Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Kursen tar sin start i hur hållbarhet utvecklas och vilken påverkan det har på ert varumärke. Vi går igenom människors sätt att förhålla sig till hållbarhet samt hur krav och förväntningar från olika målgrupper har förändrats över tid. Vi identifierar er startpunkt sett till hållbarhet och varumärke för att bättre förstå vad ni behöver åstadkomma framåt. Därefter handlar den största delen om hur du bygger varumärke och kommunicerar med hållbarhet som redskap. Vi går igenom verktyg och modeller för att kunna arbeta med framgångsrik strategisk hållbarhetskommunikation – vad ni skall kommunicera och på vilket sätt det görs för största möjliga effekt och trovärdighet. Avslutningsvis tar vi fram nyckeltal och går igenom metoder för att utvärdera framstegen över tid.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur hållbarhet påverkar varumärket och kommunikationen
 • Modeller för analys av förutsättningar att kommunicera hållbarhet
 • Förväntningar och krav på ert företag och varumärke idag och imorgon
 • Verktyg och modeller för att implementera och integrera hållbarhet i varumärket och arbeta med hållbarhetskommunikation (proaktivt och vid kris)
 • Verktyg och modeller för att integrera hållbarhet i varumärket
 • Målsättningar och uppföljning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som ansvarar för eller arbetar med organisationens kommunikation och strategi, till exempel:

 • Kommunikationschefer
 • Marknadschefer
 • Kommunikatörer och informatörer
 • Hållbarhetschefer
 • Hållbarhetsansvariga
 • Strateger
 • Företagsledare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Att kunna hantera hållbarhet och dess påverkan på det egna varumärket
 • Att kunna kommunicera kring hållbarhet på ett trovärdigt sätt
 • Att kunna implementera hållbarhet i företagets ordinarie kommunikation

Kursinformation

Datum: 12 oktober 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Ytterligare kurstillfälle:

30 november>>


Vid frågor, kontakta:

Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Erik Elvingsson Hedén
Erik Elvingsson Hedén är grundare och VD på SB Insight, en byrå som arbetar med undersökningar, analysrapporter, utbildningar, event och strategisk rådgivning med fokus på hållbarhet, varumärke och kommunikation. Erik är också grundare av varumärkesstudien Sustainable Brand Index och strategisk rådgivare till varumärken inom ett tiotal branscher.