Möten som engagerar – och ökar kunskaperna

Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser.

Aktuell Hållbarhets konferenser kännetecknas av högt tempo, varierande innehåll och stor bredd i både antal föreläsare och deltagare. Som mest har vi haft 850 deltagare, men vi arrangerar gärna också mindre event. Det viktigaste är att deltagarna lämnar konferensen med fördjupade kunskaper, stimulerade av möten och nya kontakter.

Livsmedelsforum 2016

Välkommen till den nya nationella konferensen “Livsmedelsforum 2016: Miljö, hållbarhet och hälsa” som tar ett unikt helhetsgrepp om livsmedelssektorn och dess påverkan och utveckling.

Program och anmälan

Social Responsibility Day 2016

Konferensen Social Responsibility Day 2016 hjälper dig att praktiskt och strategiskt hantera socialt ansvar som ett led i hållbarhetsarbetet. Du får värdefull omvärldsbevakning och lyssna på ledande experter och beslutsfattare som analyserar socialt ansvar i praktiken.

Program och anmälan

Hållbar Kommun 2016

Välkommen på konferensen Hållbar Kommun 2016 som strategiskt och praktiskt fokuserar på dagens och morgondagens största miljö- och hållbarhetsutmaningar. Hållbar Kommun är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med och beslutar om hållbarhetsfrågor i Sveriges alla kommuner.

Program och anmälan