Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling (Det Naturliga Steget nivå 1)

Strategiskt hallbarhetsarbete

Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper och metodik används av många av de företag som idag arbetar framgångsrikt med hållbarhet. Denna kurs lär dig grunderna och att kartlägga en organisations utmaningar och möjligheter. Vi identifierar drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet.

Kursen är engagerande och varvar teori och verkliga fallstudier med insiktsskapande diskussioner och praktiska övningar. Att göra hållbarhet till något konkret och att sätta igång kreativa förändringsprocesser står i fokus. Se fullständigt program nedan.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska;
– uppnå en tydlig och användbar förståelse för hållbarhet, baserad på vetenskap och systemtänkande.
– träna på metodiken backcasting utifrån principer för hållbarhet för att strategiskt planera för en framgångsrik och hållbar verksamhet – en metodik som gör hållbarhet till något konkret, hanterbart och kreativt.
– få insikter om hur hållbarhetsrelaterade möjligheter och risker kan (och bör) användas som en drivkraft för affärsutveckling och innovation.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Chefer och hållbarhetsansvariga
– Affärs- och produktutvecklare (och andra ansvariga/experter… exempelvis inköp, ekonomi, produktion)
– Offentligt anställda och förtroendevalda
– Konsulter och hållbarhetsexperter
– Lärare och forskare

Kursen är en Nivå 1-utbildning i Det Naturliga Stegets metodik och diplomeras.  Alla kursdeltagare får tillgång till webbkursen Hållbarhetsresan inför kursen.

Program

Dag 1:

09.00    Välkomna och introduktion

09.30    Vad är en (o)hållbar utveckling?
– Introduktion till vår tids största utmaning och vetenskapen bakom en konkret och applicerbar definition av hållbarhet. (inkl. kaffepaus och övning)

11.30    Introduktion till backcasting från hållbarhetsprinciper, även kallad ABCD-metoden. Kreativ hållbarhetsplanering som funkar.

12.00    LUNCH

13.00    ABCD-workshop.
– En workshop där hela metoden testas i mindre grupper och sedan redovisas och diskuteras. (inklusive fika)

16:45    Avrundning av dag 1.
– Reflektioner och lärdomar, samt några inspirerande exempel på praktisk applikation av metoden.

17.15    Dag 1 avslutas

 

Dag 2:

09.00    Välkomna och reflektioner från gårdagen
Presentation av inspirerande exempel från olika organisationer runtom i världen. Dessa illustrerar hur metoden kan appliceras på kraftfulla och inspirerande sätt.

10.00   PAUS

10.15    Repetitionsövningar som förankrar tillägnad kunskap.

11.00    Affärsnyttan med hållbar utveckling.
– En session fokuserad på att utforska hur hållbarhet kan användas som drivkraft för framgångsrika affärer och välmående organisationer.12.00    LUNCH

13.00    Att tala är guld.
– En kommunikationsövning där deltagarna övar sig på att presentera hållbarhet.

14.30    PAUS

14.45    Förändringsresan.
– Exempel och diskussion kring hur organisationer kan leda sitt förändringsarbete – hur når man framgång och vilka barriärer stöter man på längs med vägen.

16.30    Avrundande diskussion

17.15    Kursen avslutas

 

citatbanner-strategiskt-hallbarhetsarbete

Kursinformation

Datum: 17-18 maj 2017
Tid: 09:00-17:15 (båda dagarna)
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm 
Anmälningsavgift: 14 900 kronor exkl. moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

3630448869

Camilla Välimaa
Camilla Välimaa har arbetat som senior rådgivare för Det Naturliga Steget sedan 2008 och med organisationens metodik sedan 1999. Hennes specialistområden innefattar utveckling och implementering av strategier för hållbar utveckling; hållbar utveckling som del i affärsverksamheten; intern styrning, kapacitet och förändringsarbete. Camilla har stor kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hållbar livsmedelsproduktion. Bland hennes senaste uppdrag finns Helsingborgshem, Polarbröd, ICA Logistik, Axel Johnson International, Swedbank och det tvärsektoriella samarbetsprojektet Framtidens nötkött. Tidigare har Camilla arbetat som egen hållbarhetskonsult och hon var innan dess hållbarhetsansvarig hos Lantmännen. Hon är utbildad agronom med en magister i markvetenskap från Sveriges Lantbruksuniversitet.

susanne-mindre

Susanne Winge
Susanne Winge jobbar som strategisk hållbarhetsrådgivare för Det Naturliga Steget och arbetar med att kombinera affärsnytta med strategi och hållbarhet. Susanne har en bakgrund inom social och miljömässig entreprenörskap, har jobbat som affärskonsult samt med idéutveckling och processledning av workshops.  Hon är en van och uppskattad föreläsare och är bra på att engagera grupper genom kreativa övningar. Hon är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Tips!


Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla som arbetar med och berörs av klimatanpassningsfrågor. Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man tar fram konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning. Du får kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och samordnar mellan olika verksamheter och myndigheter.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Denna praktiskt inriktade tvådagarsutbildning handlar om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering. Vi går vi igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.