”Stöd till städer viktigt för klimatet”

DEBATT Städerna spelar en viktig roll när det globala klimatavtalet ska uppfyllas. Därför måste kommunerna få starkt stöd av regeringen, bland annat inom hållbar mobilitet, skriver Barbara Evaeus hos Världsnaturfonden.

”Fel att utgå från vårt rådande synsätt”

DEBATT/REPLIK Mikael Karlsson och Pella Larsdotter Thiel argumenterar den 4:e maj för att skogen ska tillerkännas egna rättigheter. Synsättet på naturen och människan de ger uttryck för är dessvärre inte bättre än det rådande, skriver skogsbonden Göran Rudbäck.

”Inte för få kor, utan för lite havremjölk”

DEBATT Att antalet mjölkbönder minskat beror på strukturomvandling mot mer stordrift, vilket innebär lidande för korna. Därför bör mjölksubventionerna slopas, så att hållbar havremjölk kan konkurrera på lika villkor, skriver Jonas Paulsson från Köttfri måndag.

”Ta bort deklarationens reseavdrag!”

DEBATT Reseavdraget används till största delen av höginkomsttagare i storstadsregioner och det fuskas omfattande med avdraget. Därför bör det tas bort omgående, skriver Karl Gustavsson och Jūra Miniotaitė från Liberala ungdomsförbundet.

”Naturen behöver egna rättigheter”

DEBATT Ge naturen egna lagstadgade rättigheter, som människans rättigheter balanseras mot. På så vis kan vi fortsätta bruka naturen, men på ett sätt som inte inkräktar på ekosystemens liv och hälsa, skriver Mikael Karlsson och Pella Larsdotter Thiel.

”Regeringen måste stoppa giftspridningen”

DEBATT Regeringen agerar inte tillräckligt snabbt mot användningen av högfluorerat brandsläckskum på Karlsborgs militära flygplats. Vi kräver ett omedelbart stopp, skriver Elisabeth Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern.

”Utveckla svensk biogas!”

DEBATT Svenska biogassatsningar väcker stort intresse runt om i världen, vilket ger arbetstillfällen i Sverige. För att det ska fortsätta krävs politisk helhetssyn och en samordnad strategi, skriver sex representanter för svensk biogas.

”Sprid Sveriges mål om förnybar el till hela EU!”

DEBATT EU har en uttalad ambition att vara världsledande på förnybar energi, men positionen är inte given och ambitionerna behöver höjas. Sveriges höga mål kan spridas till fler länder, skriver Jakop Dalunde och Lise Nordin (MP).

”Bönor 40 gånger bättre än ekokött”

DEBATT/SLUTREPLIK Fårbonden Göran Rudbäck debatterar om att animalier är fördelaktiga ur hållbarhetssynpunkt, men resonemanget saknar faktastöd, skriver Jonas Paulsson i sin replik.

”Myter kring energi hindrar ny teknik”

DEBATT Olika myter riskerar att stoppa utvecklingen av ny miljöteknik. Men om myter tillåts vara styrande för beslutsfattarna riskerar vi att fastna i energisystem som snart är föråldrade, skriver Jan-Erik Nowacki, teknisk expert, och Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

”Kombinera köttskatt med klimatmärkning”

DEBATT/REPLIK För att leva upp till de krav som Parisavtalet ställer på Sverige måste vi fortsätta minska användningen av fossila bränslen. Vi behöver också hantera klimatpåverkan från köttproduktion, skriver riksdagsledamöterna Stefan Nilsson, Niclas Malmberg och Annika Hirvonen Falk (MP).

”Nytt direktiv hanterar biodrivmedel godtyckligt”

DEBATT EU-kommissionens reviderade Förnybart-direktiv gör ingen skillnad på vilken koldioxidreducerande effekt biodrivmedlet har. Därför måste regeringen snarast söka allianser för att motarbeta förslaget, skriver Ulf Svahn, vd för Svenska Petroleum & Biodrivmedelsinstitutet.

”Hållbarhet förbises i upphandlingar”

DEBATT Lågt ställda krav gör det möjligt för upphandlande organisationer att förlita sig på gamla sanningar om skrivare, snarare än att ta hållbara och affärsmässigt sunda beslut, skriver Maths Arvesjö hos Epson Sverige.

”Vinsterna för samhället större än kostnaderna”

DEBATT Ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet kan göra många till vinnare. Såväl elnätsföretag som energitjänstföretag och elkunder tjänar på en förbättrad utjämning av effekttoppar, skriver energibloggaren Lars Sundström.

”Det styrmedel vi har i dag fungerar utmärkt”

DEBATT/REPLIK Riksdagsledamöterna Stefan Nilsson, Annika Hirvonen Falk och Niclas Malmbergs debattartikel om rött kött innehåller flera faktafel. En balanserad kost i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer fungerar utmärkt, skriver Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

”Ohållbar jojoeffekt för naturvården”

DEBATT I dag presenterar Naturvårdsverket sin årliga miljömålsrapport, där det framgår att 14 av 16 miljömål inte bedöms kunna nås. Vår vitbok från 2014 kan ge en del av förklaringen till detta, skriver Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.