Hållbara Finanser

Om konferensenProgramPlatsPartnerskap och utställare

Hållbarhet får en allt mer central roll i finanssektorn. I snabb takt utvecklas nya regelverk, verktyg som ökar transparensen och initiativ från privata aktörer tar hållbarhetsintegreringen till nästa nivå. Ökande hållbarhetskrav från kapitalägare, politiker och civila samhället ställer samtidigt större krav på finansmarknadens aktörer.

Välkommen till konferensen Hållbara Finanser, den ledande mötesplatsen som samlar finansbransch, näringsliv och offentlig sektor kring hållbara investeringar. Här träffar du experter och centrala aktörer som ger dig inblick i nya trender, affärsmetoder och förändringar inom lagstiftning och regelverk som driver utvecklingen.

Early Bird-pris: 4900 kr exkl. moms (t.o.m.  22 december)
Ordinarie pris: 5900 kr exkl. moms

 

08.00 Registrering och utställning öppnar. Frukost och mingel


09.00–09.05 Inledning från dagens moderatorer

 • Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet
 • Dagens Industri

Framtidsspaning

09.05–09.50 Så ska EU ställa om till en långsiktigt hållbar finansmarknad
Vid årsskiftet släpper EU-kommissionens High-Level Expert Group on Sustainable Finance sin slutrapport med förslag på åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar finanssektor i Europa. EU-kommissionen har sagt att de planerar att agera utifrån expertgruppens rekommendationer redan nästa år. Här får du höra vilka de stora knäckfrågorna är, hur expertgruppen har resonerat och vad EU-kommissionen har för planer framöver.

 • Magnus Billing, vd Alecta och medlem i High-Level Expert Group on Sustainable Finance
 • Talare under inbjudan

Utblick

09.50–10.30 Lärdomar från de franska klimatkraven på investerare
Frankrike är det första landet i världen som sätter obligatoriska krav på att institutionella investerare ska redovisa hur de hanterar klimatrelaterade risker och hur de bidrar till energiomställningen för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader. Kravet är en del av Energy Transition Law som trädde i kraft vid årsskiftet. Jakob Thomä från tankesmedjan 2° Investing Initiative berättar hur kravet har påverkat finansaktörer i Frankrike och vad Sverige lära av det franska exemplet.

 • Jakob Thomä, kansliråd, 2° Investing Initiative
 • Talare under inbjudan

Paus

10.30–11.00 Fika och mingel


Inspiration

11.00–11.30 Så mobiliserar gröna klimatfonden kapitalet för klimatinvesteringar i de mest utsatta länderna
FN:s gröna klimatfond väntas få en central betydelse i den framtida klimatfinansieringen. Fondens kapital förvaltas till stor del av institutionella investerare, med syfte att mobilisera privat kapital till åtgärder för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser i utvecklingsländer. Lars Roth som sitter i styrelsen för gröna klimatfonden berättar hur den fungerar och hur svenska investerare kan samarbeta med fonden för att hjälpa de mest utsatta länderna.

 • Lars Roth, kansliråd på Utrikesdepartementet och styrelsemedlem i Gröna klimatfonden

Brytpunkt

11.30–12.30 Hur kan finansvärlden vidga vyn bortanför klimatfrågan?
Klimatfrågan har satt ett stort avtryck i finansvärlden som i allt större utsträckning säger nej till fossila investeringar. Samtidigt behöver stora mängder kapital mobiliseras för att fullfölja de 17 globala hållbarhetsmålen till 2030. Utsläppsminskningar är lätta att mäta nyttan av vilket uppskattas av investerare, medan åtgärder kopplade till anständiga arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald kan vara svårare att kvantifiera. Här diskuteras och presenteras åtgärder som krävs för att investerare ska rikta blicken mot de mer svårmätbara målen i Agenda 2030.

 • Christina Olivecrona, hållbarhetsanalytiker, AP2 och medlem i PRI:s Advisory Committee för FN:s globala hållbarhetsmål
 • Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar, Svenska kyrkan
 • Jan Erik Saugestad, vd, Storebrand Kapitalförvaltning
 • Peter Norman, styrelsemedlem Misum och före detta finansmarknadsminister
 • Ulrika Hasselgren, global chef för ansvarsfulla investeringsstrategier, Institutional Shareholder Services (ISS)

Lunch

12.30-13.30 Lunch


Verktyg för förändring

13.30–14.10 Gröna fintech-lösningar för att nå de hållbara målen
Fintech har skakat om i finansbranschen och tvingat fram satsningar på digital utveckling hos etablerade aktörer. Nu kommer en våg med grön fintech som trycker på innovationstakten för att nå de globala hållbarhetsmålen. Cecilia Repinski från Stockholm Green Digital Finance ger en inblick i de hetaste trenderna på området och Sam Manaberi från Trine berättar hur deras innovativa affärsmodell skapar nya möjligheter för hållbara investeringar.

 • Cecilia Repinski, vd, Stockholm Green Digital Finance
 • Sam Manaberi, medgrundare och vd, Trine

14.10–14.30 Katastrofobligationer blottlägger människans beroende av naturen
Katastrofobligationer, cat bonds, bidrar till att överföra försäkringsrisker till kapitalmarknaden och kan säkerställa att kapital finns tillgängligt vid stora naturkatastrofer. För investeraren erbjuder cat bonds en riskjusterad avkastning samtidigt som incitamenten ökar för samhället att förebygga och skydda sig mot naturkatastrofer. Martin Hedberg, delägare i Sveriges första kapitalförvaltare av cat bonds, berättar hur de fungerar och varför de behövs.

 • Martin Hedberg, meteorolog och partner, Entropics Asset Management

Paus

14.30–15.00 Fika och mingel


Framtidsspaning

15.00–15.30 Finansinspektionens skärper snaran med hållbarhetskriterier
Finansinspektionen arbetar med att utreda hur finanssektorn kan bidra till en hållbar utveckling. Myndigheten ska ta fram förslag på insatser som syftar till att arbetet med hållbarhet och klimatrelaterade risker blir vara en naturlig del av de finansiella företagens affärsmodeller och riskhantering. En naturlig följd blir att Finansinspektionen integrerar detta i den finansiella tillsynen och regleringen.
Representant från Finansinspektionen under inbjudan.

 Barriärer för tillväxt

15.30–16.15 Gröna obligationer under utveckling
I december överlämnas utredningen om gröna obligationer till regeringen. Utredningen fokuserar på hur marknaden för gröna obligationer kan främjas utan att tillväxten sker på bekostnad av urholkade miljökrav.
Denna programpunkt är under utveckling och uppdateras inom kort.

Verktyg för förändring

16.15–16.45 Mikrofinansiering för att minska globala inkomstklyftor
I dag saknar uppskattningsvis två miljarder arbetande vuxna tillgång till finansiella tjänster, vilket är ett hinder för tillväxt i många tillväxtmarknader. Mikrofinansiering är ett sätt att stödja en öka den finansiella inkluderingen på global nivå. Michael Lewis, chef över Deutsche Asset Managements avdelning för forskning inom hållbar finans, förklarar hur mikrofinansiering minskar inkomstklyftor, är en källa till diversifiering av portföljen och bidrar till att fullföljandet av Agenda 2030.

 • Michael Lewis, head of ESG thematic research, Deutsche Asset Management

Avslutning

16.45–16.50 Dagens moderatorer avslutar

16.50– Mingel med dryck och tilltugg

 

PLATS

Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering

Välkommen till Hållbara Finanser, mötesplatsen för finansbranschen, näringsliv och offentlig sektor. Här samlas opinionsbildare, experter och andra aktörer som ger dig inblick i nya trender, affärsmetoder och förändringar inom lagstiftning och regelverk som driver utvecklingen.

Ta tillfället i akt och visa att ni tar era kunders och övriga intressenters önskan att bidra till ett hållbart samhälle på allvar. Vad gör ni för att leva upp till era intressenters krav? Har ni produkter och tjänster som era intressenter efterfrågar? Har ni mer kunskap än era intressenter förstår?

För rådgivning och bokning kontakta mig:

Norah Miller
Tel: +46738521961
Email: norah.miller@bbm.bonnier.se

 

Talare

Information

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 31 januari 2018
Tid: Kl. 09.00–16.50 och därefter mingel (registreringen öppnar kl. 08.00)
Arrangör: Aktuell Hållbarhet i samarbete med med Dagens industri och Fond & Bank


Pris:
Early Bird-pris: 4900 kr exkl. moms (t.o.m.  22 december)
Ordinarie pris: 5900 kr exkl. moms
Registrering

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Alexander Johansson
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Norah Miller
Tel: +46738521961
Email: norah.miller@bbm.bonnier.se