Esmaeil Salehi
010-224 16 22

Saco-S
Lottie Holmström
010-224 13 76
 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

 

Om Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 500 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är ”Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon”.