Ansvarig för Miljöpolicys, Svenskt Näringsliv

 

Svenskt Näringsliv söker Ansvarig för Miljöpolicys

 
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

Miljöfrågor är en självklar och viktig del av näringslivets verksamhet. Det är också ett område där näringslivet påverkas av många olika politiska beslut och regleringar, från såväl EU-nivå som politiska beslut i Sverige. Då vår nuvarande miljöansvarig snart går i pension söker Svenskt Näringsliv en ny kraft som kan axla rollen som hennes efterträdare.

 

Arbetsuppgifter

Ansvarsområdet sträcker sig över hela spektrat av yttre miljöfrågor med undantag för klimatfrågor, samt innefattar även frågor om cirkulär ekonomi mm. Arbetsuppgifterna är mångfacetterade. En central del i arbetet är att ansvara för koordinationen av Svenskt Näringsliv ståndpunkter i olika aktuella miljöfrågor. Detta görs genom den samverkansgrupp för miljöfrågor som finns etablerad, där Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer ingår. De dagliga uppgifterna innefattar allt från remisshantering, rapportskrivning, att ordna seminarier, att företräda Svenskt Näringsliv i olika sammanhang såväl större som mindre, till att ha mediekontakter och dialog med centrala politiker och myndigheter. Arbetet innefattar både det som sker i Sverige och inom EU, och du kommer att företräda Svenskt Näringsliv inom den europeiska samverkansorganisationen Business Europe.

 

Vi söker dig som har:

  • Goda kunskaper på miljöområdet och arbetslivserfarenhet, helst i relation till näringslivet
  • God kommunikativ förmåga såväl i tal som skrift, både på svenska och engelska
  • God förmåga att samverka och driva dialoginriktade arbetsprocesser med en bredd av aktörer – medlemsorganisationer, företag, beslutsfattare, forskare m.fl.
  • Förmåga att hantera många frågor och snabbt växla mellan olika ämnesområden
  • Förmåga att analysera vad olika initiativ och förslag innebär för näringslivet i Sverige
  • Kännedom om för miljöområdet relevanta lagar och regelverk i Sverige och EU, och hur de påverkar näringslivet
  • Relevant akademisk utbildning

 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2017-03-31 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

Välkommen in med din ansökan senast 31 mars!

 

 

 

 


Svenskt Näringsliv söker Ansvarig för Miljöpolicys! Sök jobbet som Ansvarig för Miljöpolicys på Svenskt Näringsliv via Aktuell Hållbarhet senast 31 mars!

Placering: Stockholm

Yrkeskategori: Ansvarig för Miljöpolicys

Omfattning: Tillsvidare, heltid, dagtid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdatum: 2017-03-31

Information om tjänsten:
Enhetschef Energi
Maria Sunér Fleming
08-553 431 37

HR-enheten
Lotta Molinder Sundqvist
lotta.molinder.sundqvist@svensktnaringsliv.se
 


Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.