Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption enligt ISO 37001

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

AntikorruptionDenna utbildning ger dig kunskaper i hur din organisation kan arbeta för att identifiera och förhindra korruption, enligt den nya standarden mot mutor, ISO 37001. Under dagen går vi igenom vad korruption är, vilka lagar och riktlinjer som påverkar din organisation och praktiska tips på hur man kan förebygga korruption.

Det blir allt viktigare för organisationer att arbeta aktivt med antikorruption. Detta är utbildningen för dig som vill få kunskaper som lätt kan omsättas i praktiken och hjälpa din organisation att hantera korruptionsrisker. Utbildningen leds av tre mycket erfarna personer på området och består av föreläsningar blandat med praktiska exempel och workshops där du får omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:
1. Vad är korruption?
• Handlingar och underlåtenheter som omfattas av begreppet korruption
• Hur utbrett är korruption i världen?
• Skadeverkningar av korruption för samhälle, företag och enskilda

2. Vilka lagar och riktlinjer påverkar min organisation? Specifikt fokus på:
• Svensk mutbrottslagstiftning
• UK Bribery Act och Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• Näringslivskoden

3. ISO 37001 – en ny standard mot mutor
• Lite om processen för framtagandet av standarden
• Innehållet i standarden
• Vem standarden kommer att beröra och vad det kommer innebära

4. Att arbeta effektivt med antikorruption
• Praktiska tips på hur företag kan förebygga och hantera korruption
• Genomgång av rutiner och kontrollmekanismer för riskminimering
• Workshop byggd på verkliga rättsfall

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Personer i befattning där förhandling och avtal är en del av arbetet, till exempel:
– Hållbarhets- och car-chefer
– Chefer
– Controllers
– Inköpare
– Övriga som vill få en ökad förståelse för hur det praktiskt går att arbeta med antikorruption

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren kunskaper och verktyg för att:
– Upptäcka korruption
– Orientera sig i nationell och internationell lagstiftning om korruption
–  Förstå och använda Näringslivskoden
– Förstå och använda ISO 37001 – en ny standard mot mutor
– Praktiskt arbeta med antikorruption och förebygga risker

 

Program

09.00    Välkomna 

09.15    Korruption; vad är det?
Vi går igenom vilka handlingar och underlåtenheter som omfattas av begreppet korruption. Vi berör korruption runt om i världen och vilka skadeverkningar det innebär för företag, samhälle och enskilda individer.

10.10    PAUS

10.30    Vilka lagar och riktlinjer påverkar min organisation?
Vi går igenom nationell och internationell lagstiftning gällande korruption som berör svenska organisationer. Ni kommer att få en djupare förståelse för svensk mutbrottslagstiftning, UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) samt Näringslivskoden.

12.00    LUNCH

13.00    ISO 37001 – ny standard mot mutor
Vi går igenom den nya standarden ISO 37001 mot mutor som publicerades på engelska 2016, (översättningsarbetet till svenska pågår just nu). Vi tittar närmare på standardens innehåll och fokus, vem det berör och hur ni kan arbeta med den.

14.15    PAUS

14.30    Workshop
Med hjälp av scenarion ur verkliga rättsfall får ni under denna workshop bearbeta dagens lärdomar. Vi avslutar med en gruppdiskussion om hur korruption hade kunnat undvikas i de berörda situationerna.

15.00    Att arbeta effektivt med antikorruption
Utbildningen avrundas med att vi går igenom praktiska exempel på hur företag kan arbeta med att förebygga och hantera korruption. Hur kan ni implementera, följa upp, och kommunicera arbetet?16.10    Sammanfattning och frågestund16.30    AVSLUT

Kursinformation

Datum: 19 april 2017
Tid: 09.00–16.30
Plats:  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Anmälningsavgift: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Catarina Larssoncatarina-larsson
Catarina Larsson arbetar som konsult på Ethos International och har bland annat erfarenhet av att göra hållbarhets-redovisningar enligt GRI och av due diligence av leverantörer inom ett stort nordiskt bolag. Hon har också upprättat antikorruptions verktyg och policies för att minska risken för korruption inom företag och har hållit i flertalet antikorruptions utbildningar för olika företag och organisationer. Catarina har en masterexamen i Social-Ecological Resilience for Sustainable Development (SERSD) från Stockholm Resilience Centre.

företagsfotografering företag business porträtt personal foto KvinnaHelena Sjöholm
Helena Sjöholm är konsult inom bolagsstyrning på Direndi AB. Hennes fokus är affärsutveckling ur ett styrelseperspektiv. Sedan 2013 är Helena engagerad med att ta fram en standard mot mutor. Arbetet drivs av ISO och Helena är ordförande för den svenska arbetsgruppen.

Louise BrownLouise Brown
Louise Brown är utbildad antikorruptionsrevisor och medlem i den svenska arbetsgruppen för ISO37001. Hon är medförfattare till den globala utvärderingsrapporten av UN Global Compact, ”Impact” med ansvar för temat korruption och har skrivit ”Den skenhelige svensken” om korruptionen i Sverige.

Tips!


Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 2016. De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Under denna heldagsutbildning får du får lära dig innebörden av de nya reglerna, och hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna på ett sätt som stödjer hälsan, affären och lönsamheten.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag.