Cirkulär produktutveckling – så arbetar du med design, konstruktion och material

Cirkulär produktutveckling

En av grundpelarna i den cirkulära ekonomin är att produkter tillverkas och nyttjas på ett sätt som gör att materialen kan återanvändas i slutna kretslopp. Den här heldagsutbildningen ger dig kunskap och inspiration i hur man lyckas skapa cirkulära produkter. Du får bland annat lära dig hur olika teknologier, material, konstruktioner och produktdesign kan användas. 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Behovet av och visionen för cirkulära produkter.
– Hur cirkulär produktutveckling kan skapa lösningar som användare älskar att använda, samtidigt som de möjliggör  affärs- och planetnytta.
– Hur olika teknologier kan användas för att skapa förutsättningar för ökad cirkularitet.
– Hur man kan tänka kring material och konstruktion i utvecklingen av cirkulära produkter.
– Strategier för cirkulär produktutveckling, t.ex. funktionsförsäljning, standardisering och modularisering; design for dissasembly; produkt-tjänstesystem; uppgraderingsbarhet; digitalisering; och affärsmodellerna som skapar förutsättningar för cirkulära lösningar
– Mängder av inspirerande case från företag som leder vägen framåt; bl.a. Interface, Ricoh, Philips, Mud Jeans samt svenska företag som Houdini och Sunfleet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till alla som vill arbeta med, eller är intresserade av, cirkulära produkter till exempel:
– designers och ingenjörer
– produktutvecklare
– affärsstrateger och affärsutvecklare
– företagsledare
– entreprenörer
– hållbarhetsansvariga, miljöansvariga och miljösamordnare

Alla kursdeltagare får tillgång till webbkursen Hållbarhetsresan inför kursen.

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.30    Varför behövs cirkulära produkter?
Om skälen till varför vi skall bry oss om cirkularitet när det gäller produktutveckling. En genomgång av de megatrender som pekar på behovet och den möjliga nyttan i cirkulära produkter – från globala resursfrågor och befolkningsutveckling, till trender inom teknik och konsumtionskultur. Det här är skälen som hjälper dig i samtalet med din företagsledning.

10.00    PAUS

10.10    Visionen – vad är en cirkulär produkt?
En introduktion till visionen för cirkulära produkter och deras livscykler. Vad skall vi sikta emot om vi vill ha 100 % cirkulärt? Vad innebär det att åstadkomma tekniska och biologiska materialkretslopp? Och hur kan företag tjäna pengar på att ha sådana produkter? Vi reflekterar även kring hur en hållbar utveckling och cirkularitet hänger ihop.

10.40    Femton snabba exempel
Vad gör pionjärerna idag? Vi inspireras av de företag som är på frontlinjen när det gäller cirkulära produktlösningar.

11.00    Övning – en kravspecifikation för den cirkulära produkten
En övning där vi arbetar fram en målbeskrivning (en kravspecifikation) för cirkulära produkter. Hur kommer dessa se ut när vi har lyckats? Vad är det vi kommer att ha lyckats med? Här utgår kursen från en specifik produkt för att definiera ett antal designprinciper och framgångsfaktorer som hjälper till att konkretisera de utmaningar som måste lösas på vägen till cirkulära produkter.

11.45    LUNCH

12.45    Strategierna och lösningarna på vägen framåt – hur gör vi för att lyckas?Inspirerande exempel som bland annat visar på standardisering och modularisering, digitalisering, konstruktion, återproduktion, returlogistik, samt olika designstrategier och affärsmodeller som kan skapa bra förutsättningar för cirkularitet. Detta handlar exempelvis om funktionsförsäljning, leasing, och andra former av produkt-tjänstesystem.

14.00    PAUS

14.15    Workshop
En övning för att testa olika strategier och lösningar på ett par utvalda produkter.

15.30    PAUS

15.45    Case från verkligheten – djupdyk
Vi tittar närmare på ett företags framgångar och misslyckanden för att diskutera de hinder och utmaningar som är vanliga att stöta på i innovationsprocessen.

16.15    Öppen diskussion – frågor och svar

16.45 – 17.00 Avrundning och avslut

 

Kursinformation

Datum: 9 mars 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

2292666814Kristoffer Lundholm
Kristoffer Lundholm är senior rådgivare för Det Naturliga Steget och har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att integrera strategisk hållbarhet i planerings-, innovations- och produktutvecklings-
processer.  Han är en mycket van och uppskattad föreläsare och är bra på att engagera grupper genom kreativa övningar. Kristoffer har hållit i Det Naturliga Stegets kurser sedan 2010. Som rådgivare har Kristoffer varit engagerad i svenska och internationella uppdrag för bland andra Nokia, Philips, Filippa K, Polarbröd, Rockwool, Beckers, ICI Paints AkzoNobel, Innovationsbron, Omya and VinylPlus. Han har tidigare arbetat hos brittiska Forum for the Future, är utbildad designer och har en Masters från Blekinge Tekniska Högskola i Strategic Leadership towards

Tips


Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Så får ert hållbarhetsarbete uppmärksamhet i media

Varför hamnar vissa hållbarhetsnyheter i media och andra inte? På den här heldagsutbildningen får du lära dig att skapa egna nyheter som är intressanta för nyhetsredaktionerna, så att ni når ut till fler med ert hållbarhetsarbete.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla som arbetar med och berörs av klimatanpassningsfrågor. Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man tar fram konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning. Du får kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och samordnar mellan olika verksamheter och myndigheter.

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption enligt ISO 37001

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i vad korruption är för något, den kommande standarden mot mutor (ISO 37001) och kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption. Utbildningen kommer att ge dig en orientering i antikorruption och praktiska tips på hur korruption identifieras och förebyggas på bästa sätt.

Cirkulär ekonomi: introduktion till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materialla resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och tjänstefiera. Den här utbildningen ger dig en inspirerande introduktion till området cirkulär ekonomi. Förutom teoretiska kunskaper går vi igenom mängder av exempel från såväl näringsliv som offentlig verksamhet.