Ungdomar stoppade tickande miljöbomb

Det började med att en dykarklubb upptäckte några dumpade oljefat i Österdalälven. När kommunen började bärga tunnorna förstod man snart att det kunde röra sig om ett omfattande miljöbrott.

Nu kan du äta på löv

Ett tyskt företag har tagit fram en engångsservis som tillverkas av löv. Servisen består av tallrikar, skålar och muggar och innehåller varken lim eller tillsatser.

Giftigt restvatten från 3D-skrivare uppmärksammas i riksdagen

Den ökande användningen av 3D-skrivare öppnar upp för nya möjligheter, men också för nya miljöproblem. Nyligen fick miljöminister Karolina Skog en fråga gällande vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att restvatten från 3D-skrivare hanteras på ett miljömässigt sätt. I fredags kom svaret.

Obama stoppar oljeborrning i Arktis

I en sista ansträngning för att skydda miljön och klimatet innan Donald Trump tillträder som USAs president har Barack Obama infört ett permanent förbud mot borrning efter olja och gas i Arktis och Nordatlanten.

Snart kan du spåra din tonfisk

Från och med årsskiftet kommer tonfiskburkar från Abba att förses med en kod som gör det möjligt för kunder att spåra varifrån tonfisken kommer, fångstmetod, och till och med namnet på kaptenen på fiskefartyget.

EUs miljöskydd ligger fast

Idag rapporterade EU-kommissionen att art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet blir kvar. Lagarna som ger ett grundläggande skydd för mer än 1400 arter och stora områden värdefull natur har debatterats under många års tid.