Ekosystemtjänster – att synliggöra, mäta och värdera

Ekosystemtjänster - synliggöra, mäta och värdera

Politiska styrmedel och ökad medvetenhet om ekosystemtjänsternas betydelse och värde leder till att kraven ökar på företag och myndigheter. Den här utbildningen går igenom det senaste från forskningen och ger dig konkreta metoder och verktyg för att synliggöra, mäta och göra ekonomiska värderingar av ekosystemtjänster i ditt företag eller organisation.

I takt med att miljöutmaningarna blir allt mer akuta ökar medvetenheten bland beslutsfattare om hur såväl offentliga verksamheter som företag påverkar och är beroende av ekosystemtjänster. Nya politiska styrmedel och ökad medvetenhet om ekosystemtjänsternas värde leder till nya spelregler för företag och offentliga organisationer. Att aktivt integrera och arbeta strategisk med ekosystemtjänster kan därmed ge stora fördelar.

Denna utbildning ger dig fördjupade kunskaper i begreppet ekosystemtjänster och hur er organisation kan arbeta för att synliggöra och värdera ert beroende av ekosystemtjänster. Under dagen varvar vi senaste från forskningen om ekosystemtjänster med interaktiva övningar och en rad praktiska exempel.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Det senaste från forskningen om ekosystemtjänster.
  • Hur du med hjälp av verktyg och metoder kan kartlägga vilka ekosystemtjänster organisationen är beroende av.
  • Hur du med hjälp av verktyg och metoder kan kartlägga vilka ekosystemtjänster som organisationen påverkar.
  • Hur man beräknar det ekonomiska värdet av de ekosystemtjänster.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om ekosystemtjänster och hur begreppet kan användas i den egna verksamheten, till exempel.
– Du som arbetar mer strategiskt med verksamhetsutveckling.
– Du som arbetar med miljöfrågor – näringslivet eller offentlig förvaltning.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagarna ska efter kursen;
– Känna sig säkra på vad begreppet ekosystemtjänster innebär.
– Få insikt och kunskap i vilka verktyg och metoder som finns för att analysera beroendet av ekosystemtjänster och beräkna värdet av dem.

Program

09.00–09.15 Välkomnande och presentation

09.15–10.15 Introduktion – varför ekosystemtjänster

Paus 10.15–10.45

10.45–12.00 Att arbeta med ekosystemtjänster i din verksamhet – introduktion till olika verktyg för att integrera och värdera ekosystemtjänster

12.00-13.00 Lunch

1300-1430 Praktiska exempel från företag och offentlig förvaltning som använder sig av ekosystemtjänster i sin verksamhet

14.30-15.00 Paus

15.00-16.30 Praktiska övningar i ekonomisk värdering av ekosystemtjänster

16.30–17.00 Sammanfattning och utvärdering av dagen

citatbanner-ekosystemtjanster

Kursinformation

Datum: 8 mars 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strandKlarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Louise HaSLouise Hård af Segerstad
Louise Hård af Segerstad är co-director på forsknings- och kommunikations-organisationen Albaeco. Där arbetar hon med strategi och kommunikation om ekosystemtjänster och resiliens. Louise fokus är processledning och lärande kring hur ekosystemtjänster kan integreras i verksamheten inom både företag och offentlig förvaltning. Hon satt med i den statliga utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68).

fredrik_moberg_hiresFredrik Moberg
Fredrik Moberg  är co-director på forsknings- och kommunikations-organisationen Albaeco och har jobbat med ekosystemtjänster och andra miljö- och hållbarhetsfrågor i nästan 20 år, både som forskare och kommunikatör. Idag är han chef för Albaeco och forskare/kommunikationsrådgivare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Han har doktorerat i systemekologi och har mer än femton års erfarenhet som miljökommunikatör, med en lång rad föreläsningar, rapporter, bokkapitel, nyhetsbrev, webbsidor, tidningsartiklar och radioinslag på meritlistan.

erik_1663-2

Erik Wallentin
Erik Wallentin är analytiker på Anthesis Enveco där han har arbetat i flera projekt där värdering av ekosystemtjänster har varit en central del, exempelvis inom områden som matsvinn, textilavfall, biogasanvändning och jordbruksstöd. Under 2016 slutför han sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Erik har publicerat flera artiklar i internationella tidskrifter om exempelvis värdering av sportfiske och vilka egenskaper hos viner som svenskarna uppskattar.