Näringslivets miljöchefer byter namn i ny tid

Hållbarhetsfrågans integrering i övrig verksamhet är bakgrunden till att Näringslivets miljöchefer nu byter namn.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 16 oktober.

När Näringslivets Miljö- och hållbarhetschefer, NMC, i år firar 20-årsjubileum tar de tillfället i akt att byta namn. Tanken med det nya namnet Nätverket för Hållbart Näringsliv, på engelska The Swedish Association for Sustainable Business, är att det bättre ska spegla organisationens verksamhet.

– Vi är egentligen ett nätverk som jobbar med en blandning av privata aktörer inom näringslivet och även organisationer. Vi har ett 40-tal olika aktiviteter och de som deltar är inte bara miljö- och hållbarhetschefer utan även vd:ar, inköpschefer, kommunikationschefer och andra, säger NMC:s generalsekreterare Lena Ander.

Under de 20 år som organisationen funnits har miljö- och hållbarhetsarbetet också gått från att vara något som främst berört just miljö- och hållbarhetschefer till att vara ett arbete som integrerats i hela organisationen. Därmed berör det också fler yrkesgrupper, något som bland annat framgår av en nyligen genomförd undersökning från Ledarna. Den visar att drygt hälften av Sveriges 500 000 chefer tycker att hållbarhetsarbetet utgör en del av deras arbetsuppgift. Det här är ytterligare en anledning till att NMC nu känner att det är dags att förnya och bredda sitt arbete, framhåller Lena Ander.

– För 20 år sedan var jobbet som miljö- och hållbarhetschef mer isolerat och man hade inte lika mycket resurser. Frågorna prioriterades inte affärsstrategiskt av ledningen på samma sätt som idag när man inom alla funktioner måste hantera inte bara miljö- och hållbarhetsfrågor, utan även frågor som rör korruption, jämställdhet och mycket annat.