”Kallhyra bromsar energieffektivisering av fastigheter”

DEBATT Incitamenten för fastighetsägare att energieffektivisera kontor och lokaler med kallhyra är för låga. Därför kan man fråga sig varför kallhyra i en stor andel av landets fastigheter ens är lagligt, skriver Peter Wegdell, Björn Lundberg och Pär Arvidsson.

”Framtidens bostäder växer i skogen”

DEBATT Bostadsminister Peter Eriksson säger sig vurma för trähus, men samtidigt sänder han helt andra signaler till branschen. Tillämpningen av artskyddet och kilometerskatten försvårar för leverantörerna, skriver riksdagsledamoten Ola Johansson (C).

”Miljömålsberedningen måste vårdas”

DEBATT Miljömålsberedningens överenskommelse måste respekteras och vårdas, annars äventyras den stora politiska enighet som nåtts och som borgar för en långsiktig och framgångsrik klimatpolitik, skriver Johan Hultberg (M), miljöpolitisk talesperson.

”Mer förnybart flygbränsle bättre än skatt”

DEBATT Regeringens föreslagna flygskatt ger bara klimateffekt om svenskarna flyger mindre. Vi tycker det är bättre att stimulera övergången till mer förnybart flygbränsle och effektivare flygplan, skriver Rickard Nordin och Anders Åkesson (C).

”Fallande elpriser ingen anledning till konkurs”

DEBATT Dagens låga elpriser gör det svårt att överleva som vindkraftägare. Genom att bemöta banken på rätt sätt blir chansen större att lyckas, skriver finansiella rådgivarna Pontus Löfstrand och Paul Nilsson.

”Det viktigaste är att minska utsläppen”

DEBATT/SLUTREPLIK Jordens Vänners kritik är huvudsakligen riktad mot att förändra ”det orättvisa ekonomiska system som orsakat klimatförändringarna”. Hur ett sådant ser ut berättar de dock inte. För oss är det viktigaste att minska utsläppen, skriver Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet.

”Ge Sverige ett Transportwende”

DEBATT Sverige har förutsättningar att bli en permanent världsutställning för ett oljefritt transportsystem. För att nå dit skulle vi behöva ett Transportwende, liknande Tysklands Energiwende, skriver Roger Bydler (MP) och Karin Svensson Smith (MP).

”Allt för förenklad avgränsning av utsläppen”

DEBATT/SLUTREPLIK I sin debattartikel den 2 juni påstår Hagainitiativets programdirektör att vi tar fel i sak gällande scope 3. Men vi utgår bara från vad Nina Ekelund själv har sagt i en intervju, skriver Andrea Söderblom-Tay och Imanol Rubio Bertilsson, ordförande i Jordens Vänner.

Hagainitiativet: Jordens Vänner tar fel i sak

DEBATT/REPLIK Hagainitiativet väljer inte alls bort scope 3, utan går längre än Miljömålsberedningens förslag. Vi välkomnar Jordens Vänner att delta i en lösningsorienterad debatt kring hur Sverige ska kunna bli klimatledande i världen, skriver Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet.

”Fler måste välja cykeln!”

DEBATT Andelen människor som cyklar dagligen i Sverige minskar. Därför pekar regeringen, i sin nya cykelstrategi, ut några områden som måste utvecklas, skriver riksdagsledamöterna Matilda Ernkrans (S) och Johan Andersson (S).

”Ställ högre krav på plastflaskor!”

DEBATT Politiker måste börja agera och industrin måste ta ett större ansvar och informera konsumenter om de förödande konsekvenser som plastflaskor har på vår miljö, skriver Michele Fitzwilliams hos SodaStream.

”Stöd till städer viktigt för klimatet”

DEBATT Städerna spelar en viktig roll när det globala klimatavtalet ska uppfyllas. Därför måste kommunerna få starkt stöd av regeringen, bland annat inom hållbar mobilitet, skriver Barbara Evaeus hos Världsnaturfonden.

”Fel att utgå från vårt rådande synsätt”

DEBATT/REPLIK Mikael Karlsson och Pella Larsdotter Thiel argumenterar den 4:e maj för att skogen ska tillerkännas egna rättigheter. Synsättet på naturen och människan de ger uttryck för är dessvärre inte bättre än det rådande, skriver skogsbonden Göran Rudbäck.

”Inte för få kor, utan för lite havremjölk”

DEBATT Att antalet mjölkbönder minskat beror på strukturomvandling mot mer stordrift, vilket innebär lidande för korna. Därför bör mjölksubventionerna slopas, så att hållbar havremjölk kan konkurrera på lika villkor, skriver Jonas Paulsson från Köttfri måndag.

”Ta bort deklarationens reseavdrag!”

DEBATT Reseavdraget används till största delen av höginkomsttagare i storstadsregioner och det fuskas omfattande med avdraget. Därför bör det tas bort omgående, skriver Karl Gustavsson och Jūra Miniotaitė från Liberala ungdomsförbundet.

”Naturen behöver egna rättigheter”

DEBATT Ge naturen egna lagstadgade rättigheter, som människans rättigheter balanseras mot. På så vis kan vi fortsätta bruka naturen, men på ett sätt som inte inkräktar på ekosystemens liv och hälsa, skriver Mikael Karlsson och Pella Larsdotter Thiel.