Så skapar du ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

ISO 14001Den här tvådagarsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper i hur du skapar och arbetar med ett miljöledningssystem enligt den nya ISO 14001-standarden. Förutom ledningssystemets uppbyggnad och innehåll så går vi också igenom praktiska metoder och verktyg och användbara mallar och case.

Miljöledningssystemet ISO 14001 är världens i särklass mest använda och ledande miljöledningssystem. Den här kursen riktar sig till dig som står inför att bygga upp ett miljöledningssystem, behöver uppdaterade kunskaper eller är ny inom området och arbetar med ett befintligt ledningssystem.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Bakgrund och definitioner, vad ett miljöledningssystem innebär
 • Innehållet i ISO 14001:2015 och dess olika delar
 • Kartläggning av organisationens miljöpåverkan i olika sammanhang och involvering av dess intressenter
 • Framtagning och bedömning av miljöaspekter inklusive livscykelperspektivet
 • Hur man kan hantera bindande krav (miljölagar samt intressentkrav)
 • Metoder för att hantera Mål och handlingsplaner, miljöprestanda.
 • Stöd i det fortsatta miljöledningsarbetet så som resurser, kommunikation, IT lösningar och dokumentation
 • Uppföljning och utvärdering, PDCA (plan, do, check, act),  genomgång av attraktiva och moderna mätdokument

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildning riktar sig till dig som har planer på att bygga upp ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 eller ni som har planer på att utveckla/förbättra merparten av ett redan befintligt system. Du behöver inga tidigare förkunskaper på framtagning av ledningssystem.  

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • En djupare förståelse för miljöledning enligt de nya ISO 14001:2015 och dess kravställning
 • Verktyg för att skapa eller utveckla ett miljöledningssystem i varje fas
 • Konkreta metoder och mallar för att arbeta med ISO 14001
 • Kunskap om hur man kan integrera miljöledning med andra typer av ledningssystem (till exempel kvalitet och arbetsmiljö)
 • Tips och råd på hur ledningssystemet i nästa steg kan implementeras och kommuniceras på bästa sätt inom den egna verksamheten

Program

DAG 1

09.00    Välkomna och introduktion

09.30    Bakgrund och Definitioner
– Vad är ISO 14001:2015- vad skiljer från ISO 14001:2004?
– Vad är ett ledningssystem?

10.15    PAUS

10.30    Skapa ett miljöledningssystem
– Fas 0. Behov av styrning
– Fas 1. Kartläggning – Omvärldsanalys

12.00    LUNCH

13.00    Skapa ett miljöledningssystem (inklusive paus 15.00)
– Forts Fas 1. Kartläggning – Omvärldsanalys
– Fas 1. Kartläggning – Miljöaspekter
– Fas 1. Kartläggning – Lagar och andra krav, Policy

16.00    Summering och frågor

16.30    Avslut dag 1

 

DAG 2

09.00    Kort repetition från gårdagen

09.30    Skapa ett miljöledningssystem (inklusive paus 10.15)
– Fas 2. Mål & Handlingsplaner
– Fas 3. Utarbetande & Införande
– Fas 4. Uppföljning

12.00    LUNCH

13:00    Skapa ett miljöledningssystem
– Fas 5. Ledningens genomgång
– Fas 0-5 Ständig förbättring

14.00    Tips för ett levande Miljöledningssystem

15.00    PAUS

15:15    Integrering av miljöledningssystem med andra ledningssystem
– Fördelar
– Upplägg
– Arbetssätt

16:00    Summering 
– Summering
– Reflektioner och utvärdering

16.30    Avslut dag 2

Kursinformation

Datum: 16-17 maj 2017
Tid: 09.00-16.30 båda dagarna
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 13 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

2884de0

Josefin Holmström
Josefin Holmström är konsult på Vega AB  och är specialist på att utveckla, implementera, kommunicera och förvalta ledningssystem inom stora och medelstora bolaget i olika branscher. Hon har du de senaste åren utbildat cirka 250 företag och byggt upp ledningssystem som har certifierats mot den nya standarden. Bland uppdragsgivarna finns Volkswagen Group Sverige, Steen & Ström, Stanley Security och Stockholmshem.

Tips!


Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

Vattenprovtagning: Bli behörig för provtagning av avloppsvatten och flödesmätning

Tvådagarsutbildning för dig som utför vattenprovtagning och flödesmätning vid kommunala eller industriella anläggningar. Utbildningen ger dig behörighet som provtagare enligt Naturvårdsverkets föreskrift. Du får även grundläggande kunskaper i miljövetenskap med fokus på miljöbalken och verksamhetsutövarens egenkontroll.