Mångfald – arbeta strategiskt med inkludering och mångfald

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

Mångfald – arbeta strategiskt med inkludering och mångfald

Allt fler företag och organisationer inser både hållbarhets- och affärsnyttan med att arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, integrering och inkludering. Denna heldagsutbildning, som riktar sig till såväl näringsliv som offentlig sektor, ger dig konkreta metoder och verktyg för att skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och skapar lönsamhet. 

Att driva ett strategiskt mångfaldsarbete blir en allt viktigare del av hållbarhets- och csr-arbetet. Mångfald i organisationen innebär stora möjligheter. Men också speciella utmaningar. Att arbeta långsiktigt och ge enskilda satsningar tillräcklig med tid att verka och samtidigt ge utrymme och flexibilitet, är ofta en svår balansgång.

Denna utbildning syftar till att skapa strukturer som kombinerar lönsamhet, långsiktighet och flexibilitet i mångfaldsarbetet genom att skapa ett systematiskt arbete med effektiva styrsystem.

VI GÅR IGENOM:
– Definitioner av begrepp.
– Konsekvenser av bristande mångfald; genomgång av forskning och våra egna erfarenheter.
– Varför företag och organisationer ska arbeta med mångfald och inkludering.
– Hur man undanröjer hinder, internt motstånd och undviker fallgropar.
– Hur man skapar ett planarbete som både uppfyller diskrimineringslagens krav och leder till verklig förändring.
– Processer, metoder och verktyg för att arbeta strategiskt, strukturerat och framgångsrikt med mångfald.
– Juridiska ramar; FN:s konventioner, EU-rätt och nationell lagstiftning
– Goda exempel från företag och organisationer.

Förutom kursledaren Ann-Katrine Roth (läs mer här bredvid) medverkar även Susanne Axelsson, HR-chef på Botkyrkbyggen. Hon berättar om deras projekt Resan från enfald till mångfald!

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med och/eller är intresserade inkludering, integration och mångfald i privata företag och offentlig förvaltning, till exempel:
– Hållbarhets- och csr-chefer.
– Hållbarhets-strateger
– HR-chefer
– HR-strateger med särskilt uppdrag att arbeta med mångfald
– VD och ledning

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att:
– Ge deltagaren färdighet att driva processer och stärka struktur genom att använda praktiska verktyg och metoder inom mångfaldsområdet.
– Att stärka deltagarens kompetens inom mångfald, integration och inkludering.

Program

09.00    Välkomna och introduktion

Definitioner av begrepp, till exempel mångfald, norm, normkritik, hållbarhet och inkludering

10.00    PAUS

10.15    Hur ser det ut och varför är mångfald en överlevnadsfråga?
– Hur ser det ut?
– Varför ska företag och organisationer arbeta med mångfald, inkludering och hållbarhet?

12.00    LUNCH

13.00    Mångfaldsspelet

13.20    Juridiska ramar; FN:s konventioner, EU-rätt och nationell lagstiftning
– Planarbete, vad ska planerna innehålla?
– Koppling till hållbarhet och redovisningar enligt tex GRI 4.

14.30    PAUS

14.45    Metoder och verktyg för att nå resultat
– Processer för att komma framåt, nästa steg
– Motstånd, förändringar och fallgropar

15.30    Botkyrkabyggen AB – projektet Från enfald till mångfald

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning

citatbanner-mangfald

Kursinformation

Datum: 11 maj 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats:  Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Ytterligare kurstillfällen:

16 november 2017>>

 

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

_MG_0077 copy

Ann-Katrine Roth
Ann-Katrine Roth är jurist, konsult och författare och en av Sveriges främsta experter på mångfalds- och jämställdhetsarbete i näringsliv och offentlig förvaltning. Genom sina företag E(uro)QUALITY – Jämställdhetskonsult AB och Corporate Responsibility i Sverige AB arbetar hon nationellt och internationellt med utbildning, organisationsutveckling och stöd i förändringsarbete. Hon har genomfört uppdrag för företag, kommuner, landsting, myndigheter och fackliga organisationer, till exempel JämO, Försvarsmakten, juridiska institutionen vid Stockholms universitet, Statens Medieråd, Coca-Cola, Finspångs kommun, Botkyrkabyggen, Skellefteå Kraft AB och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Ann-Katrine har även skrivit böckerna Mångfaldsboken (Norstedts juridik, 2008), Det lönsamma mångfaldsarbetet (Thomson Fakta, 2007), Jämställdhetsboken (Norstedts  juridik, 2011) och Allt att vinna (Unionen, 2015), samt tagit fram det populära  kortspelet Mångfaldsspelet.

Susanne-Axelsson-HeldringSusanne Axelsson
Susanne Axelsson, HR-chef, Botkyrkabyggen

Tips!


Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 2016. De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Under denna heldagsutbildning får du får lära dig innebörden av de nya reglerna, och hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna på ett sätt som stödjer hälsan, affären och lönsamheten.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag.