Hållbar kommun 2017

Om konferensenProgramPartnerskap & utställning

Välkommen till vår årliga konferens om strategiskt- och praktiskt miljöarbete i en kommun – i år med ett extra fokus på ämnen som vatten, energi och socialt hållbar samhällsplanering.

En nyhet för årets agenda är att den till stor del är interaktivt utformad där du som deltagare bidrar med erfarenheter och diskuterar aktuella ämnen.

Kommunerna är motorerna i landets miljö- och hållbarhetsarbete och mötesplatsen är skräddarsydd för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. Den är också perfekt för dialog och god samverkan mellan en kommuns politiker och tjänstemän vilket krävs för goda resultat i det faktiska arbetet.

Konferensen har flera parallella seminarier och som deltagare bygger du ditt eget konferensprogram. Många programpunkter tar utgångspunkt i 2017 års kommunrankning och på plats är också företrädare för Sveriges miljöbästa kommuner.

Early bird-pris: 2900 kr exkl. moms (t.o.m. 18 oktober)
Ordinarie pris: 3900 kr exkl. moms

anm-har

 

PROGRAM

Updateras löpande.

08.00 Registrering öppnar.

09.15 Välkomna!
Dagens moderator och arrangör hälsar välkomna.

KOMMUNENS ROLL
09.20 Kommunernas viktiga roll som motorer för hållbar utveckling
Detta inledande plenumpass fokuserar på hur kommunernas roll utvecklas, aktuella frågor och viktiga trender. Vi diskuterar exempelvis hur nationella miljömål, globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och andra nationella planer påverkar kommunernas verklighet.

Medverkar gör representanter för Sveriges miljöbästa kommuner, m.fl.

10.20 Kafferast

FÖRDJUPNING, DISKUSSION OCH ERFARENHETSDELNING
10.50 Parallella seminarier omgång 1
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier.

Seminarium A1. Energi: Klimatsmart lönsam energistrategi
Energiomställningen går i snabb takt men det är inte helt lätt att balansera och hitta rätt i alla investeringar. Här diskuteras hur en framgångsrik energistrategi kan och bör ser ut för olika typer av kommuner.

Seminarium B1. Vatten: Hur förbereda sig för en framtida vattenkris?
Klimatförändringen och dess effekter som förändrade nederbördsmönster skyfall och längre perioder med perioder i kombination med föråldrade VA-system och vattenreningsanläggningar skapar stora utmaningar i landets kommuner. Här diskuteras framtida vattenrelaterade utmaningar och hur dessa kan hanteras på ett ekonomiskt och effektivt sätt.

Seminarium C1. Social hållbarhet i fokus
Uppdateras inom kort.

11.30 Kort paus för lokalbyte

11.40 Parallella seminarier omgång 2
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier.

Seminarium A2. Strategi: Så arbetar Sveriges miljöbästa kommun 2017
Kommunen som toppar Aktuell Hållbarhets miljörankning av kommuner är på plats och berättar om sitt arbete – både ur ett strategiskt och praktiskt perspektiv. Stort utrymme att ställa frågor.

Seminarium B2. Vatten i fokus
Uppdateras inom kort.

Seminarium C2. Social hållbarhet i fokus
Uppdateras inom kort.

12.20 Lunch

13.20 Parallella seminarier omgång 3
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier.

Seminarium A3. Dags att skapa en livsmedelsstrategi
Samtidigt som Sverige har fått en nationell livsmedelsstrategi har alla landets regioner tagit fram eller påbörjat en egen strategi. Vad ska kommunerna nu förhålla sig till när de olika strategierna varierar stort? Hur kan och bör en livsmedelsstrategi på kommunal nivå se ut?

Seminarium B3. Fokus på naturvård/ekologisk kompensation
Uppdateras inom kort.

Seminarium C3. Hur kan och borde en kommun arbete med Agenda 2030?
En fjärdedel av landets kommuner har börjat arbeta med de globala målen. Här ligger fokus på hur en kommun kan och bör arbeta med dessa.

14.00 Lokalbyte

14.10 Parallella seminarier omgång 4
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier.

Seminarium A4. Så kan kommunen gå mot en cirkulär ekonomi
De flesta kommuner satsar på upplysning om avfallssortering och återbruk. Men hur ska cirkulär ekonomi få ett verkligt genomslag? Här diskuteras hur kommuner kan skapa olika initiativ och incitament för ett mer cirkulärt samhälle.

Seminarium B4. Hur borde kommunrankning 2018 se ut?
Här diskuterar vi 2018 års kommunrankning och hur den kan och borde utvecklas. Hur kan och borde rankningen utvecklas? Är det dags att inkludera sociala aspekter? Hur görs detta i så fall?

Seminarium C4. Fokus på energi
Uppdateras inom kort.

14.50 Kafferast

15.20 Hur ser vägen framåt ut?
Den sista programpunkten i plenum ägnas åt att blicka framåt och åt att identifiera viktiga miljö- och hållbarhetsfrågor som landets kommuner behöver förhålla sig till framöver. Vi bjuder här in tunga beslutsfattare och talare som tidigare medverkat under dagen.

16.00 Mingel

Bli partner eller delegatkommun – ett viktigt initiativ för din kommun eller företag!

Partnerskap:
Genom att bli partner på hållbar kommun får din organisation en unik möjlighet att ta hand om era kunder, leverantörer och övriga intressenter på plats. Ta chansen att träffa alla deltagare under Hållbar kommun 2017.

Delegatkommun:
Vill din kommun göra en insats för hållbar utveckling? Bli en av våra delegatkommuner och därmed möjlighet att samverka med politiker och tjänstemän, offentlig och privat sektor under en aktiv konferens.

För rådgivning och bokning kontakta:
Amanda Fröjd-Lindsjö
Tel: 0735-58 66 27
e-post: amanda.frojd@aktuellhallbarhet.se

 

Information

Plats: Konferens 7a, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 6 december 2017
Tid: kl. 09.15–17.00 och därefter mingel (registreringen öppnar kl. 08.00)

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Pris:
Early bird-pris: 2 900 kr exkl. moms (t.o.m. 18 oktober)
Ordinarie-pris: 3 900 kr exkl. moms

Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Ellen Nordgren
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Amanda Fröjd-Lindsjö
Tel: 0735-58 66 27
e-post: amanda.frojd@aktuellhallbarhet.se