Cirkulär ekonomi: introduktion till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materiella resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och tjänstefiera. Den här utbildningen ger dig en inspirerande introduktion till området cirkulär ekonomi. Förutom teoretiska kunskaper går vi igenom mängder av exempel från såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

Vår nuvarande ekonomi är linjär på så sätt att vi tar ut råvaror och tillverkar produkter som konsumeras och sedan slängs. Tillväxten som skapas i det linjära ekonomiska systemet ger upphov till stark negativ miljöpåverkan, vilket får till följd att de centrala samhällsfrågorna – välfärd och sysselsättning respektive miljö – idag står i konflikt till varandra.

I den cirkulära ekonomin är material och produkter designade för att ingå i kretslopp, precis som i naturen där avfall alltid blir näring till nya processer. När produkter cirkuleras i högre utsträckning, genom förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller, skapas också affärsnytta.

Denna utbildning är en grundkurs i cirkulär ekonomi och ger en bred orientering med många konkreta exempel som syftar till att inspirera deltagarna att ta egna initiativ i cirkulär riktning. Utbildningen vänder sig till människor verksamma inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
Varför cirkulär ekonomi? Den linjära ekonomin och dess konsekvenser
Idéutveckling och viktiga aktörer inom området
Designfilosofin Cradle to Cradle och det cirkulära skiftet: Att maximera det positiva istället för att endast minimera skada
Modellen för cirkulär ekonomi: Biologiskt och tekniskt kretslopp, exempel på cirkulär innovation och de olika mekanismer som kan användas för att skapa cirkularitet, illustrerade med mängder av exempel från näringsliv och offentlig verksamhet
Cirkulära affärsmodeller: Tillgång framför ägande, funktionsförsäljning, hyra, leasa, prenumerera på produkter
Delningsekonomi som en del av den cirkulära modellen
Returlogistik
Design för cirkulär ekonomi: The Circular Design Wheel, åtta principer för att uppnå cirkularitet
Regionala och lokala initiativ, svenska och internationella exempel: Motivation & utveckling, Cradle to Cradle som innovationsstrategi, industriell symbios, reparationscenter, förlängd materiallivslängd

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill orientera sig om cirkulär ekonomi och inspireras av spännande företagscase och good practice inom lokal och regional utveckling, till exempel:
Företagsledare
Ledare inom offentlig förvaltning
– Miljö- och hållbarhetschefer, miljösamordnare och andra ansvariga
Kommuner, landsting och myndigheter
Affärsutvecklare
– Produktutvecklare

Politiker och beslutsfattare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna:
en bred och inspirerande översikt av det mångfacetterade området cirkulär ekonomi
kunskap om modellen för cirkulär ekonomi med biologiskt och tekniskt kretslopp
en mängd goda exempel från näringsliv och offentlig verksamhet för att förmedla konkret vad som är möjligt att åstadkomma
introduktion till verktyg för att arbeta med cirkulär design och cirkulära affärsmodeller

 

Program

PROGRAM:

9.00    Välkomna och presentation av kurs och kursdeltagare

9.30    Möjligheter med cirkulär ekonomi (inklusive paus 10.20)

I detta pass får kursdeltagarna följa med på en resa som presenterar utgångspunkter och möjligheter med den cirkulära ekonomin:

den linjära ekonomin och dess konsekvenser

idéutveckling och viktiga aktörer inom den cirkulära ekonomin

designfilosofin Cradle to Cradle och det cirkulära skiftet

presentation av modellen för cirkulär ekonomi med biologiskt och tekniskt kretslopp och de mekanismer som kan användas för att skapa cirkularitet, illustrerade med många exempel på cirkulär innovation från näringsliv och offentlig verksamhet

I passet ingår ett antal kortare diskussionsövningar

12.00    LUNCH

13.00    Cirkulär ekonomi på lokal och regional nivå

Vi går igenom goda exempel på hur kommuner och regioner i Sverige och internationellt arbetar för att stödja en utveckling i cirkulär riktning och hur cirkulär ekonomi kan användas som innovationsstrategi. Under passet gör vi nedslag bland annat i Region Midtjylland i Danmark, Venlo i Holland, Ronneby och Barcelona. Passet avslutas med en diskussionsövning.

14.20    PAUS

14.40    Cirkulär design och cirkulära affärsmodeller

Hur kan en produkt designas för att fungera optimalt i en cirkulär ekonomi? Vi bekantar oss med The Circular Design Wheel, ett verktyg som ringar in åtta principer för cirkulär design. Vi tittar också på möjligheter och utmaningar med cirkulära affärsmodeller som premierar tillgång framför ägande (leasing, prenumeration, delande). Passet avslutas med en miniworkshop där kursdeltagarna får utveckla befintliga produktcase i cirkulär riktning.

16.10    Hur gå vidare?

Kort presentation av ytterligare relevanta verktyg och modeller, samt tips på vidareläsning (böcker, aktuella rapporter).

16.30    Reflektion och sammanfattning av dagen

17.00    Avslutning

cirkular-ekonomi

Kursinformation

Datum: 19 april 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

 

Utbildningsledare

tobias-jansson_foto-annacarin-isaksson-209x300

Tobias Jansson
Tobias Jansson är skribent och sociolog som ägnat de senaste tio åren åt att kommunicera och paketera miljöfrågor på ett attraktivt och inspirerande sätt. Tobias var med och grundade det gröna livsstilsmagasinet Camino 2006, och var tidigt ute med att engagera sig för och tala om cirkulär ekonomi i Sverige. Sedan 2012 har han hållit uppskattade inspirationsföreläsningar om cirkulär ekonomi och lett workshops om cirkulära affärsmodeller, cirkulär design och regional utveckling genom cirkulär innovation. Han har genomfört över 100 föreläsningar med uppdragsgivare som Vinnova, Chalmers tekniska högskola, Regeringskansliet, ICA, Swedish Fashion Council, Svensk Handel, Tillväxtverket, Almi, Nyréns arkitekter och flertalet kommuner, regioner och länsstyrelser. Tobias Jansson är också medförfattare till rapporten “Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Region Jämtland Härjedalen” som samlar internationella exempel på hur cirkulär ekonomi använts för att skapa innovativa miljöer på lokal och regional nivå.

Tips!


Lönsam klimatstrategi – så får du klimatnytta och lönsamhet att gå hand i hand

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet integreras i varumärket samt hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet integreras i varumärket samt hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 2016. De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Under denna heldagsutbildning får du får lära dig innebörden av de nya reglerna, och hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna på ett sätt som stödjer hälsan, affären och lönsamheten.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Denna praktiskt inriktade tvådagarsutbildning handlar om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering. Vi går vi igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.