Unik undervattensvärld får ökat skydd

Havs- och vattenmyndigheten har skickat in sitt förslag.


En unik undervattensvärld
utanför norra Bohuslän föreslås få ett internationellt havsskydd. Området kallas Bratten, ligger mellan Sverige, Norge och Danmark och är till ytan nästan lika stort som Öland. Området beskrivs som ett spricklandskap med rev och bubbelstrukturer och hem för många ovanliga och hotade arter.

Undervattensvärlden ligger på 200-500 meters djup och det är Havs- och vattenmyndigheten som skickat in förslaget till Miljödepartementet.
‒ Vi vill skydda det ovanliga området som är mycket artrikt. Eftersom havslandskapets sprickdalar är så speciella där innebär det att vissa områden är relativt opåverkade av mänsklig aktivitet, säger Lena Tingström på Havs och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

Men något större praktiskt skydd kommer området inte att få. Det är sedan tidigare ett Natura 2000-område, så det nya föreslagna internationella skyddet är mest en formell uppgradering.