Hållbarhetsredovisningens form, innehåll och språk

hållbarhetsredovisningens

Denna heldagsutbildning handlar om hur du skapar engagerande och trovärdiga hållbarhetsredovisningar genom form och språk. Kursen, som riktar sig till kommunikatörer och andra som arbetar med hållbarhetsredovisningar och fokuserar på hur du utifrån standarder, lagkrav och fakta kan ta fram en attraktiv och varumärkesbyggande hållbarhetsredovisning. Vi går bland annat igenom hur du arbetar med storytelling, skapar engagerande texter, infografik och visuella uttryck som får redovisningen att lyfta och nå ut till målgrupperna.

Allt fler företag väljer att hållbarhetsredovisa och den nya redovisningslagen, som innebär att alla större bolag måste hållbarhetsrapportera, förväntas medföra att betydligt fler företag kommer att ha med hållbarhet i sina årsredovisningar.

Grunden för att ta fram en trovärdig och korrekt hållbarhetsredovisning är självklart att välja vilka områden där organisationen har sin största hållbarhetspåverkan och att utifrån det ta fram korrekt data. Men för att redovisningen ska läsas och engagera är det lika viktigt att fakta och andra underlag lyfts fram på ett sätt som når mottagaren. Denna utbildning syftar till att lära dig hur du kan lyckas med det.

Kursen varvar teori med aktuella exempel, inspiration och konkreta övningar utifrån deltagarnas egna verksamhet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
–  Hållbarhetsredovisning som koncept: Vi tittar på exempel på olika typer av hållbarhetsredovisningar, redovisningsformer, ramverk och riktlinjer
– Transparens och autenticitet: Att använda fakta för att bygga trovärdighet. Att beskriva riktning, koppla kommunikationen till strategi, mål och faktiska dataunderlag
– Redovisningens visuella uttryck och bildspråk: Så skapar du en hållbarhetsredovisning som är varumärkesbyggande och engagerande, som ankrar i det egna varumärket och undviker schablonbilder och stereotyp kommunikation
– Infografik och visualisering av data
– Målgruppsprioritering och kanalval
– Storytelling: Hur man kan skriva för att väcka intresse och engagera

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och särskilt de som berörs av hur standarder och fakta ska omvandlas till attraktiv kommunikation, till exempel:
– Kommunikatörer
– Marknadsförare
– AD/grafiska formgivare
– Copywriters och skribenter
– HR
– Miljö-, hållbarhets- och CSR-chefer
– Miljösamordnare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna:
– Kunskap om de ramar som sätts för en hållbarhetsredovisning, såsom lagstiftning och riktlinjer (GRI, Global Compact osv)
– Kunskap och inspiration för att själv kunna ta fram visuella uttryck, bildspråk och infografik som skapar trovärdiga och attraktiva hållbarhetsredovisningar.
– Kunskap och inspiration och för att kunna arbeta med storytelling och trovärdiga och engagerande texter till hållbarhetsredovisningar
– Förståelse för hållbarhetsredovisningen och dess roll i verksamhetens hållbarhetskommunikation

 

 

Program

09.00    Välkomna och introduktion
Om syftet med den här utbildningen och deltagarnas förväntningar

09.15    Hållbarhetsredovisning som koncept
Vi berättar om, och diskuterar kring, hur hållbarhetsredovisningen förhåller sig till övrig kommunikation och marknadsföring. Vi tittar på exempel på olika typer av hållbarhetsredovisningar och särskilt på exempel där verksamheter har tydliga budskap som genomsyrar all kommunikation.

10.00    PAUS

10.20    Redovisningsformer, ramverk och riktlinjer
Vi ger en snabb inblick i de ramverk och riktlinjer som används för hållbarhetsredovisning. Vi berör frivilliga såväl som lagstiftade, såsom Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact, ISO 26000 och FN:s Agenda 2030.

Tillsammans gör vi en kompassövning med inriktning på val av redovisningsform, med utgångspunkt i deltagarnas verksamheter.

11.00    Redovisningens visuella uttryck och bildspråk
Varumärkesbyggande, engagerande, unikt… Varför ser redovisningarna så ofta tvärt om ut? Vi går igenom olika exempel på hur man kan göra redovisningen lättillgänglig och intresseväckande och resonerar kring innehåll och utformning. Hur hittar man ett unikt visuellt uttryck för hållbarhetsfrågorna som ankrar i det egna varumärket? Och hur undviks schablonbilder och stereotyp kommunikation?

12.00    LUNCH

13.00    Transparens och autenticitet
Greenwashing vs greenmuting. Att använda fakta för att bygga trovärdighet. Att beskriva riktning, koppla kommunikationen till strategi, mål och faktiska dataunderlag – ”walk the talk”. Vi reflekterar kring vikten av att våga lyfta de svåra och kanske olösta hållbarhetsfrågorna och problematisera kring redovisningens innehåll. Metoder för att låta olika röster komma till tals i redovisningen diskuteras.

14.15    Målgruppsprioritering och kanalval
Extern spridning och intern förankring. Selektering och anpassning till prioriterade målgrupper. Att arbeta med strategiskt kanalval.

Lansering internt och externt.

14.45    PAUS

15.00    Storytelling
Content marketing / storytelling. Hållbarhetsrapporterna har ofta ett torrt och redovisande språk. Hur kan vi paketera frågorna på ett säljande sätt? Hur hittar vi nerven i berättelsen? Hur ska man skriva för att väcka intresse, engagera och kanske till och med beröra? Vi tittar på exempel och resonerar kring olika grepp och metoder för att lyckas bygga trovärdighet med hjälp av det skrivna ordet.

15.30    Infografik och visualisering av data
Att arbeta med infografik är ett sätt att lyfta fram och skapa intresse kring viktiga nyckeltal och data. Det handlar också om att vara transparent och bygga trovärdighet genom sättet att redovisa informationen. Vi tittar på inspirerande exempel, går igenom vad som är viktigt att tänka på för att hitta en balans mellan att väcka nyfikenhet och att vara informativ och tydlig. Vi tittar också på exempel på hur infografiken kan brytas ut och spridas i olika kanaler för att skapa mervärde.

Vi gör en kreativ och hands on övning utifrån den egna verksamheten, alt ett fiktivt företag, där vi skissar på nya sätt att visualisera data.

16.30    Summering
• Sammanfattning
• Reflektioner

17.00    Avslut

citatbanner-hallbarhetsredovisningens-form-sprak

 

Kursinformation

Datum: 29 mars 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

LinaLina Olivia Gustavsson
Lina är en strategisk kreatör specialiserad på hållbarhets-
kommunikation, med utbildning från Berghs School of Communication och Lunds Universitet. Hon driver sedan 2006 designbyrån Sustainable Studio som arbetar med varumärkesstrategisk och imageskapande hållbarhetskommunikation. Lina har rollen som Creative Director och ansvarar för Sustainable Studios kreativa leveranser. Lina har arbetat med kunder som Tetra Pak, Findus, MQ, Gina Tricot, KRAV, Sveriges kommuner och landsting med flera. Hon föreläser regelbundet på designutbildningar och universitet och är en mycket uppskattad föredragshållare.

Anna004-1(1)Anna Bruun Månsson
Anna har i mer än 10 års tid arbetat som rådgivare inom CSR/hållbarhet, med särskild inriktning på strategi och extern kommunikation. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en MSc i miljöstrategi från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Sedan 2014 driver Anna konsultbolaget TomorrowToday. Genom sina uppdrag har Anna erfarenhet av att arbeta med FN’s Global Compact, ISO 26000 och hon är specialist på Global Reporting Initiative’s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har byggt upp en stor erfarenhet av intressentdialoger (med t ex investerare, kunder och intresseorganisationer) och analyser av verksamheters mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Exempel på företag som Anna jobbat med är Gina Tricot, Fingerprint Cards och Wihlborgs. Anna är en mycket uppskattad och flitigt anlitad workshopledare och utbildare.

 

Tips!


Masterclass hållbarhetskommunikation

Heldag som ger dig verktyg för att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt, kunskap om hur greenwash undviks och hur olika målgrupper triggas att göra hållbara val.

Så får ert hållbarhetsarbete uppmärksamhet i media

Varför hamnar vissa hållbarhetsnyheter i media och andra inte? På den här heldagsutbildningen får du lära dig att skapa egna nyheter som är intressanta för nyhetsredaktionerna, så att ni når ut till fler med ert hållbarhetsarbete.