”Ekologiska livsmedel är en bluff”

DEBATT Livscykelanalyser visar inte på någon skillnad i vare sig klimatpåverkan eller påverkan på hälsan mellan ekologiska och konventionella animalier, skriver Jonas Paulsson, talesperson för Köttfri måndag.

”Ekologiskt jordbruk stärker Sverige”

DEBATT Holger Kirchmann, professor i växtnäringslära vid SLU, menar att en ökad satsning på ekologisk odling skulle ge minskad inhemsk produktion. Men forskningsstudier visar att det är fullt möjligt att öka avkastningen från ekologiska odlingar till samma nivåer som konventionella, skriver Gunilla Östberg, författare av boken ”Hållbara Affärer”.

”Klimatförändringar påverkar svenskars liv”

DEBATT En stor del av Sveriges befolkning upplever att klimatförändringar påverkar deras liv. För att slippa fler och värre klimateffekter både här och i övriga världen krävs nu att makthavarna fattar kraftfulla och snabba beslut, skriver Stefan Henningsson och Håkan Wirtén, Världsnaturfonden WWF.

”Sverige kan bli världens mest hållbara destination”

DEBATT Besöksnäringen tar ett stort ansvar för sin hållbara utveckling. Men näringen kan inte klara alla utmaningar själv. Det krävs också förståelse och kunskap hos dem som fattar de politiska besluten, skriver Eva Östling, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.

”Inför en klimatskatt på rött kött!”

DEBATT Om mänskligheten ska ha möjlighet att begränsa den globala temperaturökningen till högst två grader är det nödvändigt att använda ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen från köttproduktion, skriver riksdagsledamöterna Stefan Nilsson, Annika Hirvonen Falk och Niclas Malmberg (MP).

”Det finns inget klimatsmart kött”

DEBATT Myten om klimatsmart kött bidrar till att skjuta upp den nödvändiga omställningen till ett hållbart och växtbaserat jordbruk. Att lyfta fram biologen Alan Savorys teorier är därför extremt allvarligt, skriver Jonas Paulsson från Köttfri måndag.

”Stoppa avskogningen med bättre odlingsmetod”

DEBATT I arbetet med den nya strategin för miljö och klimatmässigt hållbar utveckling har regeringen ett gyllene tillfälle att positionera den effektiva odlingsformen agroforestry, skriver fem experter i Agroforestry Network.

”Inga förutsättningar för samarbete”

DEBATT/REPLIK Matilda Ernkrans (S) försöker ge sken av att Moderaterna ligger mycket nära Sverigedemokraterna i klimatfrågorna. Men några förutsättningar för samarbete med SD i klimatfrågan finns inte, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

”Ge besked om klimatarbetet!”

DEBATT Moderaterna ligger mycket nära Sverigedemokraterna i klimatfrågorna och måste ge besked om vilka delar av Sveriges klimatarbete de är beredda att förhandla om, skriver Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

”Låt inte boendeformen stoppa klimatengagemanget!”

DEBATT De som investerat i andelsägd förnybar el, exempelvis från en kooperativ sol- eller vindkraftsanläggning, omfattas inte av skatteförmånerna. Det är hög tid att ändra på detta och släppa in de taklösa i Sveriges energiomställning, skriver 12 representanter för miljöorganisationer och energiföreningar.

Obegripligt om kilometerskatt

DEBATT/SLUTREPLIK Hur en skatt på avstånd ska utformas utan att försämra konkurrenskraften för företag och drabba landsbygden förblir en gåta. Bättre är att uppmuntra de som väljer en grönare lastbil, skriver Per Åsling och Anders Åkesson (C).

Är hållbarhetschefens tid förbi?

DEBATT Hållbarhetschefen spelar i dag en omöjlig roll och är överarbetad, underfinansierad och dåligt understödd, skriver hållbarhetskonsulten Gustav Stenbeck.

”Att ta ansvar i leverantörskedjan är att ta ansvar för kvinnors rättigheter”

DEBATT Studier från FN visar att kvinnor återinvesterar 90 procent av sina inkomster i sina familjer, jämfört med endast 30-40 procent när det gäller män. Trots detta förpassas kvinnor i utvecklingsländer i stor utsträckning till hemarbete eller lågavlönade yrken, och riskerar i högre grad att utsättas för tvångsarbete och trafficking. Nyckeln till ett hållbart samhälle ligger därmed i att stärka kvinnors rättigheter i globala leverantörsled. Det skriver Parul Sharma och Théo Jaekel på Advokatfirman Vinge.

”Nya klimatmålet hänger på trafiken”

DEBATT Förslaget till klimatpolitiskt ramverk fram till år 2030 är starkt fokuserat på trafiken. En stor utmaning lär därför bli att hantera de regional- och fördelningspolitiska effekterna av dyrare drivmedel, menar miljökonsulten Magnus Nilsson.

”Rätt primärenergifaktorer ger skarpare byggregler”

DEBATT Boverkets tillämpning av primärenergifaktorer i förslaget till nya byggregler för framtidens nära-nollenergibyggnader är alltför förenklad. Det kan leda till minskad resurseffektivitet i stället för ökad, skriver fem energiexperter.

Debatt: Regeringen har inte övergivit vägslitageskatten

DEBATT Vägslitageskatten är tänkt att omfatta både svenska och utländska åkare. En distansbaserad skatt förutsätter att det finns ett register som även kan användas för att komma tillrätta med olaglighet på vägarna. Regeringen vill förbättra villkoren för hederliga och skötsamma företag som erbjuder värdiga arbetsvillkor. Det är beklagligt att vi inte har Centerpartiet med oss i det arbetet. Det skriver Miljöpartiets Karin Svensson Smith och Rasmus Ling i en replik.

Klimatrabatt i stället för kilometerskatt

DEBATT En klimatrabatt för den som väljer att köpa en lastbil med förnybart bränsle i tanken. Det föreslår Per Åsling (C) och Anders Åkesson (C) nu när regeringen valt att lägga ner förslaget om en kilometerskatt.
”På det sättet använder vi en morot, inte en piska, för att skapa en större efterfrågan på lastbilar som drivs av förnybart”, skriver de.

”Regeringsinitiativ hotar cirkulärt system”

DEBATT Överföringen av insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar till kommunerna riskerar att slå sönder ett cirkulärt system som fungerar, skriver företrädare för pappers- och återvinningsindustrin.

Förbjud försäljning av produkter med mikroplaster – för Östersjön skull

DEBATT: Östersjön är inte bara hårt drabbat av övergödning, miljögifter och ohållbart fiske. Nu har ytterligare ett hot identifierats – mikroplaster. En del av dessa kommer från kosmetiska produkter, ofta tillsatta i onödan. Nu har Sveriges regering möjlighet att gå före och visa vägen, och att påverka andra Östersjöländer att också förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter.