Svenskar forskar om havsförsurning

Havens neutraliserande förmåga har gjort att det ansetts omöjligt att påverka dess pH-värden. Detta har nu visat sig vara fel.