Så skapar du ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

ISO 14001Den här tvådagarsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper i hur du skapar och arbetar med ett miljöledningssystem enligt den nya ISO 14001-standarden. Förutom ledningssystemets uppbyggnad och innehåll så går vi också igenom praktiska metoder och verktyg och användbara mallar och case.

Miljöledningssystemet ISO 14001 är världens i särklass mest använda och ledande miljöledningssystem. Den här kursen riktar sig till dig som står inför att bygga upp ett miljöledningssystem, behöver uppdaterade kunskaper eller är ny inom området och arbetar med ett befintligt ledningssystem.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Bakgrund och definitioner, vad ett miljöledningssystem innebär
 • Innehållet i ISO 14001:2015 och dess olika delar
 • Kartläggning av organisationens miljöpåverkan i olika sammanhang och involvering av dess intressenter
 • Framtagning och bedömning av miljöaspekter inklusive livscykelperspektivet
 • Hur man kan hantera bindande krav (miljölagar samt intressentkrav)
 • Metoder för att hantera Mål och handlingsplaner, miljöprestanda.
 • Stöd i det fortsatta miljöledningsarbetet så som resurser, kommunikation, IT lösningar och dokumentation
 • Uppföljning och utvärdering, PDCA (plan, do, check, act),  genomgång av attraktiva och moderna mätdokument

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildning riktar sig till dig som har planer på att bygga upp ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 eller ni som har planer på att utveckla/förbättra merparten av ett redan befintligt system. Du behöver inga tidigare förkunskaper på framtagning av ledningssystem.  

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • En djupare förståelse för miljöledning enligt de nya ISO 14001:2015 och dess kravställning
 • Verktyg för att skapa eller utveckla ett miljöledningssystem i varje fas
 • Konkreta metoder och mallar för att arbeta med ISO 14001
 • Kunskap om hur man kan integrera miljöledning med andra typer av ledningssystem (till exempel kvalitet och arbetsmiljö)
 • Tips och råd på hur ledningssystemet i nästa steg kan implementeras och kommuniceras på bästa sätt inom den egna verksamheten

Program

DAG 1

09.00    Välkomna och introduktion

09.30    Bakgrund och Definitioner
– Vad är ISO 14001:2015- vad skiljer från ISO 14001:2004?
– Vad är ett ledningssystem?

10.15    PAUS

10.30    Skapa ett miljöledningssystem
– Fas 0. Behov av styrning
– Fas 1. Kartläggning – Omvärldsanalys

12.00    LUNCH

13.00    Skapa ett miljöledningssystem (inklusive paus 15.00)
– Forts Fas 1. Kartläggning – Omvärldsanalys
– Fas 1. Kartläggning – Miljöaspekter
– Fas 1. Kartläggning – Lagar och andra krav, Policy

16.00    Summering och frågor

16.30    Avslut dag 1

 

DAG 2

09.00    Kort repetition från gårdagen

09.30    Skapa ett miljöledningssystem (inklusive paus 10.15)
– Fas 2. Mål & Handlingsplaner
– Fas 3. Utarbetande & Införande
– Fas 4. Uppföljning

12.00    LUNCH

13:00    Skapa ett miljöledningssystem
– Fas 5. Ledningens genomgång
– Fas 0-5 Ständig förbättring

14.00    Tips för ett levande Miljöledningssystem

15.00    PAUS

15:15    Integrering av miljöledningssystem med andra ledningssystem
– Fördelar
– Upplägg
– Arbetssätt

16:00    Summering 
– Summering
– Reflektioner och utvärdering

16.30    Avslut dag 2

Kursinformation

Datum: 16-17 maj 2017
Tid: 09.00-16.30 båda dagarna
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 13 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

2884de0

Josefin Holmström
Josefin Holmström är konsult på Vega AB  och är specialist på att utveckla, implementera, kommunicera och förvalta ledningssystem inom stora och medelstora bolaget i olika branscher. Hon har du de senaste åren utbildat cirka 250 företag och byggt upp ledningssystem som har certifierats mot den nya standarden. Bland uppdragsgivarna finns Volkswagen Group Sverige, Steen & Ström, Stanley Security och Stockholmshem.

Tips!


Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 2016. De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Under denna heldagsutbildning får du får lära dig innebörden av de nya reglerna, och hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna på ett sätt som stödjer hälsan, affären och lönsamheten.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå.

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

Nya ISO 14001:2015 innebär omfattande förändringar för alla certifierade organisationer. Denna praktiskt inriktade heldagsutbildningen handlar om hur du konkret inför dessa förändringar. Vi går bland annat igenom hur man kartlägger och involverar intressenter, tillämpar livscykelperspektivet, engagerar ledningen och mäter miljöprestanda.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.