Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption enligt ISO 37001

AntikorruptionDenna utbildning ger dig kunskaper i hur din organisation kan arbeta för att identifiera och förhindra korruption, enligt den nya standarden mot mutor, ISO 37001. Under dagen går vi igenom vad korruption är, vilka lagar och riktlinjer som påverkar din organisation och praktiska tips på hur man kan förebygga korruption.

Det blir allt viktigare för organisationer att arbeta aktivt med antikorruption. Detta är utbildningen för dig som vill få kunskaper som lätt kan omsättas i praktiken och hjälpa din organisation att hantera korruptionsrisker. Utbildningen leds av tre mycket erfarna personer på området och består av föreläsningar blandat med praktiska exempel och workshops där du får omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:
1. Vad är korruption?
• Handlingar och underlåtenheter som omfattas av begreppet korruption
• Hur utbrett är korruption i världen?
• Skadeverkningar av korruption för samhälle, företag och enskilda

2. Vilka lagar och riktlinjer påverkar min organisation? Specifikt fokus på:
• Svensk mutbrottslagstiftning
• UK Bribery Act och Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• Näringslivskoden

3. ISO 37001 – en ny standard mot mutor
• Lite om processen för framtagandet av standarden
• Innehållet i standarden
• Vem standarden kommer att beröra och vad det kommer innebära

4. Att arbeta effektivt med antikorruption
• Praktiska tips på hur företag kan förebygga och hantera korruption
• Genomgång av rutiner och kontrollmekanismer för riskminimering
• Workshop byggd på verkliga rättsfall

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Personer i befattning där förhandling och avtal är en del av arbetet, till exempel:
– Hållbarhets- och car-chefer
– Chefer
– Controllers
– Inköpare
– Övriga som vill få en ökad förståelse för hur det praktiskt går att arbeta med antikorruption

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren kunskaper och verktyg för att:
– Upptäcka korruption
– Orientera sig i nationell och internationell lagstiftning om korruption
–  Förstå och använda Näringslivskoden
– Förstå och använda ISO 37001 – en ny standard mot mutor
– Praktiskt arbeta med antikorruption och förebygga risker

 

Program

09.00    Välkomna 

09.15    Korruption; vad är det?
Dagen inleds med en genomgång av vilka handlingar och underlåtenheter som omfattas av begreppet korruption. Vi går igenom hur utbrett det är med korruption runt om i världen samt vilka skadeverkningar det innebär för samhälle, företag och enskilda.

10.10    PAUS

10.30    Vilka lagar och riktlinjer påverkar min organisation?
Helena Sundén, jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM), presenterar vilken nationell och internationell lagstiftning gällande korruption som berör svenska organisationer. Deltagarna kommer att få en djupare förståelse för svensk mutbrottslagstiftning, UK Bribery Act och Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Även Näringslivskoden gås igenom.

12.00    LUNCH

13.00    ISO 37001 – ny standard mot mutor
Helena Sjöholm, Ordförande i svenska arbetsgruppen för framtagande av nya ISO standarden mot mutor, berättar om den nya standarden ISO 37001 som väntas publiceras 2016. Hon kommer bland annat att berätta om processen för framtagandet av standarden, dess innehåll och vem den kommer att beröra.

14.30    PAUS

14.45    Att arbeta effektivt med antikorruption

Utbildningen fortsätter med att visa praktiskt på hur företag kan arbeta med att förebygga och hantera korruption. Olika rutiner och kontrollmekanismer som kan användas för att minimera risken för korruption inom din organisation presenteras med praktiska exempel som förtydligar.

Workshop
Utbildningen avrundas med att gå igenom scenarion tagna från verkliga rättsfall, följt av en gruppdiskussion om hur korruption hade kunnat undvikas och förebyggas i de uppkomna situationerna.

16.15    Sammanfattning och frågestund

16.30    AVSLUT

Kursinformation

Datum: 19 april 2017
Tid: 09.00–16.30
Plats:  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Anmälningsavgift: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Catarina Larssoncatarina-larsson
Catarina Larsson arbetar som konsult på Ethos International och har bland annat erfarenhet av att göra hållbarhets-redovisningar enligt GRI och av due diligence av leverantörer inom ett stort nordiskt bolag. Hon har också upprättat antikorruptions verktyg och policies för att minska risken för korruption inom företag och har hållit i flertalet antikorruptions utbildningar för olika företag och organisationer. Catarina har en masterexamen i Social-Ecological Resilience for Sustainable Development (SERSD) från Stockholm Resilience Centre.

företagsfotografering företag business porträtt personal foto KvinnaHelena Sjöholm
Helena Sjöholm är konsult inom bolagsstyrning på Direndi AB. Hennes fokus är affärsutveckling ur ett styrelseperspektiv. Sedan 2013 är Helena engagerad med att ta fram en standard mot mutor. Arbetet drivs av ISO och Helena är ordförande för den svenska arbetsgruppen.

Tips!


Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption enligt ISO 37001

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i vad korruption är för något, den kommande standarden mot mutor (ISO 37001) och kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption. Utbildningen kommer att ge dig en orientering i antikorruption och praktiska tips på hur korruption identifieras och förebyggas på bästa sätt.

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå.