”Inget mysterium att krav på avfallsutrymmen saknas”

DEBATT/REPLIK Att vältra över kostnaderna för avfallssortering på fastighetsägarna och därmed även de boende är inte rätta vägen för Miljöbyggnad, skriver Åsa Wahlström, projektledare Lunds tekniska högskola, och Catarina Warfvinge, chef för Miljöbyggnad.

Debatt: ”Regeringens klimatlag har stora kryphål”

DEBATT Förslaget till ny klimatlag har ett för strikt nationellt perspektiv på växthusgasutsläppen, vilket ger stora kryphål, skriver Jonas Paulsson, talesperson för Köttfri måndag, och Peter Kalmström, chefredaktör för supervegobloggen.se

”Viktigt med feministiskt perspektiv på miljöfrågor”

DEBATT Kvinnor och män påverkas på olika sätt av miljö- och klimatfrågor. Därför är det viktigt att formulera en miljöpolitik med feministiskt perspektiv, skriver Anna Mårtensson, ledamot i den nationella styrelsen för Liberala kvinnor.

Inför en bryggskrotningspremie!

DEBATT Sverige har inget system för att ta hand om gamla betongbryggor med cellplast som flyt-medium, som sprider plastpartiklar i havet. En bryggskrotningspremie skulle vara till stor hjälp, skriver Christer Ulfvengren, vd AlfaBryggan.

”Styrmedel måste stimulera miljön”

DEBATT/REPLIK Svenska fjärrvärmeverk måste sluta elda med norskt avfall och i stället använda europeiskt avfall som i dag deponeras, det skriver Odd Terje Døvik, vd på norska Returkraft.