Möten som engagerar – och ökar kunskaperna

Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser.

Aktuell Hållbarhets konferenser kännetecknas av högt tempo, varierande innehåll och stor bredd i både antal föreläsare och deltagare. Som mest har vi haft 850 deltagare, men vi arrangerar gärna också mindre event. Det viktigaste är att deltagarna lämnar konferensen med fördjupade kunskaper, stimulerade av möten och nya kontakter.

Ekotransport 2030

Ekotransport 2030 är konferensen för alla som vill delta i omställningen till framtidens transportlösningar. Med trendspaningar, debatter och seminarier analyseras och utvärderas utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Som deltagare får du en handlingsplan för ditt arbete och nya kunskaper om vad som händer inom transportsektorns klimat- och miljöanpassning.

Program och anmälan

Byggforum 2017

Byggforum 2017 – miljö och hållbarhet är den nya mötesplatsen för alla i bygg- och fastighetsbranschen. Konferensen presenterar strategier, verktyg och kompetens att hantera branschens miljö- och hållbarhetsutmaningar.

Program och anmälan

Släpp kommunerna loss

Fossilfritt Sverige bjuder in till en konferens om kommunernas klimatarbete med fokus på transporterna. Under konferensen presenteras en ny rapport särskilt framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet med tio konkreta förslag till hinderröjning.

Program och anmälan

Sustainable Business Day 2017

Sustainable Business Day är mötesplatsen och konferensen som belyser och analyserar hur miljö- och hållbarhetsutmaningarna förändrar näringslivets spel och hur företag affärsstrategiskt kan och bör möta dessa förändringar. Agendan har ett tydligt managementperspektiv och är skapad för dig i företagsledning, arbetar strategiskt och exempelvis äger affärsansvar och/eller ansvar för miljö och hållbarhetsfrågor.

Program och anmälan