Upphandlingsverktyget för socialt ansvarstagande

Med hjälp av verktyget "CSR-kompassen" kan du få koll på produktionsförhållandena i låglöneländer. På så sätt kan du ta större ansvar vid upphandling och inköp.

Med hjälp av Miljöstyrningsrådets e-verktyg CSR-kompassen kan du ta ett större socialt ansvar för dina upphandlingar och inköp. Framförallt ger verktyget bra koll på produktionsförhållanden i låglöneländer.
– Vår ambition är att kompassen ska användas av både privata företag som har produktion i låglöneländer och offentliga upphandlare som köper in dessa varor. Genom att använda sig av den vägledning kompassen ger ska leverantörer till offentlig sektor kunna verifiera att de uppfyller de etiska krav som ställs i upphandlingar, säger Lisa Sennström som är jurist och projektledare inom socialt ansvar på Miljöstyrningsrådet.

Verktyget består av två delar:
Privat sektor – för ansvarsfull leverantörsstyrning
Offentlig sektor – för sociala krav i offentlig upphandling
CSR-kompassen är kostnadsfri för användaren. 

Gå till CSR-kompassen, csr-kompassen.se.