Mänskliga rättigheter – riskhantering i högriskländer

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

MR risker högriskländer

Denna heldagsutbildning, som genomförs i samarbete med Swedwatch, ger dig verktyg och kunskap i hur företag och organisationer i olika branscher kan minimera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Stor vikt läggs vid hur man omsätter internationella riktlinjer och ramverk till praktiskt arbete.

Utbildningen går igenom risker i företags produktion med fokus på mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi tar också upp risker kopplade till miljö och lokalbefolkning.

Vi kopplar teori till praktik, tittar bortom riktlinjer och ramverk och bygger kunskap genom exempel ur verkligheten. Vi talar om inköpsmetoder, klagomålsmekanismer, levnadslön, föreningsfrihet och kundansvar. Men vi tittar även på falluckorna och risker som företag ofta missar, trots goda intentioner.

Utbildningen genomförs i samarbete med Swedwatch, som genom sina företagsgranskningar och fältstudier har en unik inblick i företags påverkan på mänskliga rättigheter och vad intressenterna i produktionsländerna själva anser är viktigt.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Företag med leverantörer eller kunder i låglöneländer och/eller högriskmarknader.
– Alla som stöter på dessa frågeställningar i sitt arbete, till exempel företagsledning, hållbarhetspersonal, inköpsavdelning och/eller kommunikationsansvarig (inga särskilda förkunskaper krävs).

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Deltagarna ska få god kännedom om utmaningarna avseende mänskliga rättigheter i olika branscher och hur dessa kan bemötas, samt få kunskaper i aktuella trender och branschinitiativ.

Program

 

9.00 – 9.15: Välkommen och presentationsrunda

9.15 – 9.40: Om Swedwatch och fokusområden

9.40 – 10.25: De internationella ramverken

10.25 – 10.40: Kaffepaus

10.40 – 11.15: Due diligence-processen

11.15 – 12:00: Övning 1

12:00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Gäst

14.00 – 14.15 Kaffepaus

14.15 – 15.00: Klagomålsmekanismer

15.00 – 15.45: Övning 2

15.45–16.15 Branschinitiativ, verktyg samt bra och dåliga exempel

16.15-16.30: Slutdiskussion

citatbanner-mr

 

Kursinformation

Datum: 1 februari 2017
Tid: 09.00 – 16.30
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se