Lönsam klimatstrategi – så får du klimatnytta och lönsamhet att gå hand i hand

Under denna utbildning får du lära dig att identifiera vilka klimatåtgärder som kan göra att ni klarar era klimatmål och hur du räknar på vad dessa innebär för resultaträkningen. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att identifiera klimatåtgärder som ger både miljöeffekt och ekonomisk lönsamhet. Under dagen går vi steg för steg igenom hur du värderar, prioriterar och tidsätter olika klimatåtgärder utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling

Denna kurs riktar sig till dig som på djupet och från grunden vill förstå hållbarhetsutmaningarna och hur man kan arbeta strategiskt och framgångsrikt med hållbarhet från grunden. Du får lära dig att kartlägga en organisations utmaningar och möjligheter utifrån fyra hållbarhetsprinciper och en forskningsbaserad metodik. Vi identifierar drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Med Parisavtalet i ryggen har nu även Sverige lagt fast en klimatplan med målet att minska koldioxidutsläppen med 85 procent till 2045. Det gör att även företagen nu behöver lägga fast sin plan. Utmaningen är att minska sina utsläpp på ett lönsamt sätt och för att lyckas med det behövs en strategi.

Denna utbildning syftar till att ge dig verktygen för att kunna ta fram en roadmap som uppfyller ditt klimatmål och visar på hur den påverkar ditt företags resultaträkning, på kort och lång sikt.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM HUR DU:

 • Identifierar åtgärder för att minska utsläpp
 • Beräknar de miljömässiga effekterna av era åtgärder
 • Beräknar de ekonomiska effekterna av era åtgärder
 • Hanterar osäkerheter i beräkningar av klimatnytta och lönsamhet
 • Sätter samman en strategi och roadmap för klimatarbetet som tilltalar företagsledningen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med klimatfrågor, strategiskt hållbarhetsarbete, långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling, i privat, offentlig eller ideell organisation, till exempel:

 • Hållbarhetschefer
 • Hållbarhets- och miljösamordnare
 • Miljö- eller hållbarhetsansvarig
 • CFO
 • Affärs- eller verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna konkreta verktyg och metoder för hur man tar fram en lönsam klimatstrategi som involverar ledning och affärsansvariga. Utbildningen ger en argumentationsmodell till varför och hur företag ska angripa klimatfrågan.

Program

9.00 Välkomna och introduktion

9.15 Från Parisavtal till svensk klimatlag

9.30 Hur snabbt förväntas din sektor bli klimatneutral?

 • Hur ser planen ut för de olika sektorerna?
 • Vad betyder det för din verksamhet?

10.15 Värdera åtgärder utifrån klimatpotential och ekonomi

 • Investeringskalkylens ABC och livscykelkostnad
 • Beräkning av åtgärdernas potential att minska utsläppen
 • Hur hantera ekonomiska effekter av t ex påskyndad omställning och ”sunk cost”?

10.30 Fika

10.45 Värdera åtgärder utifrån klimatpotential och ekonomi (fortsättning)

12.00 LUNCH

13.00 Skapa din roadmap – steg 1

 • Prioritering av åtgärder (tid, ekonomi och klimatnytta)
 • Hur hittar jag rätt konkretiseringsnivå?
 • Vilka resurser krävs?

14.00 Case – skapa en roadmap

 • Utifrån olika företagscase får du tillsammans med övriga kursdeltagare ta fram en roadmap till en nollvision som tar hänsyn till både klimatet och företagsekonomin

14.30 Skapa din roadmap – steg 2

 • Under vilka förutsättningar gäller din roadmap?
 • Hur hanterar du osäkerheter såsom framtida prisfluktuationer, styrmedel, kundefterfrågan och tekniksprång?

15.00 Fika

15.15 Förankra och genomför din strategi

 • Hur får du med dig ledningsgruppen?
 • Hur balanserar du långsiktiga mål med det som görs idag?
 • Hur ställer du leverantörskrav som stödjer din roadmap utan onödiga extrakostnader?
 • Hur kan din roadmap öka försäljningen?

16.15 Sammanfattning av dagen och avslutning

16.30 Kursen avslutas

Utbildningsledare

Markus Ekelund/2050Markus Ekelund
Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag de senaste åtta åren, sedan två och ett halvt år som vd på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför ett olönsamt företag inte heller är ett hållbart företag. Under de senaste åren har Markus tagit fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att integrera hållbarhet i sina affärsbeslut. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.

Göran Erselius/2050Göran Erselius
Göran Erselius, konsult på 2050, är en av Sveriges främsta experter på klimatberäkningar. Han har under nära 20 år arbetat med beräkning och redovisning av miljö i allmänhet och utsläpp av växthusgaser i synnerhet. I början av 2000-talet medverkade Göran i feedbackgrupperna vid utvecklingen av Greenhouse Gas Protocols första standard för utsläpp av växthusgaser från verksamheter. Under åren har Göran genomfört beräknings- och redovisningsuppdrag till en uppsjö av företag inom vitt skilda branscher och storlekar. För företagsnätverket Hagainitiativet har Göran varit ansvarig för utvecklingen av beräkningarna för nätverkets klimatbokslut. Göran är en van föreläsare och uppskattas av många för sitt sätt att sätta resultat i intressanta och pedagogiska perspektiv.