Omställning av våra transporter ett måste

Varken elbilar eller biogas kan lösa transportsektorns utsläppsproblem. Det i särklass viktigaste är att ställa om till andra trafikslag, framför allt från lastbilar till tåg och sjöfart. Det skriver Miljöpartiets Karin Svensson Smith i en debattartikel.