ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

ISO 14001:2015Nya ISO 14001:2015 innebär omfattande förändringar för alla certifierade organisationer. Denna praktiskt inriktade heldagsutbildningen handlar om hur du konkret inför dessa förändringar. Vi går bland annat igenom hur man kartlägger och involverar intressenter, tillämpar livscykelperspektivet, engagerar ledningen och mäter miljöprestanda.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Att kartlägga organisationens sammanhang och involvera intressenter
  • Hur man kan tillämpa livscykelperspektivet i miljöarbetet
  • Metoder för bedömning av miljöaspekter samt andra risker och möjligheter
  • Hur man integrerar miljöfrågorna i det strategiska arbetet, ledningens åtagande och vad kan ledningen göra rent konkret för att ta ansvar?
  • Miljöprestanda och ständiga förbättringar
  • I vilka moment man kan mäta miljöprestationer och hur man gör

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildning riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper om miljöledningssystem
enligt ISO 14001. Du ansvarar för eller medverkar i drift och utveckling av miljöledningssystemet och ska
nu införa, utveckla eller förbättra miljöledningssystem enligt kraven i nya ISO 14001:2015,
till exempel:
– Miljöchefer
– Samordnare
– Hållbarhetsansvarig
– Verksamhetsutvecklare som vill ha fördjupade kunskaper om hur du konkret och praktiskt ska gå tillväga

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
– Förståelse för vilka de nya kraven är enligt ISO 14001:2015
– Konkreta metoder och mallar för att utveckla sitt befintliga miljöledningssystem genom omvärldsanalys, intressentkrav, livscykelperspektiv och förbättrad miljöprestanda
– Vägledning i hur det uppdaterade systemet kan implementeras i den egna verksamheten och kommuniceras på bästa sätt inom verksamheten

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.20    Hur man integrerar miljöfrågorna i det strategiska arbetet, ledningens åtagande
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Vad kan ledningen göra rent konkret för att ta ansvar?
– Tips för att få arbetet integrerat i den övriga verksamheten
– Diskussionsövningar 

10.00    Kartläggning av organisationens sammanhang och involvering av dess intressenter
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Olika metoder för omvärldsanalys
– Metod och övning Intressentkravsanalys

10.15    PAUS

10.30    Fortsättning kartläggning 

12.00    LUNCH

13.00    Metoder för bedömning av miljöaspekter samt andra risker och möjligheter
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Metod för hantering och bedömning av miljöaspekter samt andra risker och möjligheter

14.00    Hur man kan tillämpa livscykelperspektivet i miljöarbetet
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Genomgång av metod för att tillämpa livscykelperspektivet
– Övning Miljöaspekter och Livscykelperspektiv

15.00    PAUS

15.15    Miljöprestanda och ständiga förbättringar
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– I vilka moment kan vi mäta våra miljöprestationer och hur?

16.15–16.30    Summering och avslut

Kursinformation

Datum: 26 september 2017
Tid: 09.00-16.30
Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

2884de0

Josefin Holmström
Josefin Holmström är konsult på Vega AB  och är specialist på att utveckla, implementera, kommunicera och förvalta ledningssystem inom stora och medelstora bolaget i olika branscher. Hon har du de senaste åren utbildat cirka 250 företag och byggt upp ledningssystem som har certifierats mot den nya standarden. Bland uppdragsgivarna finns Volkswagen Group Sverige, Steen & Ström, Stanley Security och Stockholmshem.

Tips!


Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå.

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur man räknar på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för satsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand.

ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

Nya ISO 14001:2015 innebär omfattande förändringar för alla certifierade organisationer. Denna praktiskt inriktade heldagsutbildningen handlar om hur du konkret inför dessa förändringar. Vi går bland annat igenom hur man kartlägger och involverar intressenter, tillämpar livscykelperspektivet, engagerar ledningen och mäter miljöprestanda.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.