Sustainable Business Day 2017

SB-Day 2017ProgramPartnerskap och utställare


Sustainable Business Day
har under många år varit den största och ledande konferensen om hållbara affärsstrategier och affärsmodeller i Norden.

Syftet med konferensen är att stärka konkurrenskraften och kunskapsnivån i det svenska näringslivet.

Sustainable Business Day är mötesplatsen och konferensen som belyser och analyserar hur miljö- och hållbarhetsutmaningarna förändrar näringslivets spel och hur företag affärsstrategisk kan och bör möta dessa förändringar. Agendan har ett tydligt managementperspektiv och är skapad för dig i företagsledning, arbetar strategiskt och exempelvis äger affärsansvar och/eller ansvar för miljö och hållbarhetsfrågor.

2016 års konferens besöktes av 350 deltagare som gav den genomgående mycket högt betyg.

I programmet lyfter vi de mest aktuella och angelägna affärstrenderna, händelserna och strategierna som direkt påverkar företagens konkurrenskraft och lönsamhet. Programmet handlar bland annat om konsten att integrera, värdera och mäta hållbarhet och hur företag påverkas av megatrender som digitalisering, cirkulär ekonomi och total transparens.

 

2017 års agenda kommer att ha programpunkter som:

Navigera i det nya världsläget
Ledande experter analyserar hur exempelvis EU:s kris, den nya amerikanska presidentens politik, Kinas nya miljöoffensiv, de nya globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet påverkar den globala och svenska spelplanen för näringslivet.

Så tar hållbarhetsagendan plats i styrelserummet – på riktigt
Allt fler styrelser har förstått hur affärskritiska hållbarhetsfrågorna faktiskt är för affären och utvecklar nya strategier. Här berättar framsynta bolagsstyrelser hur frågorna hanteras i styrelserummet och företagsledningen.

Affärsstrategi anpassad till vetenskapens mål
En trend bland företag i framkant är att anpassa företagets affärsmål inklusive miljö- och hållbarhetsmål till mål som vetenskapen satt upp. Hur fungerar det, hur påverkar det lönsamhet och konkurrenskraft, vilka möjligheter skapas och vilka målkonflikter riskerar att uppstå?

Hur disruptiva affärsmodeller, innovatörer och ny teknik förändrar spelplanen
Allt fler nya snabbrörliga innovativa, ofta värdedrivna bolag, sprungna ur nya tekniska lösningar som skapar både affärs- och hållbarhetsnytta skördar stora framgångar. Ofta sker det inom koncepten “delande ekonomi” eller ”cirkulär ekonomi”. Vi identifierar framgångsfaktorer och lär av föregångarna.

Vem vinner och vem försvinner i en fossilfri hållbar framtid?
Framtidsspaning där vi siar hur olika branscher kommer att utvecklas mot bakgrund av de tydliga megatrenderna inom miljö- och hållbarhetsområdet. Interaktiva delar där publiken bidrar tydligt.

Konsten att driva transformation och belöna affärsmässig hållbarhet
En av de stora utmaningarna är (som med allt förändringsarbete) att få hela organisationen att verka i samma riktning. I denna programpunkt adresseras dessa utmaningar och vi söker de bästa exemplen på ledarskap som drivit snabb hållbar transformation.

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling

Genom att bli partner/utställare på Sustainable Business Day får du en unik möjlighet att möta nya kunder som letar efter förbättrad hållbarhetsprestanda och företag som kan leverera detta.

För rådgivning och bokning kontakta mig:

Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se

 

Information

Plats: Stockholm

Tidpunkt: hösten 2017

Arrangör:
Aktuell Hållbarhet

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Boka partnerskap/utställarplats:
Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se