Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

LivscykelanalyserLivscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdig miljöarbete. Oavsett om det handlar om hållbarhetsrapportering, miljöledningssystem, klimatberäkningar och miljömärkningar eller produkt- och tjänsteutveckling enligt cirkulär ekonomi ligger ofta korrekta genomförda livscykelanalyser till grund för beslutsfattande och strategier. Under denna heldag får du lära dig att göra, läsa och förstå livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14044 Life Cycle Assessment.

Att ha goda kunskaper om en produkt eller tjänsts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv är utgångspunkten för en stor del av miljö- och hållbarhetsarbetet. Denna utbildning, som kombinerar teori med praktiska övningar, ger deltagarna djupgående förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser effektivt och korrekt enligt metoden Life Cycle Assessment ISO 14044, LCA.

UTBILDNINGEN GER DIG KUNSKAPER I:
– Syftet med LCA och vad de kan användas till
– Livscykelanalysens historia och senaste utveckling
– Hur man gör en LCA
– Hur man utvärderar miljöpåverkande aktiviteter med LCA
– Hur man tolkar resultatet från LCA
– Applikationer av LCA som miljövarudeklarationer (till exempel Svanen och Bra Miljöval) och andra anpassade variationer av LCA-resultat enligt svenska EPD och europeiska PEF eller olika typer av footprints som carbon footprint, water footprint, ekologiskt footprint, social footprint.
– Olika programvaror som kan användas för LCA-analyser.

LCA concept by Miljogiraff2011WORKSHOP – SÅ GÖR DU EN LCA I PRAKTIKEN
Under en workshop får lära dig att göra en LCA enligt Life Cycle Assessment ISO 14044 med dess fyra moment:

Moment 1. Syfte och mål
Defilering av målet med LCA-analysen.

Moment 2. Inventering
Identifiering och sammanställning av miljöpåverkan (till exempel elanvändning och utsläpp) som uppkommer i livscykeln.

Moment 3. Beräkning
Beräkning av miljöpåverkan och härledning av miljöeffekter.

Moment 4. Tolkning
Sammanställning och tolkning av resultatet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som är i behov av att kunna ta fram och förstå livscykelanalyser inom såväl tillverkande industri, återförsäljning och inköp, och offentliga verksamheter, till exempel:
– Miljöstrateger
– Affärsutvecklare
– Produkt- och tjänsteutvecklare
– Inköpare
– Kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper i att kunna genomföra, beställa och förstå en LCA.

 

 

Program

09.00    Välkomna och presentation

09.15    Introduktion till kursen
– Vad metoden LCA används till
– Vilken typ av resultat man ska förvänta sig
– Introducerande exempel – LCA på textil
– Historia och utveckling

10.15    PAUS

10.30    Metodik
Vi går igenom faserna i en LCA enligt Life Cycle Assessment ISO 14044
1. Mål och omfattning
2. Inventering
3. Miljöbedömning
4. Tolkning av resultatet

– Svårigheter man stöter på
– Styrkor och svagheter i metodiken
– Metodval inom LCA för olika syften

11.45    LUNCH

12.45    Övning i att göra LCA
– 
Gruppvis skall deltagarna svara på sex frågor om en typ av produkt som ni tilldelas
– Genom övning får deltagarna egen erfarenhet av betydelsen att ställa rätt frågor i rätt ordning

13.45    PAUS 

14.00    Presentation av grupparbeten och gemensam diskussion

15.00    PAUS

15.15    Mjukvara och databaser
– Presentation av olika mjukvaror som kan användas för LCA
– Introduktion till LCA-mjukvaran SimaPro
– Presentation av ingående databaser
– Presentation av ingående bedömningsmetoder
– Demonstration av modellering och resultat

16.30     Sammanfattning

17.00     Avslut

citatbanner-livscykelanalyser

 

Kursinformation

Datum: 11 oktober 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats:  Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Ytterligare kurstillfälle:

31 maj 2017>>

 

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

marcus svMarcus Wendin
Marcus Wendin är VD för konsultföretaget Miljögiraff och en av Sveriges främsta experter på livscykelanalyser. Marcus har en MSc i Miljömanagement baserad på kemiIngenjör. Sedan han började sin karriär 1998 som intern LCA-expert på Volvo har Life Cycle Asseyssment, LCA, varit i fokus alla hans uppdrag. Bland uppdragsgivarna som han har hjälpt med livscykelanalyser finns bland andra Alfa Laval, Scania, IKEA, H&M, Nudie Jeans, Sollentuna Kommun, Regio Jämtland Härjedalen,

 

Tips!


Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå.

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur man räknar på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för satsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand.

ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

Nya ISO 14001:2015 innebär omfattande förändringar för alla certifierade organisationer. Denna praktiskt inriktade heldagsutbildningen handlar om hur du konkret inför dessa förändringar. Vi går bland annat igenom hur man kartlägger och involverar intressenter, tillämpar livscykelperspektivet, engagerar ledningen och mäter miljöprestanda.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.