Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Så genomför du en tillståndsprövning

MKBMiljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Denna heldagsutbildning  går igenom kraven på MKB, utifrån frågor om områdesskydd – Natura 2000, artskydd och riksintressen. Du får kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess och hur du själv genomför en tillståndsprövning. 

UNDER DAGEN GÅR VI IGENOM:
– Hur samrådsprocessen går till och hur du organiserar ett bra samråd och hanterar synpunkter
– Vilka utredningar som behövs göras för en MKB
– Vad som kräver och hur tillståndsplikt och MKB hänger samman
– Vad Natur 2000-kravet innebär för MKB:n
– Hur man hanterar miljökvalitetsnormer

Vi varvar teori med praktiska exempel och grupparbeten.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Utbildningen kräver inga förkunskaper på området, men eftersom många av reglerna är nya passar kursen även dig som är lite mer erfaren. Utbildningen riktar sig exempelvis till:
– Du som nyligen börjat stöta på miljöjuridik i ditt arbete
– Ansvariga för miljöfrågor
– Verksamhetsutvecklare
– Exploateringsansvariga
– Alla som arbetar fastighetsutveckling eller miljöfrågor
– Planeringsansvariga i kommun.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:
– Verktyg för hur du genomför samråd
– Verktyg för hur du genomför och tidsplanerar en tillståndsprocess enligt miljöbalken
– Förståelse för hur MKB-kraven samspelar med artsskydd och Natura 2000
– Förståelse för utmaningarna med miljökvalitetsnormer

Program

09.00–09.15 Välkomnande och introduktion

09.15 – 12.00 (inklusive fikapaus)
– Arbete med reglerna för tillståndsplikt

– Genomgång MKB-krav liksom riksintressen

12.00-13.00 Lunch

13.00-16:30 (inklusive fikapaus)
– Genomgång och grupparbete om Natura 2000 och artsskydd

– Genomgång samspel mellan olika riksintressen.
– Diskussion om MKB-perspektiv i olika tillståndsprövningar
– Genomgång av kraven som miljökvalitetsnormerna ställer

citatbanner-mkb

Kursinformation

Datum: 10 maj 2017
Tid: 09.00–16.30
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Anmälningsavgift: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Caterina_CarremanCaterina Carreman
Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt, med stort fokus på Plan-och bygglagen. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av flera olika branscher och är just nu involverad i flertalet vindkraftsprojekt.

Karin_HöglundKarin Höglund
Karin Höglund är biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Hon är verksam på avdelningen som arbetar med mark- och miljörättsfrågor, och har tidigare arbetat på mark- och miljödomstol. Utöver en god kunskap om miljörätt och speciell fastighetsrätt har hon också erfarenhet av arbete med frågor som rör energi-, industri- och infrastrukturprojekt. Hon arbetar just nu med ärenden om tillstånd för miljöfarliga verksamheter, olika myndighetsgodkännanden samt bygglov.