Matbrickan – det dolda miljöhotet

Den klassiska matbrickan finns överallt - på lunchrestauranger och matsalar i skolor och på arbetsplatser. Matbrickan kan tyckas oförarglig, men...

… sanningen kan vara att matbrickan är ett dolt miljöhot. Det menar man i varje fall i Kiruna kommun, där man tagit bort matbrickorna från alla grundskolor. Det rapporterar P4 Norrbotten. Sedan brickorna togs bort slängs betydligt mindre mat, vilket gör att kommunen sparar både pengar och miljö.

Kopplingen mellan matbrickor och matsvinn upptäcktes för tre år sedan då brickorna togs bort från den kommunala gymnasieskolan i Kiruna.
– När man tar mat och måste hålla i tallriken, så kan man inte lasta på hur mycket som helst. För då rinner det över kanten. Har man en bricka så plockar man på allt som finns, utan att tänka sig för om man ens kommer att orka det. Såna saker gör så stor skillnad, säger Kirunas kostchef Marianne Schröder Mågård till P4 Norrbotten.

Tidigare slängdes nära 28 ton mat från Kirunas skolor. Den siffran är sedan man tog bort matbrickorna nere på 16 ton.