Släpp kommunerna loss

Om konferensenProgramPlatsArrangör

Kommuner och städer har i många fall ambitiösare klimatmål än landet i sin helhet och har länge varit drivande i klimatarbetet. Dagens regelverk, skattelagstiftning och förordningstexter kan dock ligga i vägen för de höga målsättningarna. Vilka förändringar behövs för att frigöra den kraft som finns?

Fossilfritt Sverige bjuder nu in till konferens om kommunernas klimatarbete med fokus på transporterna. Under konferensen presenteras en ny rapport särskilt framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet med tio konkreta förslag till hinderröjning. Dagen handlar också om vilka synergier med andra samhällsutmaningar som insatser för klimatet ger. Medverkar gör bland annat Ardalan Shekarabi, civilminister och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Konferensen riktar sig till kommuntjänstemän och politiker men naturligtvis även till andra som är intresserade eller berörda av frågorna.

anm-har

 

PROGRAM

Moderator: Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

 

VÄLKOMNA 10.00 (registrering från 9.30)

Släpp kommunerna loss – tio förslag på hinderröjning för de otåliga

Kommuner har olika förutsättningar att hantera utmaningar och är ofta beroende av den statliga nivån för att införa olika styrmedel inom transportområdet. Fossilfritt Sverige har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en rapport med tio förslag på reformer, där riksdag eller regering har beslutsrätt, och som förenklar kommunernas klimatarbete.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

Kommunernas roll i en ny utvecklingsagenda för Sverige

Kommunerna är viktiga aktörer i omställningen till ett fossilfritt Sverige och inser ofta att klimatarbetet har flera synergier med andra samhällsutmaningar som exempelvis folkhälsa, arbetsmarknad och inte minst de globala hållbarhetsmålen.

Ardalan Shekarabi, civilminister

Släpp kommunerna loss – vad säger riksdagspolitikerna?

Så tycker riksdagspolitikerna om de tio förslagen på hinderröjning för klimatambitiösa kommuner.

Anders Åkesson (C)

Jessica Rosencrantz (M)

Endast tomten är vaken – tysta varutransporter på nätterna kan minska städernas trängselproblem

Det är trångt på städernas gator. Med nattliga leveranser av varor kan köerna bli färre och trängseln inne i städerna minska samtidigt som man sparar både tid och miljö.

Anna Pernestål Brenden, KTH

Bilfria stadsdelar

Framtidens städer ställer stora krav på hållbar och innovativ stadsutveckling. Kollektivtrafikens tillgänglighet formar staden och ger möjlighet att skapa täta och attraktiva städer där människan står i centrum.

Uppdateras löpande

Vem är det som kör egentligen? Så klarar städerna den förarlösa utmaningen

Förarlösa bilar kommer att revolutionera bilägandet. Men vilka förändringar krävs för att de ska bli en naturlig och säker del av den nya vardagen?

Representant från Göteborg Stad

spåret eller på laddning – spårvagnar och elbussar i symbios

Både nya spårvagnslinjer och busslösningar behövs när städerna växer. Vilka motsättningar finns mellan de två alternativen och behöver det ena utesluta det andra?

Hanna Björk, Västtrafik

 

LUNCH 12.15

 

Bilfria stadsdelar – Oslo skapar Europas största bilfria centrum

Genom att öka den kommunala trafiken och göra det enklare för både cyklister och gångtrafikanter ska Oslos stadskärna bli bilfri 2019.

Uppdateras löpande

Mobilitetskort istället för egen bil – Helsingfors bland de första i världen

Sedan 2016 erbjuder Helsingfors en samlad tjänst som erbjuder det bästa alternativet för varje resa – oavsett om det är taxi, kollektivtrafik, bilservice eller cykeldelning. Ett miljövänligt alternativ till att äga en bil.

Sampo Hietanen, vd och grundare, MaaS Global

Klimatklivet möjliggör för investeringar i fossilfria lösningar

Klimatklivet innebär satsningar på lokal och regional nivå för att minska utsläppen av växthusgaser. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Nanna Wikholm, projektledare Naturvårdsverket

 

PAUS

 

 

Världens mäktigaste kommuner – friheten är större än man tror

Flera typer av beslut ligger på kommunal nivå snarare än på statlig nivå när det gäller omställningen till ett fossilfritt samhälle. Stadsplanering, användning av kommunal mark och verksamhet inom kommunala bolag är några områden där kommunerna i hög utsträckning styr utvecklingen mot ett modernare samhälle.

Panelsamtal med bl.a.

Bo Frank (M)

Karin Thomasson (MP), kommunalråd Östersund

Kommunerna – nyckelspelare i klimatomställningen

Kommuner och städer har i många fall ambitiösare klimatmål än landet i sin helhet och har länge varit drivande i klimatarbetet.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

 

SLUT 16.00

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och samlar idag över 200 aktörer. Nationell samordnare för uppdraget är Svante Axelsson.

 

Talare

Information

Plats: Södra teatern, Mosebacke, Stockholm
Datum: 11 september 2017
Tid: Kl. 10-16 (kaffe och registrering från 9.30)
Pris: 770 kr exkl. moms Registrering

 

I avgiften ingår deltagande under hela konferensen, lunch och fika.

För frågor kring
Deltagarhantering:
Ellen Nordgren
konferens@aktuellhallbarhet.se

Övrigt:
Ebba Willerström Ehrning
ebba.willerstrom.ehrning@regeringskansliet.se