Möten som engagerar – och ökar kunskaperna

Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser.

Aktuell Hållbarhets konferenser kännetecknas av högt tempo, varierande innehåll och stor bredd i både antal föreläsare och deltagare. Som mest har vi haft 850 deltagare, men vi arrangerar gärna också mindre event. Det viktigaste är att deltagarna lämnar konferensen med fördjupade kunskaper, stimulerade av möten och nya kontakter.

Social Responsibility Day 2016

Konferensen Social Responsibility Day 2016 hjälper dig att praktiskt och strategiskt hantera socialt ansvar som ett led i hållbarhetsarbetet. Du får värdefull omvärldsbevakning och lyssna på ledande experter och beslutsfattare som analyserar socialt ansvar i praktiken.

Program och anmälan

Hållbar Kommun 2016

Välkommen på konferensen Hållbar Kommun 2016 som strategiskt och praktiskt fokuserar på dagens och morgondagens största miljö- och hållbarhetsutmaningar. Hållbar Kommun är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med och beslutar om hållbarhetsfrågor i Sveriges alla kommuner.

Program och anmälan

Hållbar Upphandling 2017

Hållbar Upphandling har i tio år varit den ledande oberoende mötesplatsen inom hållbar upphandling. Konferensen ger dig kunskap om hur det nya regelverket ser ut och hur du kan använda det för att nå din organisations, ditt företags eller din kunds hållbarhetsmål. Du får också en inblick i vad det allt mer aktuella begreppet idéburet offentligt partnerskap, IOP, betyder för hållbara upphandlare och leverantörer i praktiken.

Program och anmälan

Ekotransport 2030

Ekotransport 2030 är till för alla som vill delta i omställningen till fossilfritt. Med trendspaningar, debatter och seminarier analy­seras och utvärderas förutsättningarna för en fossiloberoende fordonsflotta. Förra året lockade konferensen över 350 deltagare. Utöver det spännande programmet i plenum, kan du ta del av fristående frukostseminarier och fördjupande information i specialsessioner.

Program och anmälan