Sveriges ekokommuner inleder stort forskningsprojekt

Sveriges Ekokommuner planerar att dra igång sitt största projekt någonsin.

Sveriges Ekokommuner planerar att dra igång sitt största projekt någonsin – ett gemensamt fyraårigt forskningsprojekt kring hållbar kommunutveckling tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och professorerna Karl-Henrik Robért och Göran Broman. Syftet med projektet är att hjälpa kommunerna att besvara frågorna ”Går vår kommun mot hållbar utveckling och hur vet man det?”.

I forskningsprojektet ska kommuner i Sverige testa och vidareutveckla en strategisk modell för utveckling av kommunalt arbete för hållbarhet. Modellen kopplar ihop en tankestruktur för hållbar utveckling med en processtruktur för arbete mot hållbarhet. Förhoppningen är att projektet ska hjälpa kommunerna att bli långsiktigt hållbara.