Tekniskt råd, Växjö tingsrätt

 

Tekniskt råd miljöfarlig verksamhet & hälsoskydd, Växjö tingsrätt

 
Vid Växjö tingsrätt finns en av landets fem mark- och miljödomstolar. Som domsområde har mark- och miljödomstolen östra och södra delen av landet; från Östergötland till Skåne.

Växjö är en universitetsstad med utmärkta kommunikationer och med ett rikt kultur- och idrottsliv.

 

Vi erbjuder

Vid Växjö tingsrätt arbetar för närvarande cirka 90 personer. Tingsrätten är en modern och trivsam arbetsplats med centralt belägna och nyrenoverade lokaler. Vi erbjuder Dig ett stimulerande och omväxlande arbete i en domstol med ett öppet och positivt arbetsklimat.

 

Arbetsuppgifter

Mark- och miljödomstolen består av två avdelningar vid tingsrätten och har omkring 50 medarbetare; rådmän, tekniska råd, beredningsjurister och domstolshandläggare. Vardera avdelningen leds av en chefsrådman. För närvarande arbetar elva tekniska råd i domstolen.

Mark- och miljödomstolen handlägger bl.a. följande frågor: Tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, överklagade lantmäteribeslut samt överklagade beslut enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen. Domstolen handlägger också tvistemål med anknytning till miljö- och fastighetsrätt samt VA-frågor, t.ex. miljöskadestånd, intrångsersättningar och tvångsförfaranden.

Som tekniskt råd är du domare i mark- och miljödomstolen tillsammans med lagfarna domare och ibland även särskilda ledamöter. Domstolens arbetssätt ställer stora krav på samarbetsförmåga och förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift. Ett tekniskt råd ska omsätta sin erfarenhet i rättsliga ställningstaganden. Arbetet ställer därför höga krav på integritet, ansvarskänsla, förståelse för domstolens roll och ett gott omdöme. Ett tekniskt råd ska ha intresse för och förmåga att pedagogiskt förmedla sina kunskaper.

Arbetet som tekniskt råd innebär bl.a. granskning och bedömning av utredningar och annat underlag i våra mål samt ställningstaganden till riktigheten i överklagade beslut. En viktig uppgift är att medverka vid utformningen av domstolens domar och beslut. Arbetet innebär tjänsteresor med övernattning och förutsätter innehav av körkort.

 

Kvalifikationer

Du ska ha utbildning och examen på högskolenivå med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning samt bred och mångårig erfarenhet av miljövårdsarbete. Erfarenhet av tillämpning av relevant lagstiftning vid bl.a. myndighet kan vara meriterande. Du bör ha erfarenhet från några, helst flera, av följande verksamhetsområden: Industriella eller andra potentiellt miljö- eller hälsofarliga verksamheter och dessas omgivningspåverkan samt förorenade områden, vindkraft och kemi-, buller-, risk- respektive säkerhetsfrågor. Arbetet kräver god kännedom om tillämplig lagstiftning och mycket god analytisk förmåga.

Ett tekniskt råd ska vara svensk medborgare och i övrigt motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Läs den fullständiga kravprofilen för tekniska råd.

 

Övrigt om tjänsten

Ordinarie domare anställs med fullmakt. Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin.

 

Ansök direkt

Ansök senast 2017-04-02 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

Ansökningshandlingar

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

 
Läs fullständig information om ansökningshandlingar och ”Behörighetskrav och övriga förutsättningar för domaranställning” på Domarnämndens sajt.

Om du har frågor kring din ansökan, kontakta gärna Domarnämndens kansli.

 

Välkommen med din ansökan senast 2 april!

 

 

 

 


Tekniskt råd miljöfarlig verksamhet & hälsoskydd, Växjö tingsrätt! Sök jobbet som Tekniskt råd på Växjö tingsrätt via Aktuell Hållbarhet senast 2 april!

Placering: Växjö

Yrkeskategori: Tekniskt råd

Verksamhetsområde: Mark- och miljödomstolen

Omfattning: Tillsvidare, heltid, dagtid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Jobb-id/referensnr: 19-2017

Sista ansökningsdatum: 2017-04-02

Information om tjänsten:
Lars-0lle Larsson
Lagman
0470-560 111
lars-olle.larsson@dom.se

Peter Ardö
Chefsrådman
0470-560 276
peter.ardo@dom.se
 

Fackliga representanter:
Saco-S
Carl-Philip Jönsson
Tekniskt råd
0470-560 102
carl-philip.jonsson@dom.se


Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.