Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling (Det Naturliga Steget nivå 1)

Strategiskt hallbarhetsarbete

Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper och metodik används av många av de företag som idag arbetar framgångsrikt med hållbarhet. Denna kurs lär dig grunderna och att kartlägga en organisations utmaningar och möjligheter. Vi identifierar drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet.

Kursen är engagerande och varvar teori och verkliga fallstudier med insiktsskapande diskussioner och praktiska övningar. Att göra hållbarhet till något konkret och att sätta igång kreativa förändringsprocesser står i fokus. Se fullständigt program nedan.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska;
– uppnå en tydlig och användbar förståelse för hållbarhet, baserad på vetenskap och systemtänkande.
– träna på metodiken backcasting utifrån principer för hållbarhet för att strategiskt planera för en framgångsrik och hållbar verksamhet – en metodik som gör hållbarhet till något konkret, hanterbart och kreativt.
– få insikter om hur hållbarhetsrelaterade möjligheter och risker kan (och bör) användas som en drivkraft för affärsutveckling och innovation.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Chefer och hållbarhetsansvariga
– Affärs- och produktutvecklare (och andra ansvariga/experter… exempelvis inköp, ekonomi, produktion)
– Offentligt anställda och förtroendevalda
– Konsulter och hållbarhetsexperter
– Lärare och forskare

Kursen är en Nivå 1-utbildning i Det Naturliga Stegets metodik och diplomeras.  Alla kursdeltagare får tillgång till webbkursen Hållbarhetsresan inför kursen.

Program

Dag 1:

09.00    Välkomna och introduktion

09.30    Vad är en (o)hållbar utveckling?
– Introduktion till vår tids största utmaning och vetenskapen bakom en konkret och applicerbar definition av hållbarhet. (inkl. kaffepaus och övning)

11.30    Introduktion till backcasting från hållbarhetsprinciper, även kallad ABCD-metoden. Kreativ hållbarhetsplanering som funkar.

12.00    LUNCH

13.00    ABCD-workshop.
– En workshop där hela metoden testas i mindre grupper och sedan redovisas och diskuteras. (inklusive fika)

16:45    Avrundning av dag 1.
– Reflektioner och lärdomar, samt några inspirerande exempel på praktisk applikation av metoden.

17.15    Dag 1 avslutas

 

Dag 2:

09.00    Välkomna och reflektioner från gårdagen
Presentation av inspirerande exempel från olika organisationer runtom i världen. Dessa illustrerar hur metoden kan appliceras på kraftfulla och inspirerande sätt.

10.00   PAUS

10.15    Repetitionsövningar som förankrar tillägnad kunskap.

11.00    Affärsnyttan med hållbar utveckling.
– En session fokuserad på att utforska hur hållbarhet kan användas som drivkraft för framgångsrika affärer och välmående organisationer.12.00    LUNCH

13.00    Att tala är guld.
– En kommunikationsövning där deltagarna övar sig på att presentera hållbarhet.

14.30    PAUS

14.45    Förändringsresan.
– Exempel och diskussion kring hur organisationer kan leda sitt förändringsarbete – hur når man framgång och vilka barriärer stöter man på längs med vägen.

16.30    Avrundande diskussion

17.15    Kursen avslutas

 

citatbanner-strategiskt-hallbarhetsarbete

Kursinformation

Datum: 17-18 maj 2017
Tid: 09:00-17:15 (båda dagarna)
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm 
Anmälningsavgift: 14 900 kronor exkl. moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

3630448869

Camilla Välimaa
Camilla Välimaa har arbetat som senior rådgivare för Det Naturliga Steget sedan 2008 och med organisationens metodik sedan 1999. Hennes specialistområden innefattar utveckling och implementering av strategier för hållbar utveckling; hållbar utveckling som del i affärsverksamheten; intern styrning, kapacitet och förändringsarbete. Camilla har stor kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hållbar livsmedelsproduktion. Bland hennes senaste uppdrag finns Helsingborgshem, Polarbröd, ICA Logistik, Axel Johnson International, Swedbank och det tvärsektoriella samarbetsprojektet Framtidens nötkött. Tidigare har Camilla arbetat som egen hållbarhetskonsult och hon var innan dess hållbarhetsansvarig hos Lantmännen. Hon är utbildad agronom med en magister i markvetenskap från Sveriges Lantbruksuniversitet.

susanne-mindre

Susanne Winge
Susanne Winge jobbar som strategisk hållbarhetsrådgivare för Det Naturliga Steget och arbetar med att kombinera affärsnytta med strategi och hållbarhet. Susanne har en bakgrund inom social och miljömässig entreprenörskap, har jobbat som affärskonsult samt med idéutveckling och processledning av workshops.  Hon är en van och uppskattad föreläsare och är bra på att engagera grupper genom kreativa övningar. Hon är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Tips!


Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Så får ert hållbarhetsarbete uppmärksamhet i media

Varför hamnar vissa hållbarhetsnyheter i media och andra inte? På den här heldagsutbildningen får du lära dig att skapa egna nyheter som är intressanta för nyhetsredaktionerna, så att ni når ut till fler med ert hållbarhetsarbete.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla som arbetar med och berörs av klimatanpassningsfrågor. Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man tar fram konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning. Du får kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och samordnar mellan olika verksamheter och myndigheter.

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption enligt ISO 37001

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i vad korruption är för något, den kommande standarden mot mutor (ISO 37001) och kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption. Utbildningen kommer att ge dig en orientering i antikorruption och praktiska tips på hur korruption identifieras och förebyggas på bästa sätt.

Cirkulär ekonomi: introduktion till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materialla resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och tjänstefiera. Den här utbildningen ger dig en inspirerande introduktion till området cirkulär ekonomi. Förutom teoretiska kunskaper går vi igenom mängder av exempel från såväl näringsliv som offentlig verksamhet.