Möten som engagerar – och ökar kunskaperna

Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser.

Aktuell Hållbarhets konferenser kännetecknas av högt tempo, varierande innehåll och stor bredd i både antal föreläsare och deltagare. Som mest har vi haft 850 deltagare, men vi arrangerar gärna också mindre event. Det viktigaste är att deltagarna lämnar konferensen med fördjupade kunskaper, stimulerade av möten och nya kontakter.

Klimatanpassning Sverige

Välkommen till konferensen Klimatanpassning Sverige 2017 som fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar för klimatanpassning och säkring av såväl samhället som näringsverksamheter.

Program och anmälan

Hållbara Affärer

Hållbara affärer är en ny och återkommande mötesplats där tunga beslutsfattare från näringslivet och alla samhällssektorer diskuterar sitt samspel för en gemensam hållbar framtid.

Program och anmälan

Livsmedelsforum

Konferensen som belyser, analyserar och ger värdefulla svar på hur den hållbara omställningen i livsmedelskedjan kommer att se ut och hur den påverkar olika aktörer.

Program och anmälan

Chemicals Management Summit

Idag finns det olika idéer, vägar och strategier för klara en giftfri miljö och en hållbar kemikaliehantering. Chemicals Management Summit 2017 har kartan och verktygen du behöver för att navigera i en föränderlig värld med nya krav från affärspartners, myndigheter och konsumenter.

Program och anmälan

Klimatforum

Välkomna till en dag som fokuserar på de möjligheter som uppstår när alla drar åt samma håll! Klimatforum 2017 riktar strålkastarljuset på stora och små lösningar.

Program och anmälan

Hållbar kommun

Välkommen till vår årliga konferens om strategiskt- och praktiskt miljöarbete i en kommun – i år med ett extra fokus på ämnen som vatten, energi och socialt hållbar samhällsplanering.

Program och anmälan

Släpp kommunerna loss

Fossilfritt Sverige bjuder in till en konferens om kommunernas klimatarbete med fokus på transporterna. Under konferensen presenteras en ny rapport särskilt framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet med tio konkreta förslag till hinderröjning.

Program och anmälan