Ekosystemtjänster – att synliggöra, mäta och värdera

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

Ekosystemtjänster - synliggöra, mäta och värdera

Politiska styrmedel och ökad medvetenhet om ekosystemtjänsternas betydelse och värde leder till att kraven ökar på företag och myndigheter. Den här utbildningen går igenom det senaste från forskningen och ger dig konkreta metoder och verktyg för att synliggöra, mäta och göra ekonomiska värderingar av ekosystemtjänster i ditt företag eller organisation.

I takt med att miljöutmaningarna blir allt mer akuta ökar medvetenheten bland beslutsfattare om hur såväl offentliga verksamheter som företag påverkar och är beroende av ekosystemtjänster. Nya politiska styrmedel och ökad medvetenhet om ekosystemtjänsternas värde leder till nya spelregler för företag och offentliga organisationer. Att aktivt integrera och arbeta strategisk med ekosystemtjänster kan därmed ge stora fördelar.

Denna utbildning ger dig fördjupade kunskaper i begreppet ekosystemtjänster och hur er organisation kan arbeta för att synliggöra och värdera ert beroende av ekosystemtjänster. Under dagen varvar vi senaste från forskningen om ekosystemtjänster med interaktiva övningar och en rad praktiska exempel.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Det senaste från forskningen om ekosystemtjänster.
  • Hur du med hjälp av verktyg och metoder kan kartlägga vilka ekosystemtjänster organisationen är beroende av.
  • Hur du med hjälp av verktyg och metoder kan kartlägga vilka ekosystemtjänster som organisationen påverkar.
  • Hur man beräknar det ekonomiska värdet av de ekosystemtjänster.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om ekosystemtjänster och hur begreppet kan användas i den egna verksamheten, till exempel.
– Du som arbetar mer strategiskt med verksamhetsutveckling.
– Du som arbetar med miljöfrågor – näringslivet eller offentlig förvaltning.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagarna ska efter kursen;
– Känna sig säkra på vad begreppet ekosystemtjänster innebär.
– Få insikt och kunskap i vilka verktyg och metoder som finns för att analysera beroendet av ekosystemtjänster och beräkna värdet av dem.

Program

09.00    Välkomna och presentation

09.15    Introduktion – varför ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är mer aktuellt än någonsin just nu. Vi går igenom vikten av ekosystemtjänster, samt det senaste inom forskning och tillämpning.

10.15    PAUS

10.45    Att arbeta med ekosystemtjänster i din verksamhet – introduktion till olika verktyg för att integrera och värdera ekosystemtjänster
Vi går igenom hur ekosystemtjänster förhåller sig till allt annat som har med hållbarhet att göra; cirkulär ekonomi, klimatavtalet, CSR, de globala målen och Agenda 2030.

12.00    LUNCH

13.00    Praktiska exempel från företag och offentlig förvaltning som använder sig av ekosystemtjänster i sin verksamhet
Vi tittar närmare på hur företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer använder sig av ekosystemtjänster för att bidra till deras affärsidéer och mål. Vi går också igenom den vägledning för myndigheter som Albaeco varit med och tagit fram åt Naturvårdsverket.

14.30    PAUS

15.00    Praktiska övningar i ekonomisk värdering av ekosystemtjänster
Går det att sätta kronor och ören på något som är oskattbart? Vi testar vad som är möjligt att göra och var begränsningarna med monetär värdering ligger med hjälp av en övning, baserad på den vägledning för ekonomisk värdering av ekosystemtjänster som Anthesis Enveco tagit fram åt Naturvårdverket.

16.30 – 17.00 Sammanfattning och avslut

citatbanner-ekosystemtjanster

Kursinformation

Datum: 8 mars 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Ivas Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Louise HaSLouise Hård af Segerstad
Louise Hård af Segerstad är co-director på forsknings- och kommunikations-organisationen Albaeco. Där arbetar hon med strategi och kommunikation om ekosystemtjänster och resiliens. Louise fokus är processledning och lärande kring hur ekosystemtjänster kan integreras i verksamheten inom både företag och offentlig förvaltning. Hon satt med i den statliga utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68).

fredrik_moberg_hiresFredrik Moberg
Fredrik Moberg  är co-director på forsknings- och kommunikations-organisationen Albaeco och har jobbat med ekosystemtjänster och andra miljö- och hållbarhetsfrågor i nästan 20 år, både som forskare och kommunikatör. Idag är han chef för Albaeco och forskare/kommunikationsrådgivare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Han har doktorerat i systemekologi och har mer än femton års erfarenhet som miljökommunikatör, med en lång rad föreläsningar, rapporter, bokkapitel, nyhetsbrev, webbsidor, tidningsartiklar och radioinslag på meritlistan.

erik_1663-2

Erik Wallentin
Erik Wallentin är analytiker på Anthesis Enveco där han har arbetat i flera projekt där värdering av ekosystemtjänster har varit en central del, exempelvis inom områden som matsvinn, textilavfall, biogasanvändning och jordbruksstöd. Under 2016 slutför han sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Erik har publicerat flera artiklar i internationella tidskrifter om exempelvis värdering av sportfiske och vilka egenskaper hos viner som svenskarna uppskattar.

 

 

Tips!


Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla som arbetar med och berörs av klimatanpassningsfrågor. Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man tar fram konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning. Du får kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och samordnar mellan olika verksamheter och myndigheter.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Denna praktiskt inriktade tvådagarsutbildning handlar om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering. Vi går vi igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.