REACH 2018: Så gör du registreringen i praktiken

Deadline för nästa fas i REACH, då alla kemiska ämnen över ett ton ska ha registrerats, 31 maj 2018, närmar sig. Det är nu hög tid för berörda företag att sätta igång med registreringsarbetet. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du tar reda på vilka kemikalier du behöver registrera och hur du ska göra det. Utbildningen är praktiskt inriktad och vi går tillsammans igenom registreringsprocessen med hjälp av exempel ur verkligheten.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Utfasning och substitution av farliga kemikalier – så gör du!

Lagstiftning och myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga kemikalier. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med utfasning och substitution i din organisation.

Kemikalier i verksamheten – så följer du lagar och exponeringsscenarier

Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

Alla som tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller produkter som innehåller kemikalier kan vara tvungna att registrera dem enligt REACH. Nu är det dags att börja arbetet med registreringen inför REACH2018 för att hinna i tid innan den sista tidsgränsen den 31 maj 2018.

Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad kraven innebär för er verksamhet och vad ni behöver göra för att uppfylla dem.

VI GÅR IGENOM:
– Vad som gäller för er verksamhet
– Hur man tar fram nödvändig information och data
– Krav och skyldigheter enligt Reach
– Forum för informationsutbyte – SIEF
– Vilken information du behöver ta fram – registreringsunderlaget
– Registreringsprocessen
– Informationskällor
– Verktygen REACH-IT och IUCLID 6

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Den som arbetar med REACH i olika verksamheter, t ex har ansvar för kemikaliehantering och laguppfyllnad (compliance), till exempel:
– Miljöchefer
– Miljösamordnare
– Inköpare
– Produktionsansvarig

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om du har grundläggande förkunskaper om kemikalielagstiftning, men det är inget krav.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter utbildningen ska du ha fått tillräckliga kunskaper och verktyg för att förstå kraven i Reach och kunna sätta igång planeringen och registreringsarbetet i den egna verksamheten inför deadline 31 maj 2018.

Program

09.00–09.15 Välkomna, introduktion och presentation

09.15–10.00 Vad innebär Reach för dig
Översiktlig genomgång av viktiga delar av Reach-lagstiftningen och vad den innebär för er.
– Roller – skyldigheter
– Vad omfattas och vilka är undantagen

10.00–10.15 Paus

10.15–11.30 Förberedelser inför Reach-registreringen
Vad behöver du göra innan du sätter igång med registreringsarbetet? Genomgång med hjälp av exempel från verkligheten.
– Vad vet du om ditt kemiska ämne?
– Vilken information kan du behöva ta fram
– Forum för informationsutbyte – SIEF
– Avgifter och kostnader

11.30–12.30 Gemensam lunch

12.30–14.00 Registreringsprocessen
Nu när vi gjort de förberedelser som behövs sätter vi gång med själva registreringsarbetet. Med hjälp av vårt exempel går vi igenom alla steg i registreringen.
– Skapa konto i REACH-IT
– Ta fram registreringsunderlag (dossier)
– IUCLID 6

14.00–14.15 Paus

14.15–15.00 Vad händer sedan?
Vad behöver du göra efter att registreringen är klar och hur används informationen?

15.00–16.00 Case – tillämpningsövning
Kursdeltagarna får i uppgift att tillämpa kunskaperna på exempel från den egna verksamheten, eller från ett exempel som tillhandahålls av kursledaren. 

16.00–16.30 Summering, frågestund och avslut

Utbildningsledare

63059955-liafnKarin Edvinsson
Karin Edvinsson har gedigen erfarenhet från arbete med kemikalielagstiftning, bland annat med support till svenska och internationella tillverkare och importörer av kemikalier. Hon är senior konsult på Trossa AB där hon arbetar med rådgivning och support kring bland annat Reach registrering, riskbedömning av kemikalier, klassificering enligt CLP och GHS samt med säkerhetsdatablad. Karin har kemiexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot organisk kemi och har tidigare bakgrund från läkemedelsforskning.

Tips!


Så skapar du giftfria offentliga miljöer

Behovet av att skapa giftfria offentliga miljöer, såsom förskolor, sjukhus, kontorsmiljöer och köpcentrum uppmärksammas alltmer och kraven ökar. Under denna heldagsutbildning, som riktar sig till såväl offentliga som privata aktörer, får du lära dig hur du konkret kan gå tillväga för att skapa giftfria miljöer. Kursen ger dig kunskaper i gällande regelverk, metoder, verktyg och exempel på hur du kan arbeta för att på bästa sätt säkerställa en giftfri miljö.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. Du får en orientering i olika lagar och förordningar, vad de innebär och hur de påverkar olika typer av verksamheter.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Kemikalier i verksamheten – så följer du lagar och exponeringsscenarier

Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

Utfasning och substitution av farliga kemikalier – så gör du!

Lagstiftning och myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga kemikalier. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med utfasning och substitution i din organisation.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.