ekotransport-2017-1000x200-header

EkotransportProgramPartnerfrukostarPlatsPartners

Välkommen till konferensen om framtidens hållbara rörlighet. Ekotransport 2030 är konferensen för alla som vill delta i omställningen till framtidens transportlösningar. Med trendspaningar, debatter och seminarier analyseras och utvärderas utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Som deltagare får du en handlingsplan för ditt arbete och nya kunskaper om vad som händer inom transportsektorns klimat- och miljöanpassning.

Ordinarie pris: 4 600 kr exkl. moms

Ur programmet:
● Kalifornien – visar vad en föregångsstat kan
● Så tar Sverige ledarpositionen
● Dags för kollektivtrafik 2.0
● Från klimatkliv till språngmarsch
● Flyg, sjöfart, vägtrafik: Var gör biobränslen mest nytta?
● Hur långt är det kvar till målet? 2030-indikatorerna har svaret

Ekotransport 2030 är extra relevant nästa år eftersom miljömålsberedningens mål nu ska förverkligas. Hur uppnås 70 procent minskad klimatpåverkan från transportsektorn till år 2030?

Vi kör ända in i kaklet fram till vår sista konferens – våren år 2030! Häng med!

Arrangörer:

Program

08.00 Registrering och utställning öppnar. Kaffe och smörgås serveras


PARTNERFRUKOST

08.30-09.15 Besök utställningen eller en temafrukost
Börja dagen med ett besök på utställningen eller välj ett av fyra frukostseminarier arrangerade av aktörer inom framtidens hållbara transportsektor. Konferensen Ekotransport 2030, utvecklar förra årets koncept för nätverkande och möjlighet för organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarier. Frukostarna serveras i år av Vattenfall, Energigas Sverige, GREAT – Green Regions with Alternative fuels for Transport och Cleantech Östergötland. Detaljerade program för frukostseminarier hittar du under fliken ”Partnerfrukostar”.


KONFERENSEN

09.30 – 09.35 Välkommen till Ekotransport 2030
Dagens moderatorer inleder tredje upplagan av Ekotransport 2030
Åsa Julin och Jakob Lagercrantz

INSPIRATION

09.35 – 09.50 Världsledande erfarenheter
I Sverige finns tekniken, viljan, innovationskraften och konkurrensen som skapar framtidens fossiloberoende transportlösningar. Vår industri har en unik position på transportområdet och kan med globalt ledande aktörer vara föregångaren som andra tar efter. Ekotransport 2030 inleds i år med en industriell vision för förändring signerad Scanias vd Henrik Henriksson.

Henrik Henriksson, vd, Scania

ANALYS

09.50 – 10.00 Så långt har Sverige kommit på vägen till fossiloberoende
För tredje året i rad presenteras indikatorerna som följer utvecklingen mot 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Unik statistik visar vart vi är på väg. I vilken takt minskar de fossilberoende transporterna? Går det att se tydliga beteendeförändringar i resandet? Vilka förnybara bränslen vinner mark?

Per Östborn, indikatorsansvarig, 2030-sekretariatet

10.00 – 10.30 Styrmedel för omställning – detta behövs
Ledande aktörer inom transportbranschen analyserar årets indikatorer. De diskuterar behovet av styrmedel och utvecklad samhällsplanering för en fossilfri transportsektor.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Ulf Svahn, vd, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Mia Nordström, Policy advisor, Vattenfall
Björn Westerberg, vd, Tågoperatörerna
Lars Strömgren, ordförande, Cykelfrämjandet

10.30 – 11.00 Dags för kollektivtrafik 2.0
En väg att nå uppsatta hållbarhetsmål är att kollektivtrafiken vinner över stora skaror från privatbilismen. Men än har det inte skett. Kanske finns lösningen i nya former av bekväm och kundanpassad kollektivtrafik, med smart teknik. Här diskuteras olika lösningar för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Vad kan göra kollektivtrafiken till vinnare?

Martin Hedevåg, Sverigechef, Uber

Lars Backström, vd, Västtrafik
Mikael Kilter, vd, Move About
Karolina Isaksson, forskningsledare, VTI


PAUS
11.00 – 11.30 Kaffe, mingel och möjlighet att besöka utställningen


INTERNATIONELLT

11.30 – 12.15 Så driver Kalifornien på för fossilfria alternativ
I tider med stor osäkerhet om den internationella klimatpolitiken, inte minst efter presidentvalet i USA, riktas stort intresse mot företag, städer och stater som redan valt väg. Årets konferens fokuserar på delstaten Kalifornien, som ligger i framkant i världen när det gäller tuffa lagar, regelverk och innovationer för en fossiloberoende transportsektor. Vilka likheter finns, och kan Sverige bli EU:s Kalifornien?

Alberto Ayala, Deputy Executive Officer, California Air Resources Board
Talare under inbjudan

VISION

12.15 – 12.30 Bokslut dieselgate
Dieselgate, en av de mest omvälvande händelserna i modern bilindustris historia är nära en vändpunkt. Amerikanska domstolar har sagt sitt, EU-har utvärderat och infört nya testprogram och Volkswagen har gjort stora förändringar och kommit ut med en ny vision. I ett unikt samtal delar tre huvudaktörer med sig av sina erfarenheter.

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-representationen i Sverige
Alberto Ayala, Deputy Executive Officer, California Air Resources Board
Sten Forsberg, märkeschef, Volkswagen personbilar


PAUS
12.30 – 14.00 Lunch, mingel och möjlighet att besöka utställningen 


FOKUS
14.00 – 15.00 Välj en av fem  parallella specialsessioner

Session 1. Så arbetar du med lokala hållbarhetsmål i transportsektorn
Lokala och regionala initiativ driver på transportsektorns omställning till fossiloberoende. Lär dig mer om hur dessa krafter inom näringsliv och offentlig verksamhet samordnas för att ställa om till hållbara transporter.

Bengt Lagerman vd, Returpack Östgötautmaningen
Henrik Åkerström, vd Alltransport Östgötautmaningen
Anne Sörensson, projektledare, Östersund Green Highway
Johan Klockar Öhrnell, projektledare, Sundsvall Green Highway
Helena Tillborg, Avdelningschef Kommunförbundet Skåne, Klimatsamverkan Skåne

Session 2. Utveckla fossilfria idéer med Sveriges samordnare
Sessionen är en brainstorming som leds av Svante Axelsson, regeringens nationella samordnare för Fossilfritt Sverige. Syftet är hitta konkreta åtgärder för att ytterligare skynda på omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Som deltagare förväntas du aktivt delta i rundabordsdiskussionen och har chansen att föra fram dina bästa förslag.

Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Specialsessionens deltagare

Session 3. Från klimatkliv till språngmarsch
Session tar upp vad som sker när du får medel från Klimatklivet, Stadsmiljöavtalet eller liknande, och ska förverkliga projekt inom hållbara transporter. Var skaffar du till exempel laddstolpar och vem ska sköta driften? Hur skapas en attraktiv betallösning och hur undviks att projektet dör när medlen är slut? På sessionen finns de rådgivare du behöver och tid att ställa specifika frågor.

Jonas Almquist, vd, Sustainable Energy Nordic AB
Morgan Ahlberg, projektledare, Fyrbodals kommunalförbund
Jon Malmsten, seniorkonsult Solkompaniet, projektledare Elbil Gotland
Nanna Wikholm, projektledare, Naturvårdsverket

Session 4. När hållbarhet blir det bästa försäljningsargument
En session om framgångsrik kommunikation kopplad till värden om klimat, miljö och hållbarhet. Företag och organisationer behöver en stark berättelse för att kunna bygga varumärkets trovärdighet utåt. Och internt gäller det att få medarbetarna att agera och leva som man lär.

Åsa Sandberg, grundare, A Win Win World
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
Anna Rehnberg Projektledare Miljö Uppsalahem 

Session 5. Fördjupning Kalifornien – vad kan vi lära?
Kalifornien har sedan 1970-talet satt tuffa miljömål för transportsektorn, har en fungerande CO2-handel, och bränslekrav som gynnar biodrivmedel. Utvecklingen har paralleller till Sverige – men är i större utsträckning marknadsstyrd. Sessionen bjuder på en inspirerande diskussion med Kaliforniens delegation på Ekotransport, som representerar biltillverkaren Tesla, miljö- och klimatkonsulten Calstart samt myndigheten California Air Resources Board.


PAUS
15.00 – 15.30 Kaffepaus och förfriskningar


STYRNING

15.30 – 15.45 Ministern har ordet
Ekotransport 2030 gästas av regeringen, inbjuden för att berätta hur regeringen konkretiserar 2030-målet och hur Sverige använder det internationellt.

Minister under inbjudan

15.45 – 16.10 Politiska beslut och utmaningar för transportsektorn -utfrågning
Räcker regeringspolitiken för att driva omställningen till fossiloberoende fordonsflotta? Finns rätt styrmedel och regelverk på plats? Minister utmanas av ledande journalister på området.

Jenny Stiernstedt, journalist, SvD
Håkan Matson, journalist, Dagens Industri
Jon Röhne, journalist, Aktuell Hållbarhet

INSPIRATION

16.10 – 16.40 Trafikslaget om biodrivmedel
Det finns i dag mer ändliga fossila bränslen än marknaden efterfrågar men det är brist på förnybara biobränslen. Var gör den begränsade mängden biobränslen mest nytta; inom flyget, sjöfarten, tunga vägtransporter eller i bilarna? Vi låter trafikslagens företrädare göra upp, sedan avgör publiken frågan.

Flyget: Maria Fiskerud, vd, Fly green fund
Sjöfarten: Carl Carlsson, forskningsansvarig, Sweship
Tunga trafiken: Tove Winiger, politiskt ansvarig, Åkeriföretagen
Bilarna: Carl-Erik Stjernvall, tekniker, Motormännen

PRISUTDELNING

16.40 – 17.00 Årets oväntade klimathjälte
Ekotransport 2030 lyfter årligen fram ett företag som bidrar till minskade CO2-utsläpp, utan att ha det i sin affärsidé. Vid tidigare års konferenser har priset gått till Clear Channel för sina lånecyklar samt Spotify för sin strömningstjänst. Vem äras denna gång med en klimatanalys av sin verksamhet?

Göran Erselius, klimatanalytiker, 2050
Representant från årets vinnande företag

VISION

17.00 – 17.15 Fjorton skäl för hållbara transporter
Konferensen avslutas med en resa över 15 tidszoner från öst till väst, med lika många argument för att jobba med hållbara transporter. Vilka av anledningarna är viktigast för Sverige, för din region eller din verksamhet? Vi benar ut begreppen och skärper argumentationen.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet


EFTERSNACK

17.15 – 19.00 Mingel med dryck och tilltugg


Partnerfrukostar

Innan konferensen startar kan du lyssna på något av följande frukostseminarier arrangerat av aktörer inom framtidens hållbara transportsektor. Anmälan sker separat direkt till respektive arrangör.

2025 – Hur Östergötlands transporter blev fossiloberoende
Cleantech Östergötland & Östgötautmaningen bjuder in dig till framtidens transporter 2025 för att berätta om hur Östergötland nådde målet om helt fossiloberoende transporter. Vi samlar företag, kommuner, regionen och universitetet i ett spännande frukostseminarium.
Arrangör: Cleantech Östergötland & Östgötautmaningen

Följande partnerfrukostar uppdateras inom kort:
Vattenfall

Energigas Sverige

GREAT – Green Regions with Alternative fuels for Transport

Plats

Läs mer

Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag

En viktig del av konferensen är mässhallen där företag har möjlighet att presentera sina nya produkter och tjänster inom hållbara transportlösningar. Konferensdeltagarna består i många fall av de nyckelpersoner och beslutsfattare som inom sina respektive organisationer styr eller har direkt ansvar för inköp av transporter och mobilitetstjänster.

Citat från 2016 års utvärderingsenkät :

  • En av dom bättre mässor jag personligen varit på
  • Intressanta ämnesval, överlag duktiga talare och utställningen hade många intressanta aktörer.
  • Hög höjd/nivå på innehåll och föredragshållare och möjligheten att mingla och utveckla idéer tillsammans med många andra aktörer.
  • Mingelmöjligheterna med gott om tid är guld värda. Det är i möten som saker börjar hända.
  • Korta pass, hög nivå och gott om tid för mingel
  • Bra och varierat program. Värdefullt med utställningarna och mycket mingeltid
  • Kontaktskapande, bra utställningslayout
  • Generellt visade utställarna på en stor innovation vilket var inspirerande

Flera olika partnermöjligheter:

Utställare: Monter i mässhallen från 3 kvm och uppåt.

Frukostseminarium: Innan konferensen startar finns möjlighet för dig att arrangera ett eget frukostseminarium

Kreativ partner:  Som ”kreativ partner” vill ditt företag/organistion bidra till konferensen på ett unikt och kreativt sätt vilket kräver samverkan utöver det vanliga. Det kan handla om att hänga saker från taket, arrangera studiebesök i anslutning till konferensen, rundabordsdiskussion, lunchseminarium, visa en spektakulär ljus-show, samla deltagarna till en middag/bankett, provkörning av fordon, transporter till och från konferensen, dela ut ett gemensamt pris, tillhandahålla konferenslokaler, mat eller teknik etc.

Alla kreativa partnerskap ser olika ut från konferens till konferens och bara fantasin och er budget sätter gränserna.

Kontakta oss för att diskutera hur just du kan göra Ekotransport 2030 till en bra affär för ditt företag

För rådgivning och bokning:

Partnerskap och utställning:
Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se

 

Information

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
Datum: 26 april 2017
Tid: Kl. 09.30–17.15 och därefter mingel
(registreringen öppnar kl. 08.00)
Arrangörer: Aktuell Hållbarhet och 2030-sekretariatet

Pris
4 600 kr exkl. moms

Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande i samtliga plenarsessioner och specialsessioner, lunch, kaffe, mingel samt fullständig konferensdokumentation. Presentationerna görs digitalt tillgängliga och nedladdningsbara för registrerade deltagare direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

För partnerskap och utställning kontakta:
Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se