Hållbar leverantörskedja – så skapar du en process som minimerar hållbarhetsriskerna

hallbar leverantorskedja

Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att arbeta systematiskt och strukturerat med hållbarhet i leverantörskedjan. Vi går bland annat igenom hur man kartlägger leverantörer, analyserar hållbarhetsrisker, kravställer, gör uppföljningar och inspektioner och hjälper leverantörer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 

Kartläggning och uppföljning av hållbarhetsriskerna i leverantörsledet ses ofta som komplexa och resurskrävande. En liten organisation utmanas av kompetens- och resurs brist medan stora organisationer utmanas av svårigheterna att överblicka leverantörskedjan.

Denna kurs syftar till att hjälpa alla typer av organisationer att förstå sina behov och utmaningar i leverantörsledet samt ge kunskaper i hur en process för en effektiv leverantörsgranskning kan struktureras, implementeras och anpassas efter organisationens förutsättningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:
1. Val av hållbarhetsområden
2. Kartläggning av hållbarhetsrisker i leverantörsledet
3. Kravställning
4. Granskning av leverantörer via självskattningsformulär
4. Hur man genomför leverantörsbesök
5. Audit med tredje part
7. Hur man utvärderar ett leverantörssamarbete
8. Genomgång av hur hela leverantörsgranskningsprocessen hänger ihop och vilka eskaleringskriterier, forum och processer som bör inkluderas.

Se fullständigt program nedan.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Personer i ledande befattning där inköp och upphandling-, kvalitet- eller hållbarhetsfrågor är en del av arbetet, till exempel:
– Inköpschefer
– Inköpare
– Hållbarhetschefer
– Miljö- och hållbarhetssamordnare
Inga förkunskaper på området krävs.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagaren ska:
– Få en överblick och förståelse för vad arbetet med en hållbar leverantörskedja innebär
– Kunna identifiera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan.
– Förstå vilken typ av kravställning, processer och verktyg som krävs
– Få inblick i hur arbetat kan struktureras och styras
– Få inblick i hur arbetet kan implementeras i praktiken

Program

Dag 1

09.00-10.00 Presentation och introduktion
Utbildningen börjar med en genomgång av grunderna i CSR och hållbarhet. Vi introducerar en process för leverantörsgranskning som vi fördjupar oss i under utbildningen och 

10.00-10.25 Fika

10.25-12.00 Process för leverantörsgranskning – steg 1: analys
Vi går igenom det första steget av processen, analysen. Ni får lära er hur man gör en kartläggning av leverantörskedjan, vilka riskparametrar som finns samt hur man identifierar de hållbarhetsrisker som finns.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Process för leverantörsgranskning – steg 2: kravställning
Hur ska en bra uppförandekod för leverantörer se ut? Vad ska den innehålla? Hur ska kontraktsvillkoren se ut 

15.00-16.00 Workshop
Deltagarna delas in i smågrupper och diskussionen tas sedan vidare i den stora gruppen. I den här övningen får deltagarna granska uppförandekoder och diskutera styrkor och svagheter.

15.00-16.00 Process för leverantörsgranskning – steg 3: uppföljning
Hur granskar man befintliga leverantörer? Vilka verktyg och metoder finns det för att följa upp till de ställda kontraktsvillkoren?

16.00-16.30 Sammanfattning av dagen, diskussion och frågor

 

Dag 2

09.00-12.00 Process för leverantörsgranskning – steg 3: uppföljning (fortsättning) samt workshop

Hur ser ett bra självskattningsformulär se ut?  Hur hanterar man avvikelser? Hur kan man använda befintliga resurser för att kontrollera leverantörskedjan?

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Process för leverantörsgranskning – steg 4: Inspektioner
Vi går igenom frågor som: Vad är en oberoende inspektion? Vad för slags inspektion behöver mitt företag? Hur går en inspektion till? Hur ska man tolka resultatet?

14.00 – 16.00 Process för leverantörsgranskning – steg 5: leverantörsutveckling samt workshop
Ens strävan för en hållbar leverantörskedja kan innebära förändringar och nya krav. Vi går igenom bra och dåliga Corrective Action Plans, och vilken roll utbildning har i sammanhanget. Under workshopen arbetar vi med CAPar, konsekvenser och uppföljning av dessa.

Kursinformation

Datum: 21-22 mars 2017
Tid: 09.00-16.30 (båda dagarna)
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 13 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

anna-lindstedtAnna Lindstedt
Anna Lindstedt, som har arbetat som VD och senior advisor på Ethos International sedan 2008, har lång erfarenhet från att hjälpa globala företag med deras strategiska hållbarhetsarbete i allmänhet och supply chain management i synnerhet. Anna är SA8000 certified basic auditor. Dessutom har hon mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare. Anna är i grunden utbildad civilekonom från Uppsala universitet och har mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor från det privata näringslivet, bland annat som Kommunikationschef och IR-chef. Anna har tidigare arbetat som konsult med inriktning på ledningssystem och strategiska frågor inom miljöområdet.

Tips!


Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption enligt ISO 37001

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i vad korruption är för något, den kommande standarden mot mutor (ISO 37001) och kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption. Utbildningen kommer att ge dig en orientering i antikorruption och praktiska tips på hur korruption identifieras och förebyggas på bästa sätt.

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.