Mängden växthusgaser i atmosfären slår rekord

40 procent mer koldioxid jämfört med förindustriell nivå.

Halterna av växthusgaser i atmosfären nådde rekordnivå under 2011, rapporterar WMO (World meterological Organisation).

Sedan den industriella revolutionen har cirka 370 miljarder ton koldioxid dumpats i atmosfären. Nu har halten stigit till 390.9 miljondelar – jämfört med 280 när den industriella tiden startade.

En skillnad på 40 procent.

WMO beräknar att omkring en tredjedel av jordens uppvärmning mellan 1990 och 2011 beror på människans utsläpp av fossila bränslen.

Ökningen de senaste tio åren har skett i en någorlunda jämn takt. Halterna av lustgas har ökat kraftigt de senaste åren.