Utbildning i härdplaster (allergiframkallande ämnen) enligt AFS 2011:19

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

Härdplaster

Arbete med härdplaster/allergiframkallande ämnen innebär hälsorisker. Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19 paragraf 37 a-g krävs att de som arbetsleder eller arbetar med härdplaster har kunskaper om lagen och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. Denna utbildning ger dig det du behöver. Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg i enlighet med lagen.

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19 paragraf 37 a-g krävs utbildning för de som arbetsleder eller själva aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter som innehåller:
– Diisocyanater
– Epoxiplastkomponenter
– Organiska syraanhydrider
– Formaldehydhartser
– Metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller 6. akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334

Utbildning krävs även vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd, samt för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl­2­cyanoakrylat eller metyl­2­cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

Den arbetsgivare som låter någon utan utbildningsintyg leda eller utföra arbete i strid med fjärde stycket ska betala sanktionsavgift om 10 000 kronor för varje sådan person.

Denna utbildning ger dig de kunskaper som krävs och efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Grundläggande kunskaper om kemiska risker
– Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras
– Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda
– Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
– Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete
– Vilken typ av ventilation som behövs
– I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig
– Teknik för rengöring och sanering

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Personalansvariga med anställda som hanterar härdplastprodukter
– Personer som hanterar härdplastprodukter

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter genomförd utbildning ska deltagarna:
– Ha kunskaper i lagar och regler som gäller arbete med härdplaster/allergiframkallande kemiska produkter
– Ha kunskap om olika produktgrupper, deras egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt
Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna ett utbildningsintyg som krävs enligt paragraf 37 a-g i AFS 2011:19 Kemiska Arbetsmiljörisker.

 

Kursinformation

Datum: 26 april 2017
Tid: 09.00–16.30
Plats:  IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

AnnikaAnnika Fredholm
Annika Fredholm är senior chemical consultant på Explizit Environment AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 1994. Hon har utbildat i härdplaster/allergiframkallande ämnen under de senaste åtta åren. Hon har även arbetat som analytisk kemist och med inköp av kemikalier. Annika ansvarar idag för riskbedömningsarbetet inom bland annat Volvo Cars och hon utbildar i kemikaliefrågor både ute hos företag och vid generella öppna utbildningar inom kemikalieområdet.

Tips!


Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. Du får en orientering i olika lagar och förordningar, vad de innebär och hur de påverkar olika typer av verksamheter.

Riskbedömning av kemikalier

Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder för både arbetsmiljörisker och miljörisker. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

REACH 2018: Så gör du registreringen i praktiken

Deadline för nästa fas i REACH, när alla kemiska ämnen över ett ton ska registreras senast den 31 maj 2018, närmar sig. Det är nu hög tid för berörda företag att sätta igång med registreringsarbetet. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du tar reda på vilka kemikalier du behöver registrera och hur du ska göra det.